Рішення Колегії N 80 від 24.10.2003 р.

Рішення Колегії N 80 від 24.10.2003 р. Про діяльність Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації

Рішення колегії від 24 жовтня 2003 р. № 80 Про діяльність Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації Рішення колегії від 24 жовтня 2003 р. № 80 Заслухавши інформацію начальника Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації М.Позднякова про діяльність управління колегія відзначає що в цілому здійснюється реалізація державної політики у галузі містобудування та архітектури забезпечується дотримання законодавства належне ставлення до охорони збереження та реставрації пам'яток архітектури історичного середовища населених пунктів. Управлінням налагоджена координація діяльності районних та міських органів містобудування та архітектури з питань надання вихідних даних на проектування об'єктів збереження пам'яток архітектури та інше. Здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням містобудівного законодавства вимог державних стандартів норм і правил при проведенні нового будівництва реконструкції та реставрації об’єктів. Разом з тим недостатньо розгорнуто роботу з розроблення місцевих правил забудови населених пунктів у зв'язку з недофінансуванням з місцевих бюджетів призупинено розроблення містобудівних кадастрів повільно здійснюються заходи з інженерного захисту територій а існування вакантних посад головних архітекторів у містах і районах протягом певного періоду не сприяє покращанню роботи як обласного управління так і місцевих органів містобудування та архітектури. Колегія вирішила: 1. Інформацію начальника Управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації М. Позднякова про діяльність управління узяти до відома. 2. Рекомендувати Луганській облдержадміністрації: забезпечити завершення у 2004 році розроблення схеми планування території області з урахуванням положень Генеральної схеми планування території України; здійснити погодження проекту Регіональних правил забудови області та подати їх на затвердження у другому кварталі 2004 р. в установленому законодавством порядку; розглянути питання збільшення штату управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. 3. Управлінню містобудівної політики Держбуду України А. Економов разом з управлінням містобудування і архітектури Луганської облдержадміністрації М. Поздняков : забезпечити розроблення пілотного проекту генерального плану шахтарського міста Брянки; надавати органам місцевого самоврядування необхідну методичну допомогу в розробленні місцевих правил забудови. 4. Управлінню містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації М. Поздняков : підготувати пропозиції органам місцевого самоврядування стосовно забезпечення щорічних видатків з місцевих бюджетів для коригування генеральних планів відповідно до розробленої програми; організувати розроблення місцевих правил забудови населених пунктів; посилити дисципліну та підвищити рівень вимогливості при вирішенні питань розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на вулицях м.Луганська та інших міст області; посилити контроль за: якістю будівництва об’єктів звернувши особливу увагу на дотримання нормативних вимог із забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; не допускати прийняття в експлуатацію об’єктів на яких не виконані заходи із дотримання таких вимог; станом забудови історичних населених місць та розміщенням об’єктів в охоронних зонах пам’яток культурної спадщини; діяльністю забудовників всіх форм власності які допускають порушення норм і правил при будівництві і виготовленні будівельної продукції. 5. Управлінню містобудівної політики А.Економов : спільно з відповідним підрозділом Держжитлокомунгоспу України забезпечити заходи з подальшої реалізації спільного звернення Держбуду України та Держжитлокомунгоспу України до Кабінету Міністрів України стосовно розмежування діяльності органів містобудування та архітектури та житлово-комунального господарства у складі районних державних адміністрацій: разом з Державною інспекцією архітектурно-будівельного контролю В.Папка Управлінням реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук надавати необхідну методичну та консультативну допомогу управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації. 6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова КомітетуВ.