Рішення НТР N 25 від 24.01.2003 р.

Рішення НТР N 25 від 24.01.2003 р. Про проект ДСТУ “Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги”

Рішення НТР від 24 січня 2003 р. № 25 Про проект ДСТУ “Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги” Рішення НТР від 24 січня 2003 р. № 25 Розглянувши проект ДСТУ “Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги” розробленого НДІ будівельних конструкцій за участю ТК “Спецмонтаж” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект ДСТУ “Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги”. 2. Доручити Науково-дослідному інституту будівельних конструкцій видання та розповсюдження цього ДСТУ за умови використання коштів отриманих від реалізації цього документа на розвиток системи стандартизації в будівництві. 3. Управлінню науково-технічної політики у будівництві А.Григор підготувати наказ про затвердження видання та розповсюдження зазначеного ДСТУ. Голова НТРВ.Череп * * * Довідка Необхідність розробки державного стандарту України ДСТУ “Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги” зумовлена відсутністю в Україні нормативної бази що регламентує загальні технічні вимоги до автоматизованих систем технічного діагностування будівельних конструкцій. Ці обставини стримують впровадження зазначених автоматизованих систем у будівельній галузі і їх використання для проведення нагляду за станом будівель і споруд першого та другого рівня відповідальності як при будівництві нових об’єктів так і експлуатації та реконструкції існуючих. Розроблений проект стандарту з метою уніфікації автоматизованих систем АС як існуючих так і тих що розроблюються містить вимоги зокрема до таких характеристик АС: функції та задачі; показники призначення ; класифікація та критерії видів технічного стану контрольованих будівельних конструкцій; вимоги до надійності та безпеки експлуатації ; склад та структура програмно-технічного комплексу АС та персоналу; вимоги до видів забезпечення. В основі розробки - накопичений у НДІБК практичний досвід з проектування та впровадження різноманітних систем контролю параметрів будівельних конструкцій зокрема на об’єкті “Укриття” методів неруйнівного контролю результати експериментальних досліджень. Проект ДСТУ гармонізований з такими системами та комплексами міждержавних та національних стандартів: Комплекс стандартов на автоматизированные системы; Системи оброблення інформації згідно з класифікацією об’єкта стандартизації; Система стандартов безопасности труда в частині вимог до експлуатаційної безпеки; Надійність техніки в частині вимог до показників надійності; Нормативні документи з питань обстежень паспортизації безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд у частині класифікації технічних станів будівельних конструкцій. Розробка проекту ДСТУ виконана НДІБК відповідно до плану стандартизації за власні кошти. Згідно з технічним завданням проект стандарту розглянутий інститутами КиївЗНДІЕП Укрндіпроект-стальконструкція Харківський промбудНДІпроект Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій узгоджений з Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві та корпорацією “Укрмонтажспецбуд”.