Рішення Колегії N 81 від 24.10.2003 р.

Рішення Колегії N 81 від 24.10.2003 р. Про звіт начальника Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації О. Казанюка про стан капітального будівництва у Черкаській області та діяльність Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністраці

Рішення колегії від 24 жовтня 2003 р. № 81 Про звіт начальника Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації О. Казанюка про стан капітального будівництва у Черкаській області та діяльність Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації Рішення колегії від 24 жовтня 2003 р. № 81 Заслухавши інформацію начальника Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації О.Казанюка про стан капітального будівництва в Черкаській області та діяльність Управління капітального будівництва далі – УКБ Черкаської облдержадміністрації колегія відзначає що в області в цілому за останні роки спостерігається активізація інвестиційної діяльності; потужності будівельного комплексу на сьогодні забезпечують реалізацію існуючих інвестиційних можливостей забудовників. Разом з тим складною залишається ситуація у житловому будівництві. В області не вдається забезпечити темпи росту житлового будівництва визначені Прогнозом Уряду. На ряді підприємств промисловості будівельних матеріалів у 2002 році знизились обсяги виробництва порівняно з 2001 роком. Значними є обсяги незавершеного будівництва. Управління капітального будівництва в цілому забезпечує виконання функцій замовника з будівництва об’єктів житлово-комунального та соціального призначення в Черкаській області. Однак діяльність УКБ зосереджена лише на виконанні функцій замовника з будівництва об’єктів фінансування яких здійснюється за рахунок частки коштів державного та місцевого бюджетів. Обсяги освоєння капітальних вкладень УКБ за рахунок зазначених коштів порівняно із загальними обсягами по області є незначними. Недостатньо приділяється уваги залученню інших джерел фінансування в будівництво та проведенню моніторингу будівництва яке здійснюється за рахунок недержавних коштів. УКБ в 2001-2002 роках практично не займалося питаннями житлового будівництва не проводиться належна робота щодо скорочення обсягів незавершеного будівництва зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості. УКБ не бере належної участі у сприянні розвитку виробництва будівельних матеріалів. Колегія вирішила: 1. Узяти до відома звіт начальника Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації О.Казанюка про стан капітального будівництва у Черкаській області та діяльність УКБ Черкаської облдержадміністрації. 2. Рекомендувати Черкаській обласній державній адміністрації: розглянути питання про стан капітального будівництва в області та вирішення проблеми його розвитку на засіданні колегії за участю фахівців Держбуду; покласти функції замовника будівництва яке здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виключно на УКБ Черкаської облдержадміністрації та УКБ що підпорядковані органам місцевого самоврядування; здійснити заходи щодо надолуження у 2003-2004 роках відставання обсягів будівництва житла відповідно до прогнозних показників визначених Урядом України; функції координатора будівництва житла на території області незалежно від джерел фінансування покласти на УКБ з відповідною компенсацією додаткових витрат на їх здійснення; вжити додаткових заходів щодо прискорення добудови та введення в експлуатацію тимчасово припинених або законсервованих об’єктів незавершеного будівництва; вжити заходів стосовно розвитку будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів в області для задоволення інвестиційного попиту на будівельну продукцію у майбутньому. 3.Управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації О.Казанюк : розгорнути роботу щодо залучення коштів інвесторів різних форм власності для будівництва у першу чергу житла та добудови тимчасово припинених будівництвом або законсервованих об’єктів незавершеного будівництва; розробити у місячний термін заходи щодо усунення недоліків та поліпшення стану діяльності УКБ спрямовані на розвиток капітального будівництва в області та забезпечити їх реалізацію; з метою сприяння розвитку в області виробництва продукції будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів передбачати при розробці та реалізації проектів будівництва використання зазначеної продукції. 4. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова Управлінню містобудівної політики А.Економов Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень Державній архітектурно-будівельній інспекції В.Папка надавати організаційно-технічну та методичну допомогу Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації з питань щодо здійснення капітального будівництва в області. 5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на Першого заступника Голови Держбуду А.Беркуту. Голова Комітету В. Череп * * * Довідка На виконання наказу Держбуду України від 25.09.2003 р. №161 проаналізовано стан капітального будівництва в Черкаській області та діяльність Управління капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації далі - УКБ його роль та місце в роботі будівельного комплексу. Протягом 2001-2003 років в Черкаській області спостерігається активізація інвестиційної діяльності. У 2001 році підприємствами і організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних вкладень на суму 430 8 млн.грн. у 2002 році – 581 8 млн.грн. що на 35 1% більше ніж за попередній рік за 6 місяців 2003 року – 327 5 млн.грн. що становить 56 3% до обсягу капітальних вкладень освоєних у 2002 році. Зростання обсягів капітальних вкладень за рахунок власних коштів підприємств та організацій із різними формами власності у 2001 році – 385 7 млн.грн. 2002 році - 518 9млн.грн. є позитивним зрушенням на шляху покращання інвестиційної діяльності в Черкаській області. Спостерігається тенденція щодо збільшення обсягів освоєння капітальних вкладень УКБ. У 2002 році УКБ за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних вкладень на суму 5 7 млн.