Рішення НТР N 41 від 16.05.2003 р.

Рішення НТР N 41 від 16.05.2003 р. Про проект Державної програми „Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки”

Рішення НТР від 16 травня 2003 р. № 41 Про проект Державної програми „Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки” Рішення НТР від 16 травня 2003 р. № 41 Розглянувши проект Державної програми “Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки” та зважаючи на актуальність вирішення завдань щодо розширення обсягів застосування виробів із теплоефективних матеріалів вітчизняного виробництва у житлово-цивільному будівництві науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект Державної програми “Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки” розроблений Державною корпорацією промисловості будівельних матеріалів “Укрбудматеріали” за участю НДІ будівельного виробництва НДІ будівельних матеріалів і виробів і поданий Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України доопрацьований за зауваженнями і пропозиціями згідно з рішенням науково-технічної ради Комітету від 27 березня 2003 року рішення № 35. 2. Корпорації “Укрбудматеріали” А.Безух та Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко у двомісячний термін опрацювати остаточну редакцію проекту Державної програми з урахуванням висловлених пропозицій підготувати необхідні документи і узгодити з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади для подання проекту зазначеної Державної програми в установленому порядку до Кабінету Міністрів України. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Державною корпорацією промисловості будівельних матеріалів “Укрбудматеріали” опрацьовано матеріали до проекту Державної програми “Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки” далі - Програми з урахуванням зауважень і пропозицій що були висловлені на засіданні науково-технічної ради Держбуду від 27 березня 2003 року рішення №35. Корпорацією “Укрбудматеріали” підготовлені додаткові матеріали що обґрунтовують заходи визначені проектом Програми. В них уточнено обсяги необхідного фінансування із державного бюджету комплексу науково-дослідних робіт та вдосконалення нормативно-методичної бази в обсягах що складають третину необхідного фінансування Програми а решту витрат на створення сучасного технологічного обладнання для випуску продукції організації випробувань тощо передбачено за рахунок підприємств. З наданими обґрунтуваннями корпорації “Укрбудматеріали” можна погодитися. Зважаючи на це Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення вважає за можливе розглянути повторно проект Програми на науково-технічній раді Комітету. **************** Проект програми доопрацьовано з врахуванням зауважень та пропозицій що були висловлені на попередньому засіданні науково-технічної ради. Конкретизовано що реконструкція заводів силікатної цегли полягає в організації на них приготування та зберігання піщаного шламу приготування бетонної суміші та розрізки масиву на блоки а на домобудівних комбінатах необхідно створити додаткові дільниці помелу кремнеземистого компонента. Щодо неузгодженості запланованої густини бетону з діючими нормативними документами слід відмітити що лише за останні 3-4 роки заводи в містах Обухові Житомирі Бєлгород-Дністровському освоїли випуск виробів з бетону густиною 400 кг/м3 в той час як нормативні документи були створені понад 20 років тому. Вважаю що коли підприємства будуть готові до випуску виробів меншої густини то можна буде внести відповідні зміни в нормативні документи. Досвід Німеччини свідчить про можливість виготовлення та використання теплоізоляційних виробів з ніздрюватого бетону густиною 120 кг/м3 та теплопровідністю на рівні волокнистих плитних утеплювачів – 0 045 Вт/м. К. Для реалізації програми заплановано використати 17600 тис. грн. з них: 1800 тис. грн. або 10% від запланованої суми з Держбюджету на розробку номенклатури ніздрюватобетонних виробів та їх випробування розробку експериментальних проектів будинків-представників різних конструктивних систем та дослідження використання виробів в будинках за експериментальними проектами та частково на розробку та гармонізацію нормативних документів для будівництва та реконструкції будинків з використанням ніздрюватобетонних виробів а також на розробку документації на технологічне обладнання для модернізації діючих підприємств із випуску виробів з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення 30% від запланованої суми 3000 тис. грн. . Враховуючи скрутний фінансовий стан домобудівних комбінатів за рахунок держбюджету передбачається розробка документації на технологічне обладнання для виробництва виробів з ніздрюватого бетону неавтоклавного тверднення. Таким чином кошти державного бюджету в повному об’ємі 2004 р. – 650 тис. грн. 2004 р. – 1100 тис. грн. 2006 р. – 50 тис. грн. планується направити на виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт. 15800 тис. грн. – за рахунок державних кредитів фонду розвитку виробництв та коштів інвесторів і підприємств які передбачаються для розробки документації на технологічне обладнання 70% від запланованої суми 3000 тис. грн. передбачається здійснити за консолідовані кошти підприємств-виробників та виготовлення обладнання. За кошти підприємств планується продовження на замовлення Держбуду в 2001р. розроблено технологію та виготовлено дослідні зразки в лабораторних умовах розробки технологій виробництва виробів з теплоізоляційного ніздрюватого бетону густиною менше 300 кг/м3 та конструкційно-теплоізоляційного бетону густиною до 500 кг/м3 в частині відпрацювання в заводських умовах технологічних параметрів виготовлення виробів та освоєння серійного їх виробництва. Високотехнологічне обладнання передбачається виготовити на підприємствах Міністерства промислової політики України за рахунок використання державних кредитів фондів розвитку виробництва та коштів інвесторів. Залучення бюджетних коштів для придбання зарубіжного технологічного обладнання не заплановано. Фінансова участь підприємств-виробників у розширенні номенклатури виробів полягає в переоснащенні технологічних ліній та відпрацюванні технологічних параметрів виробництва нових видів продукції що можна здійснити після виконання програми. Обсяги фінансування будуть залежати від технічних можливостей обладнання і асортименту виробів.