Рішення Колегії N 83 від 24.10.2003 р.

Рішення Колегії N 83 від 24.10.2003 р. Про пропозиції щодо заснування Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва

Рішення колегії від 24 жовтня 2003 р. № 83 Про пропозиції щодо заснування Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва Рішення колегії від 24 жовтня 2003 р. № 83 Заслухавши інформацію Президента Української державної будівельної корпорації „Укрбуд” Ю.Пелиха про заснування Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва колегія вирішила: 1. Підтримати ініціативу корпорації „Укрбуд” щодо заснування Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва. 2. Вважати за доцільне провести до кінця 2003 року обговорення проекту Положення про Премію Кабінету Міністрів України в галузі будівництва розробленого корпорацією „Укрбуд” в трудових колективах підприємств установ і організацій будівельного комплексу із залученням громадських та професійних об’єднань працівників будівництва. Для цього розмістити текст Положення на офіційному сайті Держбуду та будівельних корпорацій опублікувати у Інформаційному бюлетені та інших засобах масової інформації. 3. Підготовку остаточної редакції Положення про Премію Кабінету Міністрів України в галузі будівництва з врахуванням пропозицій і зауважень доручити корпорації „Укрбуд”. Голова колегіїВ. Череп * * * Проект ПОЛОЖЕННЯ про Премію Кабінету Міністрів України в галузі будівництва 1. Премія Кабінету Міністрів України в галузі будівництва присуджується за розробку найбільш видатних проектів і будівництво за цими проектами підприємств груп підприємств будов споруд і проектів планування забудови міст та інших населених пунктів у подальшому роботи що отримали широке суспільне визнання відповідають досягненням сучасної науки і техніки забезпечують високоефективну організацію праці і виробництва. 2. На здобуття Премії Кабінету Міністрів України можуть висуватись роботи здані в експлуатацію не менше як за рік до строку висунення вийшли на проектну потужність та відповідають наступним вимогам: збудовані реконструйовані підприємства групи підприємств мають використовувати передові технології та обладнання що забезпечують високу якість зниження собівартості та енергоємності продукції що випускається наданих послуг екологічну безпеку виробництва; уведені в експлуатацію реконструйовані будови та споруди мають прогресивні об’ємно-планувальні і конструктивні рішення естетичний вигляд забезпечують надійну експлуатацію і відповідають сучасним вимогам організації побуту і відпочинку працівників; проекти планування забудова міст та інших населених пунктів повинні бути виконані на високому науковому та містобудівному рівні; будівельні монтажні і налагоджувальні роботи повинні бути виконані з високою якістю та в узгоджені терміни. 3. Присудження Премії Кабінету Міністрів України здійснюється щорічно до професійного свята – Дня будівельника. Кількість і розмір премій щорічно визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Держбуду України. 4. Висунення робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів України проводиться міністерствами іншими органами виконавчої влади Кабінетом Міністрів АР Крим обласними міськими міст Києва та Севастополя державними адміністраціями замовниками інвесторами разом із проектними та підрядними організаціями. 5. Рішення про висунення робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів України відбувається на засіданнях колегій президій науково-технічних рад на зборах трудових колективів з визначенням внеску кожного кандидата на здобуття Премії за участю громадськості та з дотриманням гласності. 6. Колектив претендентів який висувається на здобуття Премії Кабінету Міністрів України не може перевищувати 12 осіб. До його складу крім фахівців від замовника проектної та будівельних організацій можуть бути включені посадові особи які зробили вагомий внесок у вирішення організаційних питань спорудження цих об’єктів. До колективу претендентів який висувається на здобуття Премії Кабінету Міністрів України можуть бути включені громадяни іноземних держав а також особи без громадянства. 7. Не допускається включення до колективу претендентів осіб які: удостоєні за цю роботу державної нагороди; включені у поточному році до складу колективу претендентів висунутих на здобуття Державної премії або Премії Кабінету Міністрів України за іншу роботу. 8. Премія Кабінету Міністрів України може присуджуватись посмертно. 9. Лауреатам Премії Кабінету Міністрів України може повторно присуджуватись зазначена Премія за нові визнані досягнення. 10. Роботи висунуті на здобуття Премії Кабінету Міністрів України приймаються Держбудом України щорічно до 1 березня. 11. Порядок висунення робіт оформлення документів та матеріалів а також порядок роботи з організації їх розгляду Комісією по Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва і її присудження затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Держбуду України та Центрального комітету профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. 12. Для широкого ознайомлення громадськості з допущеними до участі в конкурсі роботами їх список із зазначенням складу претендентів-колективів та організацій що їх висунули публікується у травні поточного року в газетах „Голос України” „Урядовий кур’єр” офіційних виданнях Держбуду України та інших друкованих засобах масової інформації. 13. Роботи допущені до участі в конкурсі на здобуття Премії Кабінету Міністрів України обговорюються у трудових колективах на засіданнях науково-технічних учених рад громадських і творчих організаціях. Засоби масової інформації сприяють висвітленню обговорення конкурсних робіт. 14. Матеріали обговорення у засобах масової інформації рецензії зауваження та пропозиції надсилаються Держбуду України який приймає їх до розгляду до 1 червня і враховує при підготовці матеріалів до розгляду Комісією з Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва. 15. Рішення про присудження Премії Кабінету Міністрів України та її розмір приймається Комісією з Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва таємним голосуванням і набирає чинності після його затвердження Кабінетом Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України про присудження Премії Кабінету Міністрів України публікується до Дня будівельника в газетах „Голос України” „Урядовий Кур’єр” офіційних виданнях Держбуду України та інших друкованих засобах масової інформації. 