Череп * * * Довідка Діяльність управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації далі - Управління розглядається у відповідності із планом роботи колегії Держбуду України на IV квартал 2003 року. Управлінням містобудівної політики Держбуду України з виїздом на місце здійснено аналіз діяльності Управління щодо додержання законодавства державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області а також роботи місцевих органів містобудування та архітектури. Структура управління містобудування та архітектури. Управління здійснює свої повноваження в сфері містобудування та архітектури згідно з чинним законодавством України нормативними актами Держбуду України Положенням про управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.10.2000 року № 598. Зазначене положення не суперечить Типовому положенню про управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації затвердженому постановою КМ України від 20.07.00 №1146. Управління очолює начальник - головний архітектор області який має двох заступників один з яких одночасно є начальником обласної інспекції ДАБК. Управління складається з двох підрозділів: відділ планування забудови населених пунктів і ліцензування будівельної діяльності; інспекція державного архітектурно-будівельного контролю. Всього за штатним розписом в Управлінні працюють 10 чоловік. Штат укомплектовано фахівцями відповідної кваліфікації. Згідно із Положенням про Управління при ньому діє колегія завданням якої є погоджене вирішення питань з компетенції Управління. Управлінню підпорядковані: обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро яке об'єднує госпрозрахункові підрозділи при органах містобудування та архітектури міськвиконкомів та райдержадміністрацій; обласний госпрозрахунковий підрозділ “Архбудконтроль”. Загальна чисельність працівників цих установ становить 132 чол. В усіх 14 містах обласного значення функціонують управління відділи містобудування та архітектури. Ці органи очолюються начальниками головними архітекторами які мають вищу архітектурну 6 будівельну 4 інженерно-технічну 2 освіту. В містах Красний Луч Краснодон посади головних архітекторів міст вакантні. В усіх 17 адміністративних районах області діють відділи містобудування архітектури та житлово-комунального господарства. Районні відділи очолюються начальниками головними архітекторами які мають вищу архітектурну 9 будівельну освіту 6 . У Попаснянському та Троїцькому районах посади головних архітекторів вакантні. Призначення на посади головних архітекторів міст та районів здійснюється в установленому законодавством порядку – виключно на конкурсних засадах. Для вирішення питань підготовки кваліфікованих кадрів із залученням місцевих демографічних ресурсів за ініціативою Управління відкрито відділення архітектури у Донбаському гірничо-металургійному інституті у м.Алчевську Луганської області. Стан забезпечення містобудівною документацією. На виконання положень Закону України “Про планування і забудову територій” та у відповідності із Генеральною схемою планування території України за рішенням сесії Луганської облради від 28.01.03 №6/10 інститутом „Діпромісто” здійснюється розроблення Схеми планування території Луганської області закінчення у грудні 2004 року загальна вартість – 600 тис. грн в т.ч. у поточному році – 120 тис. грн. . Всі населені пункти за винятком кількох малих сіл забезпечені генеральними планами. Генеральні плани 12 міст з їх загальної кількості – 37 є застарілими 1965-1978 рр. на даний час здійснюється оновлення 9 генеральних планів міст за кошти місцевих бюджетів. В тому числі інститутом „Луганськцивільпроект” розробляється новий генеральний план обласного центру вартість робіт – 500 тис.грн. . За період 2001-2003рр. затверджено у встановленому порядку 5 нових генеральних планів міст. Головою ОДА 27.12.99 затверджено Заходи Луганської облдержадміністрації щодо забезпечення реалізації програми “Україна-2010” затвердженої постановою КМ України від 18.10.99 №1908 якою передбачена довгострокова програма розроблення та коригування містобудівної документації для території області та її населених пунктів. Через нестачу коштів оновлення генеральних планів сіл їх загальна кількість – 795 здійснюється із значним відставанням. Разом з тим аналіз показує що ряд генеральних планів ще не вичерпав територіальних ресурсів і може використовуватись за межами розрахункового періоду. У населених пунктах генеральні плани яких ще не скориговано розміщення нових об'єктів будівництва здійснюється за містобудівними обгрунтуваннями або шляхом внесення змін до існуючої містобудівної документації згідно з ДБН Б.1.1-4-2002 “Склад зміст порядок розроблення та затвердження містобудівного обгрунтування”. У 2003 році розроблено 11 містобудівних обгрунтувань на розміщення об'єктів різного призначення. Всі сільські райони області забезпечені схемами планування території районів затвердженими у 1971-1993рр. 5 з них намічені до коригування після завершення розроблення Схеми планування території області. Координація містобудівної діяльності на території області. Для координації містобудівної діяльності щорічно розробляються та затверджуються начальником Управління за рішенням колегії Основні організаційно-технічні