Рішення НТР N 35 від 27.03.2003 р.

Рішення НТР N 35 від 27.03.2003 р. Про проект Державної програми „Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки”

Рішення НТР від 27 березня 2003 р. № 35 Про проект Державної програми „Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки” Рішення НТР від 27 березня 2003 р. № 35 Розглянувши проект Державної програми „Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки” розроблений Державною корпорацією промисловості будівельних матеріалів „Укрбудматеріали” за участю НДІ будівельних матеріалів і виробів НДІ будівельного виробництва та погоджений Міністерством промислової політики України Державним комітетом України з питань енергозбереження та іншими Державними корпораціями науково-технічна рада вирішила: 1. Взяти до відома інформацію заступника Голови Державної корпорації промисловості будівельних матеріалів корпорації „Укрбудматеріали” П.Захарченка щодо проекту Державної програми „Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки”. 2. В цілому підтримати ініціативу корпорації „Укрбудматеріали” щодо організації заходів спрямованих на розвиток в Україні виробництва якісних ніздрюватобетонних виробів запровадження нових технологій та розроблення комплексної Державної програми. 3. Враховуючи цілеспрямовану політику Уряду України до скорочення кількості державних і цільових програм які не базуються на реальних джерелах фінансування або вимагають залучення значних коштів із централізованого бюджету рекомендувати корпорації „Укрбудматеріали”: доопрацювати проект Державної програми в частині уточнення джерел фінансування заходів спрямування консолідованих коштів підприємств-виробників на вирішення загальних проблем вдосконалення технологічного обладнання номенклатури виробів і технічних рішень з їх використанням у будівництві проведення експериментальних досліджень виробів та придбання нових технологічних ліній з врахуванням досвіду ВАТ „Обухівський завод пористих виробів”; підготувати обгрунтування необхідності залучення бюджетних коштів для придбання зарубіжного технологічного обладнання згідно з встановленим порядком. 4. Корпорації „Укрбудматеріали” Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем житлово-цивільних будинків і споруд О.Авдієнко та Управлінню науково-технічної політики у будівництві Д.Барзилович доопрацювати проект Державної програми з урахуванням висловлених пропозицій для повторного розгляду на НТР Комітету у травні п.р. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 року № 1347 “Про затвердження прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки” в якій наголошено на необхідності розширення виробництва та застосування ніздрюватих бетонів Державною корпорацією промисловості будівельних матеріалів “Укрбудматеріали” за участю НДІ будівельних матеріалів і виробів НДІ будівельного виробництва розроблено проект Держаної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки” Мета розроблення Державної програми “Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки” далі - Програми полягає в нарощуванні випуску ніздрюватобетонних виробів за рахунок технічного переоснащення наявної виробничої бази реконструкції заводів силікатної цегли і домобудівних комбінатів та створення на їх базі нових ефективних виробництв. Основними напрямами у реалізації Програми є: налагодження вітчизняного виробництва високотехнологічного обладнання; створення економічної вібраційно-конвеєрної технології виробництва виробів високої якості; застосування нових високотехнологічних ліній; організація на домобудівних комбінатах виробництва ніздрюватобетонних виробів неавтоклавного тверднення; організація на заводах силікатної цегли виробництва ніздрюватобетонних виробів; розвиток сировинної бази для підвищення якості продукції; розширення номенклатури ніздрюватобетонних виробів. Ніздрюватий бетон є одним з найефективніших стінових матеріалів який характеризується низькою густиною та теплопровідністю. При дотриманні нормативного значення термічного опору одношарова зовнішня стіна з ніздрюватобетонних виробів в 2 - 3 рази тонша і в 6 разів легша за цегляну стіну. За комфортністю проживання будинки з ніздрюватого бетону поступаються лише дерев’яним. Ніздрюватий бетон – енергозберігаючий матеріал теплопровідність якого в 2 5 - 3 рази нижча ніж цегли або легкого бетону що дозволяє зменшити загальну масу огороджувальних конструкцій. Разом з тим частка ніздрюватобетонних виробів в загальному обсязі стінових матеріалів становить лише 6 - 8 % в той час як в більшості європейських країн цей показник перевищує 30 %. В останні роки набуває розвитку виробництво пінобетонних виробів за безавтоклавною технологією ТОВ „Зодчі” м. Київ та ін. складовими компонентами яких є цемент пісок піноутворювач без застосування алюмінієвої пудри. Виготовленням таких виробів починають займатися невеликі підприємства завдяки невисоким витратам на організацію виробництва. Реалізація Програми сприятиме подальшому вирішенню комплексу науково-технічних проблем виробництва й використання ніздрюватих бетонів в будівництві та забезпечить: збільшення обсягів використання ніздрюватих бетонів у будівництві та реконструкції об’єктів житлового-цивільного призначення в першу чергу малоповерхового житла; підвищення технологічних якостей огороджувальних конструкцій замість неефективних конструкцій зменшення обсягів використання дорогих імпортних теплоізоляційних матеріалів і складних систем утеплення будівель; зниження вартості будівельно-монтажних робіт на 15 - 20 % за рахунок сучасних технологій зменшення ваги конструкцій тощо; зменшення трудомісткості будівельно-монтажних робіт на 20 - 25 % порівняно з традиційними будівельними системами; економію паливно-енергетичних ресурсів на виробництво продукції та при експлуатації будинків на 20 - 25 %; збільшення робочих місць та стимулювання розвитку вітчизняних підприємств-виробників. Ініціатор розроблення та орган управління Програмою – Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів “Укрбудматеріали”. Проект Програми розглянуто та погоджено Мінпромполітики України Держком-енергозбереження України Державними корпораціями “Укрбуд” “Укрмонтажспецбуд” “Украгропромбуд” холдинговою компанією “Київміськбуд” корпорацією “Позняки-житлобуд”. Стан розроблення проекту Програми розглядався у 2002 році на засіданнях корпорації „Укрбудматеріали” за участю структурних підрозділів Держбуду базових науково-дослідних інститутів підприємств виробників. Проект Програми відповідає вимогам чинного в Україні „Положення про державну наукову і науково-технічну програму”.