Рішення НТР N 37 від 27.03.2003 р.

Рішення НТР N 37 від 27.03.2003 р. Про узгодження проектів технічних умов

Рішення НТР від 27 березня 2003 р. № 37 Про узгодження проектів технічних умов Рішення НТР від 27 березня 2003 р. № 37 Розглянувши подані на узгодження до Держбуду відповідно до ДСТУ 1.0-93 „ДССУ. Основні положення” проекти технічних умов ТУ науково-технічна рада вирішила: 1. Узгодити проекти технічних умов на продукцію будівельного призначення: ТУ У В.2.7-24.3-25583422.001-2003 „Фарби дисперсійні „ОАЗИС” розроблені ПНВФ „ОАЗИС”. ТУ У 24.6-2730411717.001-2002 „Емульсол Поліформ-ВГ”. Технічні умови” розроблені суб’єктом підприємницької діяльності Нирковим М.А. ТУ У В.2.7-20.2-00190816-001-2002 „Плити паперово-волокняні” розроблені Донбаським Державним науково-дослідним та проектно-технологічним інститутом будівельного виробництва. ТУ У В.2.7-26.6-31200203-001-2003 „Блоки кремнезитоцементні „СІОБЛОКИ” розроблені ТОВ „ТЕРМА-М” та Науково-дослідним інститутом будівельних матеріалів та виробів. 2. Розглянути повторно ТУ У В.2.7-45.2-24432974-002-2003 „Шлаки доменні відвальні металургійного комбінату „Криворіжсталь” для дорожнього будівництва” розроблені Державним дорожнім науково-дослідним інститутом імені М.П.Шульгіна „ДерждорНДІ” після доопрацювання визначення класу доріг застосування . Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Технічні умови - це нормативні документи що встановлюють вимоги до конкретної продукції та регулюють стосунки між виробником і споживачем продукції. ТУ розробляються за відсутності державних галузевих стандартів або за необхідності конкретизації відповідних вимог. Відповідальність за відповідність нормативних документів вимогам актів чинного законодавства а також їхній науково-технічний рівень несуть розробники організації та установи які провели їх експертизу і органи підприємства установи організації та громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності що затвердили ці документи відповідно до положень ДСТУ 1.0-93 “ДССУ. Основні положення”. Актуальність розгляду цього питання президією НТР виноситься вперше обумовлена постійним зростанням кількості ТУ в Україні що є закономірним для держав які обрали інноваційний шлях розвитку економіки необхідністю підвищення уваги до цього класу нормативних документів. Головним предметом розгляду ТУ на НТР є дотримання експертно-погоджувальних процедур відповідно до нормативних вимог і у разі позитивного висновку - прийняття рішення щодо погодження ТУ. Запропоновано до розгляду такі проекти технічних умов: ТУ У В.2.7-45.2-24432974-002-2003 “Шлаки доменні відвальні металургійного комбінату “Криворіжсталь” для дорожнього будівництва” розроблені Державним дорожнім науково-дослідним інститутом імені М.П.Шульгіна “ДерждорНДІ”. Введення цього ТУ необхідне для регламентації застосування відвальних шлаків металургійного виробництва у дорожньому будівництві що значно покращить екологічну ситуацію регіону. ТУ У В.2.7-24.3-25583422.001-2003 “Фарби дисперсійні “ОАЗИС” розроблені ПНВФ “ОАЗИС”. Дані ТУ розроблені до 7 видів емульсійних фарб які призначені для застосування при проведенні фасадних інтер’єрних робіт та для фарбування шиферу. ТУ У В.2.7.-26.6-31200203-001-2003 "Блоки кремнезитоцементні "СІОБЛОКИ" розроблені ТОВ "ТЕРМА-М" та Науково-дослідним інститутом будівельних матеріалів та виробів НДТІМБ . Ці ТУ поширюються на блоки кремнезитоцементні теплоізоляційні які виготовляють із цементного в‘яжучого кремнезитового заповнювача добавок та барвників і призначені для теплоізоляції будівельних конструкцій. ТУ У 24.6-2730411717.001-2002 “Емульсол Поліформ-ВГ. Технічні умови” розроблені суб’єктом підприємницької діяльності Нирковим М.А. Дані ТУ - це ініціативна оригінальна розробка емульсолу призначеного для виготовлення водних емульсій що застосовуються для змащування металевих залізобетонних дерев’яних та комбінованих форм при формуванні виробів із бетону та залізобетону. ТУ У В.2.7.-20.2-00190816-001-2002 “Плити паперово-волокняні” розроблені Донбаським Державним науково-дослідним та проектно-технологічним інститутом будівельного виробництва. Ці ТУ поширюються на плити паперово-волокняні що виробляються методом гарячого плоского пресування з гідромас на основі відходів паперового виробництва або макулатури і застосовуються для внутрішнього оздоблення стін стель в житловому та громадському будівництві. Подані проекти зазначених технічних умов пройшли в установленому порядку науково-технічну експертизу за дорученням Держбуду України розглянуті на засіданні секції будівельних матеріалів протокол №2 від 13.02.2003 р. і за позитивними висновками запропоновані до узгодження науково-технічною радою Держбуду України.