заходи управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації на поточний рік. Згідно з вимогами законодавства Управлінням розроблені Регіональні правила забудови населених пунктів Луганської області які затверджені рішенням сесії Луганської облради від 10.04.97 р. № 15/6. Правилами встановлюється єдиний порядок вирішення питань розміщення об'єктів містобудування надання дозволів на будівництво прийняття об'єктів у експлуатацію та інш. На даний час розроблено нову редакцію Правил планування і забудови території Луганської області з урахуванням змін у законодавстві та сучасних вимог містобудування. Правила будуть передані на погодження до обласних інстанцій та надані для розгляду до Держбуду України. Управлінням розроблені і запроваджені: Положення про порядок використання житлових та нежитлових приміщень розташованих у будинках державного і комунального житлового фонду під торговельно-побутові та інші об'єкти затверджені розпорядженням голови ОДА від 09.03.98 р. № 172 ; Правила розміщення зовнішньої реклами на території Луганської області затверджені розпорядженням голови ОДА від 25.06.99 р. № 466 ; Номенклатура об'єктів архітектури на проектування яких АПЗ підлягає погодженню з управлінням містобудування і архітектури ОДА затверджена розпорядженням голови ОДА від 14.08.00 № 465 ; Заходи з удосконалення діяльності органів містобудування і архітектури у Луганській області затверджені розпорядженням заступника голови ОДА від 01.08.02 . При Управлінні постійно працює архітектурно-містобудівна рада. Архітектурно-містобудівні ради створені також при управліннях та відділах містобудування і архітектури міськвиконкомів і райдержадміністрацій. На засіданнях розглядаються проекти генеральних планів населених пунктів концепції розвитку населених пунктів проекти комплексів і окремих об'єктів архітектури. За 2001 рік проведено 173 засідання архітектурно-містобудівних рад на яких розглянуто 308 проектів за 2002 рік - 241 засідання розглянуто 492 проекти за 9 місяців 2003 року – 156 засідань розглянуто 689 проектів. За виконанням рішень рад встановлено контроль з боку відповідних підрозділів та служби експертизи. Управлінням організовано проведення трьох архітектурних конкурсів з проектування об'єктів архітектури в т.ч. на кращий ескізний проект пам'ятного знака присвяченого 2000-річчю Різдва Христова Монумента Соборності України. Управління щорічно подає матеріали до Держбуду України для участі у конкурсі на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію. У 2002 році у конкурсі взяло участь 11 об'єктів які введено в експлуатацію з високою якістю будівництва минулого року. За результатами конкурсу в 2003 році Держбудом України було відзначено що Луганська область представила найбільшу кількість об'єктів – 14. Крім того за будівництво ізотермічного сховища у м. Сєверодонецьку колективу проектувальників будівельників і замовнику Академією будівництва України призначено премію ім. академіка Будникова. За період 2001-2003 роки Управлінням організовано роботу із демонстрації фотоматеріалів об'єктів що взяли участь у конкурсах на кращі будинки і споруди та об'єктів які є пам'ятками містобудування та архітектури а також найбільш привабливих будинків та рішень з благоустрою територій населених пунктів. На виконання постанов директивних органів про завершення об'єктів минулих років за період з 1997 року за участю Управління досягнуто скорочення кількості незавершених об'єктів житла та сфери обслуговування в 5 разів. Введено в експлуатацію житла в області у 2002 році 39000 кв.м за рахунок об'єктів незавершеного будівництва. У 2003 році заплановано довести відповідний показник до 205 тис. кв.м. Перевіркою Держбуду України відзначено високу якість будівництва житлових будинків у 2002 році. За ініціативи Управління розроблені і профінансовані ОДА такі програми: 1997 р. Методика паспортизації оцінки технічного стану і реєстрації виробничих об'єктів. 2000 р. Схема планування прикордонних територій Луганської області перший етап . 2000р. Обласна програма “Реконструкція модернізація капітальний ремонт житлових будинків перших масових серій на період 2000-2005 р.р.” Обласна комплексна програма паспортизації пам'яток історії та культури Луганської області. розділ “Пам'ятки містобудування та архітектури . 2002 р. Регіональна програма модернізації ліквідації аварійно-небезпечних будинків і споруд. 2003 р. Розроблення електронних паспортів об'єктів культурної спадщини пам'яток містобудування та архітектури . 