Рішення Колегії N 97 від 28.11.2003 р.

Рішення Колегії N 97 від 28.11.2003 р. Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Держбуду за 9 місяців 2003 року

Рішення колегії від 28 листопада 2003 р. № 97 Про роботу із зверненнями громадян що надійшли до Держбуду за 9 місяців 2003 року Рішення колегії від 28 листопада 2003 р. № 97 Заслухавши інформацію начальників: Управління містобудівної політики – А.Економова Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення – О.Авдієнка Державної архітектурно-будівельної інспекції – В.Папки про роботу із зверненнями громадян що надійшли до Держбуду за 9 місяців 2003 року колегія відзначає що в цілому робота із зверненнями громадян у Держбуді України відповідає вимогам Закону України “Про звернення громадян” Указу Президента України від 13.08.2002 року № 700/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення” де визначено що рівень роботи посадових осіб із зверненнями громадян є важливим критерієм оцінки їх професійного рівня. Разом з тим як свідчать результати аналізу в організації цієї роботи є недоліки. Протягом року мали місце випадки порушення термінів розгляду звернень громадян безпосередніми виконавцями – Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Управлінням містобудівної політики А.Економов . У ряді випадків робота із зверненнями зводиться до їх пересилання відповідним місцевим органам влади не завжди контролюється їх подальший розгляд і вирішення порушених проблем на місцях. Недостатньо використовуються засоби масової інформації для поширення серед громадян найбільш типових роз’яснень та відповідей. В той же час активізація цієї роботи в т.ч. із залученням мережі Інтернет доступ до якої отримує все більша кількість громадян дозволила б значно зменшити кількість звернень та підвищити дієвість вжитих заходів. З метою підвищення рівня розгляду звернень громадян забезпечення безумовного виконання Закону України “Про звернення громадян” колегія вирішила: 1. Заступникам Голови Комітету взяти під особистий контроль та забезпечити відповідно до компетенції: кваліфікований неупереджений об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у цих зверненнях проблем задоволення законних вимог заявників реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання в подальшому таким порушенням; надання в установлені законом терміни письмових відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду; безумовне дотримання встановленого порядку організації та особистого прийому громадян керівництвом Комітету. 2. Керівникам структурних підрозділів: проводити ретельну перевірку усіх звернень у тому числі з виїздом на місце у яких йдеться про недоліки у роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування в галузі будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури та містобудування оскаржуються рішення посадових осіб та вживати відповідних заходів для припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень; посилити інформаційно - роз’яснювальну роботу щодо дотримання норм будівельного законодавства та будівельних норм і правил. 3. Встановити що звернення які стосуються вирішення конкретних проблем що стосуються сфери повноважень Держбуду вважаються виконаними лише після вирішення питань по суті або прийняття висновку про неможливість їх вирішення в рамках чинного законодавства. Рішення про виконання звернення приймаються виключно Головою Комітету або його заступником за належністю питань. 4. Враховуючи структуру звернень заступникам Голови Комітету Ю.Казміруку та В.Бондаренку взяти під особистий контроль організацію розгляду та вирішення проблем що містяться у зверненнях громадян структурними підрозділами: Управлінням містобудівної політики А.Економов Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Державною архітектурно-будівельною інспекцією В.Папка . 5. Управлінню містобудівної політики А.Економов Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Державній архітектурно-будівельній інспекції В.Папка узагальнити та проаналізувати питання що містяться у зверненнях громадян і підготувати тематичні відповіді роз’яснення . Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор забезпечити розміщення інформації на сайті Держбуду. 6. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор : здійснювати систематичний аналіз інформації про роботу із зверненнями громадян і щотижня доповідати з цього питання на апаратній нараді; започаткувати публікацію роз’яснень в Інформаційному бюлетені Держбуду інших засобах масової інформації. 7. Управлінню містобудівної політики А.Економов до кінця 2003 року підготувати лист до обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про забезпечення з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування обов’язкового додержання вимог п. 28 Закону України “Про планування і забудову територій”. 8. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко : розробити нормативний документ “Терміни і визначення у будівництві”; підготувати зміни до ДБН “Покрівлі” 9. Запровадити заслуховування на засіданнях колегії Держбуду звітів про роботу із зверненнями громадян підзвітних і підконтрольних Держбуду підрозділів місцевих органів влади регіонів з яких надходить найбільша кількість звернень. 