16. Особам удостоєним Премії Кабінету Міністрів України присвоюється звання Лауреат Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва і в урочистій обстановці Держбудом України вручаються Диплом та Нагрудний знак. Описи Диплома та Нагрудного знака лауреата Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва затверджує Кабінет Міністрів України. 17. У разі втрати псування Диплома чи Нагрудного знака лауреата Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва дублікати не видаються крім випадків коли нагороджений не міг запобігти втраті псуванню Диплома чи Нагрудного знака. Дублікати Диплома чи Нагрудного знака лауреата Премії Кабінету Міністрів України видаються Держбудом України за кошти нагородженого. 18. Виплата лауреатам грошової частини Премії Кабінету Міністрів України здійснюється замовником за рахунок прибутку що залишається у розпорядженні підприємства. За згодою виплата грошової частини Премії Кабінету Міністрів України може здійснюватись кожною організацією та підприємством лауреатам Премії що працюють або раніше працювали у цих трудових колективах за рахунок прибутку що залишається у розпорядженні кожної організації та підприємства. 19. Грошова частина Премії Кабінету Міністрів України ділиться між лауреатами порівну. * * * Довідка За останні роки на Україні значно збільшились обсяги проектування будівництва нових та реконструкції діючих промислових підприємств спорудження об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури. І у подальшому цей процес буде набирати розмаху у зв’язку з необхідністю оновлення основних фондів у промисловості сільському господарстві та інших галузях народного господарства України. З метою стимулювання розвитку промислового будівництва створення значимих об’єктів житлово-цивільного призначення інженерної інфраструктури проектів планування і забудови міст та інших населених пунктів із застосуванням досягнень сучасної науки техніки та забезпечення високої якості будівельно-монтажних робіт корпорацією „Укрбуд” пропонується заснувати Премію Кабінету Міністрів України в галузі будівництва. Премія присуджується за створення найбільш значимих проектів і будівництво за цими проектами підприємств груп підприємств будов споруд і проектів планування забудови міст та інших населених пунктів у подальшому - роботи що отримали широке громадське визнання відповідають досягненням сучасної науки і техніки забезпечують високоефективну організацію праці і виробництва. На здобуття Премії Кабінету Міністрів України можуть висуватись об’єкти здані в експлуатацію не менше як за рік до строку висунення які вийшли на проектну потужність та відповідають наступним вимогам: збудовані реконструйовані підприємства групи підприємств мають використовувати передові технології та обладнання що забезпечують високу якість зниження собівартості та енергоємної продукції наданих послуг екологічну безпеку виробництва; споруджені реконструйовані будови та споруди мають прогресивні об’ємно-планувальні і конструктивні рішення естетичний вигляд забезпечують надійну експлуатацію і відповідають сучасним вимогам організації побуту і відпочинку працівників; проекти планування забудова міст та інших населених пунктів повинні бути виконані на високому науковому та містобудівному рівні; будівельні монтажні і налагоджувальні роботи повинні бути виконані з високою якістю та в узгоджені терміни. Присудження премії Кабінету Міністрів України пропонується здійснювати щорічно до професійного свята – Дня будівельника. Висунення робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів України проводиться міністерствами іншими органами виконавчої влади Кабінетом міністрів АР Крим обласними міськими міст Києва та Севастополя державними адміністраціями замовниками інвесторами разом із проектними та підрядними організаціями. Рішення про висунення робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів України відбувається на засіданнях колегій президій науково-технічних рад на зборах трудових колективів з визначенням внеску кожного кандидата на здобуття Премії за участю громадськості та з дотриманням гласності. Творчий колектив претендентів на здобуття Премії Кабінету Міністрів України пропонується обмежити 12 особами. До його складу крім фахівців від замовника проектної та будівельних організацій можуть бути включені посадові особи які внесли вагомий внесок у вирішення організаційних питань спорудження цих об’єктів. Для розгляду робіт допущення їх для участі у конкурсі та підготовка рішень із присудження Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва створюється Комісія яку очолює Голова Держбуду України. Порядок висунення робіт оформлення документів та матеріалів а також порядок роботи з організації їх розгляду Комісією з Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва і її присудження затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Держбуду України та Центрального комітету профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Для широкого ознайомлення громадськості з допущеними до участі в конкурсі роботами їх список із зазначенням складу колективів претендентів та організацій що їх висунули публікується в газетах „Голос України” „Урядовий кур’єр” офіційних виданнях Держбуду України та інших друкованих засобах масової інформації. Роботи допущені до участі в конкурсі на здобуття Премії Кабінету Міністрів України обговорюються у трудових колективах на засіданнях науково-технічних учених рад громадських і творчих організаціях. Засоби масової інформації сприяють висвітленню обговорення конкурсних робіт. Рішення про присудження Премії Кабінету Міністрів України та її розмір приймається Комісією з Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва таємним голосуванням і набирає чинності після його затвердження Кабінетом Міністрів України. Виплата лауреатам грошової частини Премії Кабінету Міністрів України здійснюється замовником за рахунок прибутку що залишається у розпорядженні підприємства від господарської діяльності. Виплата грошової частини Премії Кабінету Міністрів України може здійснюватись кожною організацією та підприємством за їх згодою лауреатам цієї Премії що працюють або раніше працювали у цих трудових колективах за рахунок прибутку що залишається у розпорядженні кожної організації та підприємства. Особам удостоєним Премії Кабінету Міністрів України. присвоюється звання Лауреат Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва і в урочистій обстановці Держбудом України вручається Диплом та Нагрудний знак. Президент корпорації „Укрбуд”Ю. Пелих * Пропозиції і зауваження до проекту Положення про Премію Кабінету Міністрів України в галузі будівництва надсилати до корпорації „Укрбуд” адреса: 02002 м.Київ-2 вул. Марини Раскової 23 e-mail:ukrbud@ub.kiev.ua контактний телефон: 516-53-55