Рішення Колегії N 102 від 28.11.2003 р.

Рішення Колегії N 102 від 28.11.2003 р. Про результати виконання фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду за І-ІІІ квартали 2003 року

Рішення колегії від 28 листопада 2003 р. № 102 Про результати виконання фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду за І-ІІІ квартали 2003 року Рішення колегії від 28 листопада 2003 р. № 102 Заслухавши інформацію начальника Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату Григора А.Ф. про результати виконання фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду за І-ІІІ квартали 2003 року колегія відзначає що переважна більшість підприємств суттєво збільшила обсяги виконаних робіт протягом року не допустила заборгованості з виплати заробітної плати своєчасно сплачувала платежі до Державного бюджету та цільових фондів. Середня заробітна плата за 9 місяців поточного року на підприємствах сфери управління склала 683 грн. що на 30 9 % або на 211 грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Підприємствами сфери управління Держбуду за 9 місяців поточного року сплачено до бюджетів усіх рівнів 16 0 млн.грн. що на 6 0 млн.грн більше ніж заплановано. Завдяки вжитим заходам кількість збиткових підприємств порівняно з даними за перше півріччя 2003 року зменшилася на 5 одиниць та за підсумками роботи за 9 місяців поточного року складає 8. Не подолали збитковості такі підприємства: “Укрінвестекспертиза” В.Кур’ято “Укрводгео” С.Разметаєв “Укрпівденінвестліцензія” К.Суручан “Сумський ЦНДпромбудов” М.Муштай “ДНТЦ Конрест” м. Одеса в.о.директора І.Опрятова “ДНТЦ Конрест” Р.Щавінський “Запоріжцивільпроект” О.Шаталов . Заборгованість із заробітної плати мають дві організації : Український державний науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут водопостачання водовідведення екології “Укрводгео” директор С.Разметаєв та державне підприємство “Сумський центр наукових досліджень і проектування конструкцій промислових будинків і споруд” “Сумський ЦНДПпромбудов” директор М.Муштай . Станом на 1.10.03 року заборгованість складає 182 4 тис.грн. що на 21 6 тис.грн. менше порівняно із станом на 01.07.03 року. З метою поліпшення діяльності підприємств і організацій сфери управління Держбуду колегія вирішила: 1. Керівникам підприємств і організацій що належать до сфери управління Держбуду детально проаналізувати результати виконання фінансових планів за 9 місяців і вжити необхідних заходів щодо забезпечення безумовного виконання показників фінансових планів на 2003 рік формування портфеля замовлень на наступний рік зменшення витрат на виробництво продукції збільшення прибутковості. 2. Взяти до відома що відповідно до рішення колегії Держбуду від 29.08.03 року № 57 з метою фінансового оздоровлення підвищення технічного рівня та конкурентноздатності Державне підприємство “Сумський ЦНДпромбудов” з 1.01.04 р. приєднано до інституту “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” НДІБК на правах філії. 3. Керівників підприємств: “Укрінвестекспертиза” директор В.Кур’ято “Укрводгео” директор С.Разметаєв та “Укрпівденінвестліцензія” директор К.Суручан які допустили збитки за результатами діяльності 9 місяців 2003 року зобов’язати вжити вичерпних заходів щодо виправлення становища і досягнення запланованих показників прибутковості до кінця поточного року. 4. Прийняти до відома пояснення та запевнення керівників підприємств: “КримНДІпроект” директор Г.Алексєєв “Запоріжцивільпроект” директор О.Шаталов та “ДНТЦ Конрест” директор Р.Щавінський щодо невідкладного усунення допущених збитків до кінця 2003 року. 5. З метою фінансового оздоровлення підвищення технічного рівня та конкурентноздатності вважати за доцільне приєднати Одеський державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “ОДП ДНТЦ Конрест” м. Одеса в.о.директора І.Опрятова до одного із підприємств відповідного профілю сфери управління Держбуду. Погодитися з пропозицією директора Всеукраїнського науково-методичного та дослідно-інформаційного центру архітектурної спадщини Т.Маніфасової щодо приєднання “ОДП ДНТЦ Конрест” м. Одеса на правах філії до ввіреного їй в керівництво підприємства та протягом двох тижнів внести відповідні пропозиції на розгляд Голови Держбуду. 6. З метою поліпшення організаційного забезпечення проведення сертифікації у будівництві скорочення витрат на виконання акредитаційних процедур реалізації узгоджених методологічних підходів та ефективного використання наявного та кадрового потенціалу Управлінню науково-технічної політики у будівництві Д.Барзилович та Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор у місячний строк розробити пропозиції щодо утворення комплексного органу із сертифікації продукції будівельного призначення на базі підприємств сфери управління Держбуду. 7. За результатам проведення комплексного аналізу порядку надання ліцензій на будівельну діяльність Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності В.Лісничук у місячний строк внести пропозиції щодо шляхів удосконалення організаційної структури сфери ліцензування. 8. Для створення умов оперативної й ефективної взаємодії Комітету та підприємств і організацій сфери управління з питань формування та контролю за виконанням фінансових планів та іншої звітності доручити ДНДІАСБ директор Б.Волобоєв протягом двох місяців провести методичний семінар з автоматизованого формування інформації та отримання звітності протягом 2004 року. Голова колегіїВ. Череп