Рішення НТР N 24 від 24.01.2003 р.

Рішення НТР N 24 від 24.01.2003 р. Про проект ДСТУ “Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови”

Рішення НТР від 24 січня 2003 р. № 24 Про проект ДСТУ “Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови” Рішення НТР від 24 січня 2003 р. № 24 Розглянувши проект ДСТУ „Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови” розроблений Національним транспортним університетом м.Київ Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом та ДерждорНДІ м. Київ науково-технічна рада вирішила: Схвалити і рекомендувати до затвердження проект ДСТУ „Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови”. Управлінню науково-технічної політики у будівництві А.Григор підготувати наказ про затвердження видання та розповсюдження зазначеного ДСТУ. Голова НТРВ.Череп * * * Довідка Інтенсивне руйнування покриттів автомобільних доріг із асфальтобетону що має місце на дорогах України пов’язане не тільки з низькою якістю бітуму та інших складових що використовуються для приготування сумішей а й значною мірою з недосконалістю вимог до цього матеріалу що встановлені ГОСТ 9128–84: нераціональні гранулометричні склади мінеральної частини сумішей; відсутність об’єктивних та оперативних нормативних показників що регламентують тріщиностійкість водостійкість асфальтобетонів; невідповідність типу і різновидів асфальтобетону специфічним дорожньо-кліматичним та експлуатаційним умовам його роботи в дорожньому одязі; нечіткість технологічних режимів приготування укладки ущільнення сумішей та контролю якості сумішей і асфальтобетонів. Крім того чиний зараз в Україні стандарт колишнього СРСР ГОСТ 9128-84 “Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон” переглянуто відповідними службами Росії. Новий стандарт Росії не враховує погодно-кліматичних та експлуатаційних особливостей регіонів і не може відобразити характерні особливості приготування використання та роботи асфальтобетону в умовах України. При розробці стандарту ставилося за мету забезпечити максимальну відповідність вимог до асфальтобетонних сумішей і асфальтобетонів кліматичним і транспортним умовам України. Введення стандарту в дію буде сприяти виготовленню асфальтобетонних сумішей з високими показниками якості що суттєво підвищить довговічність покриттів автомобільних доріг із асфальтобетону знизить періодичність ремонтів і як наслідок зайві витрати дефіцитних матеріалів палива та енергоносіїв. Розроблення та впровадження державного стандарту на суміші асфальтобетонні дорожні аеродромні та асфальтобетон є своєчасним заходом підвищення довговічності доріг з асфальтобетонним покриттям в умовах коли на дорогах України зростає інтенсивність руху та збільшуються транспортні навантаження. Замовником виконання розробки є Державна служба автомобільних доріг України Укравтодор . Виконавці: Харківський національний автомобільно-дорожній університет ХНАДУ Національний транспортний університет НТУ і Державний дорожній науково–дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна ДерждорНДІ . Проект ДСТУ узгоджений з корпораціями “Укртрансбуд” “Украгропромбуд” “Укравтодор” Науково-дослідним та конструкторсько-технологічним інститутом міського господарства пройшов державну санітарно-гігієнічну експертизу нормативної документації Міністерства охорони здоров’я України.