Рішення НТР N 21 від 27.12.2002 р.

Рішення НТР N 21 від 27.12.2002 р. Про технічний стан фонду будівельних металоконструкцій в Україні та першочергові заходи щодо його безпечної експлуатації

Рішення НТР від 27 грудня 2002 р. № 21 Про технічний стан фонду будівельних металоконструкцій в Україні та першочергові заходи щодо його безпечної експлуатації Рішення НТР від 27 грудня 2002 р. № 21 Розглянувши комплекс питань пов’язаних з експлуатацією будівельних металоконструкцій в основних галузях економіки науково-технічна рада Держбуду України зазначає що технічний стан значної частини металевих конструкцій споруд різного призначення досяг критичної межі. За підрахунками спеціалістів близько 3 млн. т. несучих металевих конструкцій вичерпали свій ресурс або знаходяться на межі вибуття і потребують вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення їх безпечної експлуатації. Аналіз технічного стану будівель і споруд збудованих не тільки у 50-70-і роки а й за останні 10-20 років свідчить про те що їх утримання здійснюється без належної системи яка забезпечувала б кваліфіковану експлуатацію інженерну діагностику їх стану вчасний ремонт реновацію та запобігала б аваріям забезпечуючи тим самим збереження народного надбання та уникнення небажаних порушень екологічного стану довкілля. На підставі викладеного та враховуючи що у Відкритому акціонерному товаристві Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М.Шимановського ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім.В.М.Шиманов-ського накопичено великий обсяг інформації та значний позитивний досвід з обстеження оцінки технічного стану та визначення залишкового ресурсу будівельних металевих конструкцій який успішно реалізується при розробленні нормативних документів з надійності та безпечної експлуатації науково-технічна рада вирішила: 1.Узяти до відома інформацію ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім.В.М.Шима-новського щодо технічного стану фонду будівельних металоконструкцій в Україні та необхідності вжиття невідкладних заходів для його безпечної експлуатації. 2. Вважати першочерговими заходами щодо забезпечення надійності та безпечної експлуатації металоконструкцій будівель та споруд: проведення робіт з виявлення будівель та споруд які є особливо небезпечними з точки зору наслідків можливих аварій; розроблення і впровадження нормативних документів у галузі забезпечення надійності і безпеки металоконструкцій будівель та споруд. 3. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим облдержадміністраціям держадміністраціям міст Києва і Севастополя органам місцевого самоврядування та замовникам прискорити проведення паспортизації будівель та споруд які є особливо небезпечними з точки зору наслідків можливих аварій. 4. Вважати за доцільне визначити ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В.М.Шима-новського базовою науково-технічною організацією з обстеження та паспортизації будівельних металоконструкцій. 5. Підтримати пропозицію ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В.М.Шима-новського щодо розроблення нормативних документів за власні кошти в рамках виконання ним функцій базової організації у тому числі: протягом 2003 року завершити роботи над ДБН “Сталеві конструкції” та ДБН “Навантаження і впливи” і в установленому порядку внести їх на затвердження до Держбуду України; протягом 2003-2004 років підготувати проект документа “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності і безпеки будівель споруд будівельних конструкцій та основ” як Міждержавного для країн СНД та проект ДБН “Технічна експлуатація будівельних конструкцій і споруд оцінка технічного стану і ресурсу експлуатація та інженерний захист”. 6. Науково-дослідному інституту будівельних конструкцій П.Кривошеєв ВАТ “Український науково-дослідний і проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М.Шима-новського” О.Шимановський до 6 січня 2003 р. внести пропозиції щодо створення робочої групи з підготовки аналітичної записки щодо стану основних фондів держави будівлі і споруди та заходів із забезпечення їх експлуатаційної надійності. 7. Заступнику Голови Комітету В.Гречку Управлінню промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС організувати роботу робочої групи та забезпечити подання зазначених матеріалів на розгляд Голови Комітету до 25 січня 2003 р. Голова НТРВ.Череп * * * Довідка Питання в ініціативному порядку підготовлене та внесене на розгляд членом науково-технічної ради Держбуду директором ВАТ “Укрндіпроектстальконструкція” В.