2003 р. Розроблення нормативно-методичних документів з реалізації “Регіональної програми модернізації ліквідації аварійно-небезпечних будинків і споруд. Організовуються постійні виїзди спеціалістів Управління з метою перевірки дотримання містобудівного законодавства організації коригування містобудівної документації у районах. Взаємодія з районними державними адміністраціями органами місцевого самоврядування Управлінням щорічно відповідно до планів робіт облдержадміністрації і управління проводяться комплексні перевірки діяльності місцевих органів архітектури щодо реалізації проектно-планувальної документації та надається методична допомога з додержання законодавства в сфері містобудування. За 2001-2003 роки проведено 31 перевірка 14 міст та 17 районів . Співробітники управління беруть участь у виїзних комісіях облдержадміністрації з перевірки діяльності міськвиконкомів і райдержадміністрацій. Проводяться семінари з робітниками проектних організацій і госпрозрахункових бюро. Управління розглядає звернення громадян організацій доручення центральних органів ведеться їх облік та контроль за виконанням. За 2002 рік розглянуто 93 звернення громадян. З метою ефективного вирішення питань усі зазначені звернення розглянуті керівництвом Управління з виїздом на місце та за участю представників райдержадміністрацій міськвиконкомів. Прийняті спільно рішення доведені до відома місцевих органів влади. Управлінням щоквартально проводяться розширені засідання колегії разом з головними архітекторами міст та районів начальниками інспекцій архбудконтролю бригадирами госпрозрахункових підрозділів на яких розглядаються підсумки роботи місцевих органів архітектури. Співробітниками управління проводяться лекції з питань містобудування і архітектури у Регіональному центрі підвищення кваліфікації державних службовців та Луганській філії Донбаської академії будівництва і архітектури. Ліцензування проектної та будівельної діяльності Відповідно до Постанови КМУ від 14.11.2000 № 1698 листа Держбуду України від 22.11.2000 № 14/1-436 та за розпорядженням облдержадміністрації від 26.03.2001 № 146 функції з надання ліцензій на будівельну діяльність у Луганській області покладено на управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації. Ліцензування здійснюється відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” Постанови КМУ від 29.11.2000 № 1775 “Про терміни дії ліцензії для проведення певних видів господарської діяльності розміри та порядок зарахування оплати за видачу ліцензії”. За період з 2001 р. по даний час відділом ліцензування надано 690 ліцензій 633 ліцензії надано юридичним особам і 57 ліцензій – фізичним з них 470 ліцензій на будівельні роботи 155 – на проектні та будівельні та 65 – на проектні в тому числі: за 2001 р. – 144 ліцензії на будівельні роботи; за 2002 р. – 286 ліцензій з них 145 – на будівельні роботи 102 – на проектні і будівельні та 39 – на проектні. за 2003 р. – 260 ліцензій з них 181 – на будівельні роботи 53 – на проектні і будівельні та 26 – на проектні. До держбюджету перераховано 1175158 грн. Збереження архітектурно-містобудівної спадщини На території Луганської області під охорону взято 339 пам’яток архітектури і містобудування з яких 25 є пам’ятками національного значення. В області є 7 міст і 3 селища міського типу які визнані історичними. Історико-архітектурних та архітектурно-історичних заповідників на території області немає. В області нараховується 60 культових споруд які є пам’ятками архітектури. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 №137р проведено обстеження технічного стану цоколів та фундаментів культових споруд області. Розроблено та затверджено обласну комплексну програму з паспортизації пам’яток архітектури і містобудування Луганщини. Укладаються охоронні договори з власниками пам’яток архітектури. Управління постійно надає власникам письмові приписи з вимогами щодо утримання та використання пам’яток архітектури. У даний час Управління доопрацьовує перелік пам’яток містобудування і архітектури які не підлягають приватизації на території області для подальшого надання на затвердження Державній службі з охорони культурної спадщини. Крім того Управління спільно з управлінням у справах релігій ОДА постійно проводить роботу з відновлення прав церков та повернення їм їхнього майна. На 2004 рік заплановано складання проекту обласної комплексної програми з розроблення науково-проектної документації щодо визначення історичних ареалів населених місць та встановлення режиму їх використання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.03 02 №318 а також розроблення історико-архітектурних опорних планів у складі генеральних планів історичних населених місць. Управлінням планується проведення роботи з інвентаризації та розроблення охоронної документації по пам’ятках архітектури Луганської області. Продовжується робота з визначення історичних населених місць та об’єктів пов’язаних з історією українського козацтва. За замовленням Держбуду України у 2003 р. розробляються паспорти на 12 пам’яток архітектури національного