10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова колегіїВ. Череп * * * Довідка Розгляд цього питання проводиться на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13.10.03 № 65064 до інформації Міністра Кабінету Міністрів України А.В. Толстоухова про роботу із зверненнями громадян що надійшли до Кабінету Міністрів України за 9 місяців 2003 року вимог Закону України “Про звернення громадян” Указу Президента України від 13. 08. 2002 року № 700/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення” яким установлено що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян порушених у них проблем оперативне їх вирішення задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідальним обов’язком їх посадових і службових осіб фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі а також рішення колегії від 24 жовтня 2003 р. № 82 та наказу Держбуду України від 07 листопада 2003 року № 182 “Про виконання рішення колегії Держбуду від 24 жовтня 2003 року № 82 “Про стан опрацювання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України депутатських запитів і звернень власних рішень Комітету за 9 місяців 2003 року”. На виконання зазначеного Указу Президента та доручення Кабінету Міністрів України щодо усунення причин надходження листів на адресу Президента України які не належать до його безпосередніх повноважень від 27 березня 2003 року № 3765 враховуючи особливу роль звернень громадян до органів державної влади та органів самоврядування у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянами реалізації конституційних прав і свобод людини утвердження демократичної соціальної правової держави з метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян усунення недоліків у цій сфері та відповідно до Закону України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР у Держбуді видано наказ від 14 квітня 2003 року № 41 яким передбачено щоквартальні звіти управлінь стосовно роботи із зверненнями громадян; підвищення рівня розгляду та розподілу кореспонденції з урахуванням попереднього опрацювання документів із порушених питань та функціонального розподілу обов’язків систематичний аналіз інформації про роботу із зверненнями громадян та звіт на апаратній нараді з метою своєчасного реагування та вирішення питань порушених у відповідних сферах. З метою забезпечення відкритості у діяльності Комітету організації ефективного діалогу з громадськістю щомісяця відповідно до наказу Держбуду від 07 листопада 2003 року № 182 розглядається інформація про конкретні заходи щодо звернень громадян та врахування їх пропозицій із наступним розміщенням її на Веб-сторінці Урядового порталу “Уряд і громадськість” на сайті та в Інформаційному бюлетені Держбуду. Головою Держбуду 20 лютого 2003 року затверджено графік прийому громадян керівництвом Комітету з урахуванням тимчасового розміщення. Наказом Держбуду від 24 листопада 2003 р. № 195 затверджено Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державному комітеті з будівництва та архітектури та Інструкцію про порядок розгляду пропозицій заяв і скарг громадян у Держбуді України. За період з 01 січня по 30 вересня 2003 року до Державного комітету з будівництва та архітектури надійшло 431 звернення громадян у тому числі: учасників Великої Вітчизняної війни – 7; інвалідів війни – 1; багатодітних матерів – 1. Найбільше звернень надійшло з м. Києва 113 Харківської 24 Львівської 22 Одеської 20 Дніпропетровської 20 Донецької 15 Київської 13 Запорізької 12 областей та АР Крим 16 . Також надійшли звернення з інших областей: по 8 – із Сумської Івано-Франківської Херсонської Полтавської Луганської Вінницької Миколаївської Тернопільської надійшло по 9 звернень; Чернігівської Черкаської та Волинської – 7 6 5 відповідно. По 4 звернення надійшло із Закарпатської області та м. Севастополя; по 3 звернення - із Хмельницької та Рівненської областей; з Кіровоградської – 2; Житомирської – 1. Жодного звернення не було з Чернівецької області. Порядок розгляду звернень пропозицій і скарг громадян здійснюється у Комітеті відповідно до Інструкції з діловодства щодо звернень громадян затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 із змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153. Майже на всі звернення було надано у встановлений законодавством строк не більше одного місяця від дня їх надходження необхідні роз’яснення. У разі необхідності до вирішення питань були залучені органи місцевої влади. За ходом виконання прийнятих рішень встановлено постійний контроль в тому числі з виїздом на місце працівників Держбуду. Проте мають місце випадки зволікання з розглядом звернень громадян безпосередніми виконавцями – Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Управлінням містобудівної політики А.