грн. що на 83 9% більше порівняно з попереднім роком. Згідно з прогнозом на 2003 рік передбачається освоїти капітальних вкладень всього на суму 8 5 млн.грн. що на 49 1% більше ніж за 2002 рік. Найбільшу питому вагу займають капітальні вкладення що освоєні за рахунок місцевих бюджетів у 2002 році – 3 5 млн. грн. 61 4% від загального обсягу . Однак частка освоєння капітальних вкладень УКБ порівняно із загальним обсягом освоєння капітальних вкладень по області є незначною і становила в 2002 році – 0 9% в розрізі джерел фінансування: за рахунок державного бюджету – 4 5% за рахунок місцевих бюджетів – 25 7% за рахунок інших джерел фінансування капітальні вкладення УКБ не освоювались. У соціальній сфері найбільш важливим напрямом залишається будівництво житла. Прогнозом розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки далі – Прогноз затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 року №1347 передбачено ввести в експлуатацію в Черкаській області у 2001 році 204 6 тис.кв.м у 2002 році - 237 3 тис.кв.м житла. Фактично у 2001 році введено 144 7 тис.кв.м житла 70 7% до Прогнозу у 2002 році – 118 6 тис.кв.м 50 0% до Прогнозу . Відповідно до Указу Президента України від 15 липня 2002 року № 640 “Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села” з метою подальшого розвитку соціальної сфери села в умовах реформування аграрного сектора рішенням Черкаської обласної ради від 24.04.2003 року №8-3 прийнято обласну програму розвитку соціальної сфери села до 2005 року якою передбачається ввести в експлуатацію житла на селі у 2003 році – 39 2 тис.кв.м у 2004 – 49 4 тис.кв.м у 2005 – 61 1 тис.кв.м загальної площі. УКБ на будівництво житла в 2001-2002 роках кошти не виділялись як з державного так і з обласного бюджетів тому УКБ будівництвом житла практично не займалось. Згідно із зазначеним у Черкаській області проводиться робота щодо збільшення обсягів будівництва житла однак не вдається забезпечити темпи росту житлового будівництва визначені Прогнозом Уряду України. Обсяги незавершеного будівництва в Черкаській області залишаються значними. Станом на 1.01.2002 року обсяги незавершеного будівництва по області становили 671 5 млн. грн. станом на 1.01.2003 року зазначені обсяги збільшились до 679 6 млн.грн. на 1 2% . На балансі УКБ станом на 1.01.2003 року нараховувалось незавершених будівництвом об’єктів на суму 86 0 млн.грн. Відповідно до норм Закону України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” УКБ проводить роботу у напрямі скорочення обсягів незавершеного будівництва. Для виконання зазначеного в УКБ створена відповідна комісія. За результатами роботи комісії із 67 незавершених будівництвом об’єктів 21 протягом 2003 року введено в експлуатацію 23 об’єкти визначені неперспективними і передані в комунальну власність районів. Зазначена ситуація свідчить про недостатню роботу місцевих органів виконавчої влади в області стосовно вирішення проблеми скорочення обсягів незавершеного будівництва. В цілому потужності будівельного комплексу на сьогодні забезпечують реалізацію існуючих інвестиційних можливостей забудовників. На території області діють підприємства які виготовляють цеглу силікатну залізобетонні вироби цементний та вапняний розчин дерев’яні плити ДСП тощо. Виробництво збірних залізобетонних конструкцій збільшилось на 2 2 тис.куб.м 24 4 тис.куб.м; 26 6 тис.куб.м . Разом з тим обсяги виробництва продукції будіндустрії та будівельних матеріалів у 2002 році порівняно з 2001 роком на ряді підприємств знизились. Виробництво пиломатеріалів у 2002 році зменшилось порівняно з 2001роком на 12 5 тис.куб.м 2001рік – 68 5 тис.куб.м; 2002 рік – 56 0 тис.куб.м відповідно деревностружкових плит – на 0 7 тис.куб.м 31 2 тис.куб.м; 30 5 тис.куб.м товарного гофрованого картону – на 212 5 тис.кв.м 1048 5 тис.куб.м; 836 0 тис.куб.м будівельної цегли – на 1 9 млн.шт. 77 5 млн.шт.; 75 3 млн.шт. . УКБ не бере належної участі щодо сприяння розвитку виробництва будівельних матеріалів. За 2001-2002 роки в цілому по області спостерігається тенденція зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості однак обсяги заборгованості значні. Станом на 1.01.2002 року сума дебіторської заборгованості становила 75 2 млн.грн. на 1.01 2003 року – 52 4 млн.грн. зменшилась на 30 3% від загальної суми. Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2001року становила 77 2 млн. грн. на 1.01 2003 року – 58 2 млн.грн. зменшилась на 24 5% від загальної суми. По УКБ дебіторська заборгованість станом на 1.01.2003 року зменшилась порівняно з 2002 роком на 28 3% на 1.01.2002 року – 315 6 тис. грн. на 1.01.2003 року – 226 3 тис. грн. . Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2002 року становила 1426 4 тис.грн. станом на 1.01. 2003 року збільшилась на 3 3% і становила 1473 4 тис.грн. Великі обсяги дебіторської і кредиторської заборгованості вказують на невчасне фінансування будівництва об’єктів що спонукає до здійснення несвоєчасних платежів за виконані роботи одержані обладнання і матеріали. Висновки: В цілому по Черкаській області спостерігається тенденція до активізації інвестиційної діяльності в результаті чого забезпечуються позитивні зрушення у діяльності будівельної галузі. Підприємства будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів забезпечують інвестиційні потреби області у будівельних матеріалах та виробах. Однак області не вдається досягти збільшення обсягів будівництва житла та забезпечити виконання показників житлового будівництва що визначені Урядом України. Обсяги освоєння капітальних вкладень по УКБ порівняно із загальними обсягами по області за рахунок усіх джерел фінансування є незначними недостатньо уваги приділяється будівництву житла не завершена робота щодо скорочення обсягів незавершеного будівництва. УКБ не бере належної участі у сприянні розвитку виробництва будівельних матеріалів. Заступник начальника Управління економіки тастратегії розвитку будівельного комплексуК. Шевчук