значення. Слід підкреслити що вже протягом більш як 12 років з державного бюджету кошти на охорону пам’яток архітектури Луганщини не надавалися. Тому під час формування держбюджету управління постійно звертається до Держбуду України з проханням передбачити видатки на охорону та реставрацію пам’яток національного значення. Організація архітектурно-будівельного контролю. Державний архітектурно - будівельний контроль за дотриманням суб'єктами господарської діяльності законодавства у сфері містобудування вимог державних стандартів норм і правил регіональних правил забудови населених пунктів при розміщенні та будівництві об'єктів містобудування здійснюється обласною районними та міськими інспекціями держархбудконтролю. Загальна чисельність працівників інспекцій - 42 чол. у тому числі: в обласній - 3 районних-15 міських - 24 в тому числі у м. Луганську - 10 . У двох районах інспекції ДАБК відсутні. В основному необхідний контроль забезпечується в плановому порядку і на належному рівні. Протягом 2001 року органами держархбудконтролю області застосовано 1168 штрафних санкцій на суму 115629 грн. в т.ч. за Законом України “Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування” – 27 санкцій на суму 23800 грн. за Кодексом України “Про адміністративні правопорушення” – 1141 санкцію на суму 91829 грн. Проведено перевірок якості будівництва і будівельних виробів що випускаються - 2700 видано приписів – 915 дозволів на будівництво реконструкцію – 756. У 2002 році органами держархбудконтролю застосовано 1566 штрафних санкцій на суму 131392 грн. в т.ч. за Законом України “Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування” – 28 санкцій на суму 14732 грн. за Кодексом України “Про адміністративні правопорушення” – 1538 санкцій на суму 116660 грн. Видано приписів про усунення порушень – 915 проведено перевірок – 3244 надано дозволів – 588. За 9 місяців 2003 року застосовано 1177 штрафних санкцій на суму 121552 грн. в т.ч. за Законом України “Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування” – 37 санкцій на суму 37368 грн. за Кодексом України “Про адміністративні правопорушення” – 1140 санкцій на суму 84183 грн. Видано приписів про усунення порушень – 811 проведено перевірок – 2316 надано дозволів на виконання будівельних робіт – 90. При несплаті порушниками штрафів інспекції звертаються до виконавчої служби управління юстиції для вжиття заходів щодо сплати штрафів. Це дає відповідні результати. Реалізація штрафів за 2001 рік – 80% заа 2002 рік - понад 96% за 9 місяців 2003 р. – 75%. Начальники інспекції беруть участь у комісіях з прийняття закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію. За підсумками року інспекції спільно з представниками органів державної статистики проводять вибіркові перевірки дотримання встановленого порядку прийняття об'єктів в експлуатацію розглядають звернення громадян підприємств. Разом з тим в області суб'єктами господарської діяльності не завжди дотримуються вимоги нормативно-правових актів. Мають місце випадки самовільного будівництва об'єктів різного призначення та їх використання без прийняття в експлуатацію. Це свідчить що ефективність роботи інспекції ще не є достатньою. На її діяльність негативно впливають такі фактори: відсутність прямого підпорядкування працівників міських і районних інспекцій Управлінню через що вони використовуються для робіт не за фахом; відсутність коштів не дає змоги належним чином забезпечити інспекції контрольно-вимірювальними приладами та комп'ютерним обладнанням нормативно-технічною літературою транспортними засобами витратами на відрядження та телефонні переговори; плинність професійних кадрів через низький рівень заробітної плати. Висновки. Управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації в цілому забезпечує послідовну реалізацію містобудівної політику в області здійснює контроль за додержанням законодавства з планування та забудови територій виконує інші завдання згідно з Положенням про управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації. Управлінням систематично здійснюється взаємодія з іншими підрозділами ОДА міськвиконкомами та райдержадміністраціями в питаннях комплексне вирішення яких потребує спільної участі заінтересованих органів та неухильного додержання при цьому вимог містобудівного законодавства і державних будівельних норм. Забезпечується систематичне оновлення містобудівної документації з залученням коштів місцевих бюджетів однак їх обмеженість не дозволяє у повному обсязі вчасно вирішувати це завдання. В деяких випадках ще мають місце порушення законодавства щодо отримання дозволу на будівництво об'єктів та прийняття їх у експлуатацію що свідчить про необхідність підвищення якості контролю з боку інспекції ДАБК. Начальник Управліннямістобудівної політикиА.Економов