Економов Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович . У розрізі структурних підрозділів найбільше звернень надійшло до Управління містобудівної політики 135 або 31 3% від загальної кількості Державної архітектурно-будівельної інспекції 98 або 22 7% від загальної кількості та Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 60 або 13 9% від загальної кількості . Тобто 67 9% звернень громадян які надійшли до Держбуду за 9 місяців поточного року опрацьовано трьома управліннями. Результати аналізу звернень за характером питань свідчать що найбільше звернень громадян надходить з питань: прийняття закінчених будівництвом об’єктів з порушенням чинного законодавства та будівельних норм – 96; порушення державних норм при проведенні нового будівництва у кварталах існуючої житлової забудови – 70; роз’яснення будівельного законодавства та будівельних норм і правил – 59; порушення будівельних вимог при будівництві реконструкції з переплануванням житлових будинків – 42; дотримання Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” у частині нарахування пенсій – 36; порушення прав громадян при облаштуванні в квартирах першого поверху приміщень громадського призначення – 14 додаток 2 . Начальник Управління організаційно-аналітичного забезпечення апаратуА. Григор * * * Додаток 2 Аналіз роботи звернень громадян які надійшли до Держбуду України за період з 01.01. 03 по 30.09.03 Кількість звернень – 431 враховуючи звернення які надійшли через Адміністрацію Президента України Апарат Верховної Ради України Секретаріат Кабінету Міністрів України 2. Зміст звернень групуються за проблематикою Кіль-кість % З яких регіонів надійшли Структура та зміст відповідей Заходи пропозиції щодо усунення причин звернень Прийняття закінчених будівництвом об’єктів з порушенням чинного законодавства та будівельних норм Папка В.В. 96 20 Київ Одеса Крим Львів Тернопіль Вінниця Дніпропетровськ Полтава Запоріжжя Черкаси Доручено місцевим управлінням містобудування та архітектури розглянути звернення та вжити відповідних заходів щодо вирішення порушених питань Підготовлені зміни до Закону України “Про відповідальність підприємств їх об’єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” ст.1 Порушення державних норм при проведенні нового будівництва у кварталах існуючої житлової забудови Економов А.О. 70 16 2 Черкаси Луцьк Дніпропетровськ Донецьк Київ Львів Одеса Суми Харків Хмельницький Чернігів Запоріжжя Направлено листи до облдержадміні-страцій Київської міськдержадміні-страції стосовно поліпшення державного контролю за станом будівництва Законодавчою та нормативною базою питання врегульовано. Рекомендувати обласним держадміністраціям органам місцевого самоврядування забезпечувати своєчасне оновлення відповідної містобудівної документації. Роз’яснення будівельного законодавства та будівельних норм і правил Папка В.В. Авдієнко О.П. 59 13 6 Київ Одеса Крим Вінниця Дніпропетровськ Рівне Львів Харків Надано роз’яснення щодо застосування нормативно-правових актів у сфері містобудування Посилити інформаційно - роз’яснювальну роботу щодо дотримання норм будівельного законодавства та будівельних норм і правил. Започаткувати публікацію роз’яснень в Інформаційному бюлетені Держбуду інших засобах масової інформації Порушення будівельних вимог при будівництві реконструкції з переплануванням житлових будинків Авдієнко О.П. 42 9 7 АРК Донецьк Запоріжжя Івано-Франківськ Миколаїв Львів Київ Направлено листи місцевим органам виконавчої влади про необхідність перевірки за участю зацікавлених організацій та місцевих служб ДАБК фактів та листи-роз’яснення про дотримання вимог будівельних нормативів або про необхідність створення на місцевому рівні комісій для вирішення спірних питань Проаналізувати причини звернень що стосуються порушень будівельних вимог при будівництві реконструкції з переплануванням житлових будинків і вжити заходів щодо поліпшення нормативної бази з цих питань роз’яснення існуючих нормативних положень. Посилити відповідальність облдержадміністрацій за дотримання своїх повноважень що дозволить вирішувати питання без втручання Держбуду. Розглянути пропозиції щодо внесення змін до ДБН. В. 2. 2-9-99 “Громадські будинки та споруди” щодо влаштування тамбурів на входах об’єктів громадського призначення. Дотримання Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” у частині нарахування пенсій Барзилович Д.В. 36 8 3 Київ Харків Кривий Ріг Севастополь Донецьк Черкаси АРК Запоріжжя Миколаїв Львів Івано-Франківськ Надано рекомендації щодо застосування статей Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” Підготовлено звернення Держбуду України до Міністерства освіти і науки щодо внесення змін до Закону України ”Про наукову та науково-технічну діяльність” Порушення прав громадян при облаштуванні в квартирах першого поверху приміщень громадського призначення Авдієнко О.П. 14 3 2 АРК Вінницька Донецька Запорізька Київська Луганська Сумська Направлено листи-роз’яснення про необхідність дотримання вимог будівельних нормативів санітарних і протипожежних норм або про необхідність створення на місцевому рівні комісій для вирішення спірних питань Здійснено аналіз та узагальнено пропозиції для формування змін до чинних нормативів Інші звернення 114 29 Носять разовий характер