Шимановським відповідно до п. 5.1 Положення про науково-технічну раду Державного комітету України з будівництва та архітектури затвердженого наказом Держбуду України № 80 від 22.11.2002 р. . Україна володіє значним фондом будівельних металевих конструкцій який представлений виробничими громадськими житловими будівлями і спорудами. За даними інституту тільки в основних галузях промисловості експлуатується близько 36 мільйонів тонн несучих металевих конструкцій. Вони сконцентровані насамперед на об’єктах базових галузей: чорної і кольорової металургії машинобудування енергетичної вугледобувної нафтогазової промисловості та ін. Основу фонду становлять конструкції введені в експлуатацію більш ніж 20 років тому до 26 2 млн.т. . На сьогодні відзначається стійка тенденція до скорочення фонду металевих конструкцій яке відбувається внаслідок ряду факторів. По-перше конструкції в умовах експлуатації зазнають фізичного зносу і накопичують втомленість від змінних навантажень. Згідно з проведеними дослідженнями фізичний знос металевих конструкцій на момент вибуття їх із ладу складає 35-40 %. Якщо взяти до уваги тільки середній термін експлуатації і тільки для найбільш об’ємної частини металофонду – промислових споруд приблизно дорівнює 40-50 років то можна зробити висновок що в Україні 7-8 % існуючого металофонду знаходиться на межі вибуття. По-друге сьогодні близько 50% металофонду будівель і споруд різних галузей промисловості і сільського господарства працює в умовах середньо- і сильно агресивних впливів що призводить до корозійного зносу сталевих конструкцій. За даними експертних оцінок в Україні втрати від корозії складають 10-15% усього виробленого чорного металу. Тому кожні 3 роки необхідно перефарбовувати 75% металоконструкцій і 10-20% замінювати через корозійний знос. По-третє техногенні та природні явища урагани землетруси тоощо невірна експлуатація призводять до виникнення аварій та відмов елементів конструкцій. По-четверте як окремі конструктивні елементи так і окремі будівлі та споруди перестають відповідати своєму функціональному призначенню – морально старіють та потребують реконструкції. Технічний стан будівель багато в чому залежить від умов їх експлуатації стану антикорозійного захисту сталевих конструкцій своєчасного ремонту реконструкції та відновлення . Відсутність коштів на згадані роботи у переважної більшості виробничих підприємств України призводить до зниження довговічності конструкцій та скорішого вибуття їх із ладу. Враховуючи значне зниження обсягу виробництва сталевих конструкцій у 2000 р. сталевих конструкцій у порівнянні з 1990 р. було вироблено в 17 разів менше першочерговим питанням на сьогодні є забезпечення безпечної і надійної експлуатації існуючого фонду будівельних металоконструкцій в Україні. Аналіз технічного стану будівель і споруд збудованих не тільки у 50-70-і роки а й за останні 10-20 років свідчить про те що в їх утриманні немає належного порядку відповідної системи яка забезпечувала б кваліфіковану експлуатацію інженерну діагностику їх стану вчасний ремонт реновацію та запобігала б аваріям забезпечуючи тим самим збереження народного надбання та уникнення небажаних порушень екологічного стану довкілля. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р. № 409 “Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель споруд та інженерних мереж“ якою передбачається паспортизація існуючих будівель та споруд зіграла важливу роль у створенні нормативної бази для виконання робіт з оцінки технічного стану експлуатації і ремонту металевих конструкцій. На жаль процес паспортизації фінансується незадовільно. Тому в першу чергу складаються паспорти для тих об'єктів де власники знайшли гроші а не для найбільш небезпечних об'єктів. З метою вжиття заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації і продовження ресурсу промислових об’єктів споруд та інженерних мереж інститутом пропонується розробити пакет нормативних документів на рівні Державних та відомчих будівельних норм які мають бути обов’язковими для всіх суб’єктів господарчої діяльності незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності. Необхідність розробки нормативних документів зумовлюється відсутністю деяких з них або застарілістю чинних в Україні в галузі будівництва нормативних документів колишнього СРСР. В першу чергу необхідно розробити Державні будівельні норми з надійності конструкцій і споруд навантажень і впливів проектування оцінювання технічного стану і ресурсу експлуатації та інженерного захисту.