Рішення НТР N 34 від 06.03.2003 р.

Рішення НТР N 34 від 06.03.2003 р. Про погодження проекту будівництва нової концесійної автомобільної дороги Львів - Краковець, Львівська область

Рішення НТР від 6 березня 2003 р. № 34 Про погодження проекту будівництва нової концесійної автомобільної дороги Львів - Краковець Львівська область Рішення НТР від 6 березня 2003 р. № 34 прийнято у робочому порядку Науково-технічна рада вирішила: Схвалити та рекомендувати до погодження Держбудом України проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження проекту будівництва нової концесійної автомобільної дороги Львів - Краковець Львівська область”. Голова НТРВ.Череп * * * Довідка Необхідність будівництва нової концесійної автомобільної дороги в напрямку міжнародного транспортного коридору № 3 “Берлін/Дрезден – Вроцлав – Львів – Київ який на території Німеччини практично побудовано а на території Польщі інтенсивно будується ділянку Вроцлав – Катовіце - Краків введено в експлуатацію визначається Програмою створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.1998 №346 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 №878 незадовільним станом існуючої транспортної мережі і відсутністю бюджетних коштів для будівництва нових доріг що відповідають міжнародним вимогам із безпеки руху комфортності проїзду. Проект будівництва нової концесійної автомобільної дороги Львів - Краковець Львівська область розроблений інститутом “Укрдіпродор” на виконання Указу Президента України від 4 липня 1998 р. №739/98 щодо надання в порядку експерименту концесії на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги за завданням на розробку проекту затвердженого Головою корпорації “Укравтодор” 1.02.2000 р. В основу розробки покладено техніко-економічне обґрунтування будівництва нової концесійної автомобільної дороги Львів – Краковець затверджене наказом Мінтранспорту України від 30.12.1998 р. №555. Будівництво та експлуатація нової автомобільної дороги Львів - Краковець на умовах концесії згідно з прийнятими нормативно-правовими актами та міжнародними зобов’язаннями України визначається як один з першочергових заходів у рамках розбудови міжнародного транспортного коридору №3 Берлін/Дрезден – Вроцлав – Львів – Київ. Проект спрямований на забезпечення якісних та безпечних умов автотранспортного сполучення на найбільш вузькій ділянці коридору з одночасним створенням північного обходу міста Львова як найефективнішого варіанта вирішення проблеми виводу за межі міста значної частини транзитного автотранспортного потоку. Будівництво автомобільної дороги на умовах концесії в Україні здійснюється вперше. Цей проект забезпечить вирішення важливих соціально-економічних завдань та сприятиме ефективному використанню геоекономічного потенціалу України шляхом залучення приватних інвестицій для розбудови стратегічного об’єкта державної власності. Успішна реалізація проекту розглядається як важлива передумова для подальшого просування інвестиційної діяльності на умовах концесії у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг об’єктів дорожнього господарства інших дорожніх споруд. Конструктивні та архітектурно-планувальні характеристики об’єкта визначені проектно-кошторисною документацією повністю відповідають сучасним та перспективним вимогам безпеки та комфорту автодорожнього руху пропускної спроможності на даній ділянці транспортного коридору. Особливості об’єкта з точки зору пропонованих матеріалів та технології будівництва дозволяють широко використовувати потенціал вітчизняних підприємств будівельної індустрії промисловості будматеріалів машинобудівного та нафтопереробного комплексів як і передбачається законодавством. Під час та внаслідок реалізації проекту передбачається: 1 упродовж періоду будівництва автодороги 2003-2008 рр. : забезпечення у галузях прямо або опосередковано задіяних на здійсненні і обслуговуванні будівництва повної зайнятості для середньорічної кількості працівників від 8000 до 10000 чол.; оновлення парку механізованих основних засобів вітчизняних підрядних організацій задіяних на будівництві автодороги на 14-18%; додаткове – понад прямі інвестиції на будівництво автодороги – середньорічне збільшення капітальних вкладень у Львівській області на 8-12% від існуючого рівня; середньорічне збільшення надходжень по податках і зборах в місцеві та державний бюджети від підприємств задіяних на будівництві автодороги на 20-35 млн.грн./рік; 2 упродовж перших 5-7 років періоду експлуатації починаючи з 2008 року : повне та ефективне використання потужностей сучасного митного автопереходу “Краковець” з пропускною спроможністю до 5000 вантажних автомобілів на добу; збільшення вантажопотоку в тому числі транзитного який обслуговується автомобільним транспортом через українсько-польський кордон в 1 5-2 рази з одночасним зростанням інтенсивності руху автомобільного транспорту на напрямку Львів– Краковець до 10-12 тис.авт./добу; інтенсифікація процесу соціально-економічного розвитку на території ВЕЗ “Яворів” та в зоні впливу концесійної автодороги створення на об’єкті концесії та об’єктах служби сервісу постійних робочих місць для 350 - 500 чол.; безпосереднє зростання надходжень до державного та місцевих бюджетів від експлуатації об’єкта концесії та приоб’єктної інфраструктури до 35-40 млн.грн./рік; вивільнення та залучення інвестиційних ресурсів для подальшої розбудови і реконструкції автодоріг за напрямком транспортних коридорів № 3 5; подальший розвиток міста Львова як великого транспортного вузла та торгово-промислового і туристичного центру. Фінансування проекту згідно з концесійним договором здійснюється спільно концесієдавцем та концесіонером з розподілом загальних інвестиційних витрат між сторонами у пропорції 40:60. Основну суму коштів для фінансування покладених на концесіонера інвестиційних витрат передбачається залучити у формі іноземного банківського кредиту в доларах США під 4 – 6 % річних терміном на 10-12 років з відтермінуванням сплати відсотків на період будівництва. До розгляду на НТР пропонується проект з такими техніко-економічними показниками: довжина автомобільної дороги – 84 4 км; категорія автомобільної дороги – Іа; загальна кошторисна вартість – 1634825 027 тис. грн.; у тому числі будівельно-монтажні роботи – 1128872 133 тис. грн.; устаткування меблі та інвентар – 8889 292 тис.грн.; інші витрати – 497063 602 тис.грн.; термін будівництва – 4 роки 9 місяців.