Рішення Колегії N 68 від 19.09.2003 р.

Рішення Колегії N 68 від 19.09.2003 р. Про стан виконання вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією” в апараті Комітету та на підприємствах, установах і організаціях, що відносяться до сфери управління Держбуду

Рішення колегії від 19 вересня 2003 р. № 68 Про стан виконання вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією” в апараті Комітету та на підприємствах установах і організаціях що відносяться до сфери управління Держбуду Рішення колегії від 19 вересня 2003 р. № 68 Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконання вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією” в апараті Комітету та на підприємствах установах і організаціях що відносяться до сфери управління Держбуду колегія вирішила: 1. Інформацію начальника Фінансово-економічного управління Т.Щавінської взяти до відома. 2. Начальникам структурних підрозділів Комітету та керівникам підприємств установ і організацій що відносяться до сфери управління Держбуду: забезпечити неухильне виконання законів України указів доручень і вимог Президента України з питань боротьби з корупцією і злочинністю у всіх сферах діяльності; продовжити роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату керівників підприємств та їх кадрового резерву з питань запобігання та протидії проявам корупції; забезпечити безумовне виконання заходів спрямованих на посилення попередження корупції та профілактики злочинності затверджених наказом Комітету від 20.08.03 № 91 „ОД”. 3. Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська : забезпечити своєчасне подання і достовірність звітів про стан виконання Закону України „Про боротьбу з корупцією” до Головдержслужби та Центру зайнятості. 4. Відділу кадрів Н.Осяєва : при прийнятті на посади державних службовців в обов’язковому порядку знайомити претендентів під розпис з обмеженнями встановленими Законами України „Про державну службу” та „Про боротьбу з корупцією”; вжити заходів щодо своєчасної подачі державними службовцями апарату Комітету декларацій про доходи зобов’язання фінансового характеру та майновий стан за 2003 рік. 5. Відділу кадрів Н.Осяєва Юридичному сектору О.Лазука у разі порушень державними службовцями центрального апарату Комітету Законів України „Про боротьбу з корупцією” та „Про державну службу” проводити службове розслідування винних осіб притягувати до відповідальності згідно з чинним законодавством за необхідності матеріали передавати до правоохоронних органів. 6. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська Відділу кадрів Н.Осяєва щоквартально проводити аналіз стану виконання умов контрактів керівниками підприємств установ і організацій що відносяться до сфери управління Держбуду щодо забезпечення ними ефективної фінансово-господарської діяльності розрахунків з бюджетом та своєчасної виплати заробітної плати безумовного виконання показників фінансових планів ефективного використання державного майна і у разі виявлення порушень виносити відповідні пропозиції на розгляд Голові Комітету. 7. Керівникам структурних підрозділів Комітету проводити роз’яснювальну роботу спрямовану на запобігання корупційним діянням у центральному апараті та підприємствах установах і організаціях сфери управління Держбуду звернувши особливу увагу на знання державними службовцями вимог Законів України „Про державну службу” та „Про боротьбу з корупцією” положень Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки законодавчих актів з питань запобігання та протидії корупції. Голова колегіїВ. Череп * * * Довідка У Держбуді України проводиться певна робота щодо забезпечення додержання вимог Законів України „Про державну службу” та „Про боротьбу з корупцією” Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки затвердженої Указом Президента України від 24 квітня 1998 р. № 367 Указу Президента України від 04.02.03 № 73 „Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами уповноваженими на виконання функцій держави” та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру. Питання дотримання антикорупційного законодавства реалізації заходів спрямованих на попередження негативних явищ пов’язаних з проявами корупції знаходяться на постійному контролі керівництва Комітету. Керівниками структурних підрозділів постійно проводиться роз’яснювальна робота спрямована на запобігання і припинення корупційних діянь у центральному апараті та підприємствах установах та організаціях сфери управління Держбуду. У ході реалізації положень Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки затвердженої Указом Президента України від 24 квітня 1998 р. № 367 в Комітеті видано наказ від 12.09.02 № 45 „Про виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-1005 роки” яким передбачено подальше безумовне виконання завдань визначених цією програмою та розроблено заходи спрямовані на посилення запобігання корупції та профілактики злочинності які затверджено наказом Комітету від 20.08.03 № 91 „ОД”. Зазначеними заходами зобов’язано керівників структурних підрозділів апарату Держбуду України при підготовці проектів законодавства власних нормативно-правових актів обов’язково враховувати положення Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки. Для попередження корупційних проявів серед державних службовців та керівників підвідомчих організацій відповідно до вимог п.22 постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1220 „Про стан виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади актів законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією” наказом Держбуду від 20.08.03 № 91 „ОД” обов’язки щодо організації роботи з питань запобігання проявам корупції в центральному апараті Комітету покладено на завідувача контрольно-ревізійним сектором О.Мороза . Під час проведення у березні-квітні 2003 року засідань комісії з розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності за 2002 рік підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Держбуду України особлива увага приділялась питанням ефективного збереження та використання державного майна цільового використання бюджетних коштів виконання планових завдань цими підприємствами. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства здійснюється і під час перевірок відповідно до графіка на 2003 рік щодо затвердженого Головою Держбуду та погодженого з ГоловКРУ. Розроблений та реалізується план заходів з підвищення якості управління державним сектором економіки на 2003 рік який включає в себе ведення моніторингу виконання фінансових планів підприємствами установами та організаціями а також підвищення кваліфікації головних бухгалтерів шляхом проведення семінарів з ними. Продовжується робота щодо підвищення кваліфікації державних службовців апарату та керівників підприємств установ та організацій сфери управління Держбуду з питань запобігання та протидії проявам корупції. Зазначені питання щорічно враховуються при підготовці планів-графіків навчання. Так у жовтні поточного року передбачено підвищення кваліфікації працівників апарату які займаються питаннями протидії корупції на базі Національної Академії внутрішніх справ України з якою укладена угода від 26.02.03. Встановлено жорсткий контроль за використанням коштів державних підприємств на закордонні відрядження та ефективністю закордонних поїздок. Відділом кадрів Комітету забезпечено своєчасне і достовірне подання звітів про стан виконання Закону України „Про боротьбу з корупцією”. З метою координації роботи з кадрами на виконання Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств установ і організацій затверджених Указом Президента України від 10.11.95 № 1035 у Комітеті створена та постійно діє галузева рада по роботі з кадрами. На засіданнях галузевої ради розглядаються питання щодо реалізації державної кадрової політики вивчення та узагальнення досвіду роботи з кадрами аналізу кадрового забезпечення посад керівників підприємств формування кадрового резерву та підвищення його дієвості поліпшення підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників підприємств та їх кадрового резерву а також заходи для поліпшення цієї роботи. На даний час у Комітеті продовжуються організаційні заходи щодо підбору кадрів апарату відповідно до вимог Законів України „Про державну службу” та „Про боротьбу з корупцією”. Статус державних службовців мають 93 працівники Комітету. Особи що претендують на зайняття вакантних посад державних службовців шляхом конкурсного відбору в обов’язковому порядку подають заяви про участь у конкурсі в яких вказують про ознайомлення їх із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби а також відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї. Прийняті на державну службу працівники обов’язково ознайомлюються під розпис з обмеженнями пов’язаними з проходженням державної служби викладеними відповідно до вимог ст. 12 16 Закону України „Про державну службу” та ст. 1 і 5 Закону України „Про боротьбу з корупцією” при заповненні особової картки форми № П-2ДС. Відповідно до статті 13 Закону України „Про державну службу” статті 6 Закону України „Про боротьбу з корупцією” постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.95 № 641 в Комітеті вжито заходів для своєчасного оформлення державними службовцями та членами їх сімей відомостей про доходи цінні папери нерухоме та цінне майно і вклади в банках за 2002 рік.