Рішення НТР N 36 від 27.03.2003 р.

Рішення НТР N 36 від 27.03.2003 р. Про проект ДБН „Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд”

Рішення НТР від 27 березня 2003 р. № 36 Про проект ДБН „Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд” Рішення НТР від 27 березня 2003 р. № 36 Розглянувши проект ДБН А.2.202002 „Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження ДБН А.2.2-...-2002 „Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд” розроблені Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом по цивільному будівництву з доопрацюванням даного документа відповідно до висловлених зауважень. 2. Доручити Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Папка після доопрацювання даних ДБН в робочому порядку підготувати наказ про затвердження зазначених ДБН порядок їх видання та розповсюдження. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Розроблення проекту “Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд” виконано Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом по цивільному будівництву ВАТ КиївЗНДІЕП . Метою розробки Положення є встановлення основних вимог до проведення авторського нагляду за будівництвом підприємств будинків та споруд використовуючи набутий в Україні досвід і основні принципові положення СНиП1.06.05-85. Проект Положення визначає порядок здійснення авторського нагляду за новим будівництвом розширенням реконструкцією і технічним переоснащенням об’єктів цивільного і виробничого призначення а також за організацією нових виробництв та окремих виробничих процесів на існуючих виробництвах відповідно до статті 11 Закону України “Про архітектурну діяльність”. Проект ДБН складається з таких розділів: загальні положення організація авторського нагляду порядок ведення журналу авторського нагляду права і обов’язки спеціалістів які здійснюють авторський нагляд та додатків: основні терміни та визначення перелік нормативно-правових актів і нормативних документів на які є посилання в цьому Положенні форми журналу авторського нагляду. Вимоги цього Положення є обов’язковими для застосування органами Державного управління і нагляду замовниками інвесторами проектувальниками підрядниками іншими юридичними та фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності в галузі будівництва незалежно від форм власності. Проект Положення розглянуто та схвалено науково-технічною радою КиївЗНДІЕП. Отримані і враховані відгуки та пропозиції від 8 науково-проектних організацій Київінвест-експертизи управлінь Держбуду. Затвердження ДБН поліпшить виконання авторського нагляду визначить взаємовідносини між замовником проектувальником та підрядником що в свою чергу сприятиме підвищенню якості будівництва.