Рішення НТР N 42 від 16.05.2003 р.

Рішення НТР N 42 від 16.05.2003 р. Про проект “Положення про проведення експертизи та погодження технічних умов”

Рішення НТР від 16 травня 2003 р. № 42 Про проект “Положення про проведення експертизи та погодження технічних умов” Рішення НТР від 16 травня 2003 р. № 42 З метою створення умов недопущення необґрунтованого застосування на території України будівельної продукції яка має суттєвий вплив на безпеку життєдіяльності населення надійність експлуатації будинків та споруд науково-технічна рада вирішила: Схвалити проект „Положення про проведення експертизи проектів технічних умов проектів змін до технічних умов та їх погодження Держбудом України” і рекомендувати до затвердження з урахуванням наданих пропозицій і зауважень доопрацювати поетапні строки проведення експертизи . Управлінню науково-технічної політики у будівництві Д. Барзилович у місячний термін підготувати наказ про затвердження доопрацьованого "Положення про проведення експертизи проектів технічних умов та їх погодження Держбудом України". Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор у місячний термін після введення Положення у дію підготувати пропозиції щодо внесення відповідних змін до “Положення про НТР Держбуду”. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Технічні умови ТУ на продукцію матеріали вироби конструкції системи технології засоби оснащення тощо будівельного призначення є найбільш численний вид нормативних документів НД у галузі будівництва. Основні положення щодо розробки погодження та затвердження ТУ викладено системними стандартами та будівельними нормами. Особливістю ТУ серед нормативних документів є можливість їх привласнення суб’єктами підприємництва. Власник ТУ ознака – затвердження здебільшого використовує своє право обмеження доступу до ТУ. Законодавчо неврегульоване питання щодо відповідальності постачальника за відповідність продукції заявленим властивостям шляхом декларування та обмеженість у ринкових умовах доступу до ТУ вимагають окремого підходу до проведення процедур які передують введенню ТУ в дію що стало причиною розроблення “Положення про проведення експертизи проектів технічних умов проектів змін до технічних умов та їх погодження Держбудом України” далі Положення . Головними відмінностями Положення що пропонується від усталеної практики є: визначення Комітетом експертів; колегіальний розгляд проектів ТУ на секції НТР; узгодження ТУ рішенням НТР на підставі висновків експертів та рішення секції НТР за підсумками розгляду інформації про ТУ наданої експертами щодо дотримання процедур експертизи; деталізація інформації до подання Держбуду для узгодження ТУ; надання експертам копії зареєстрованих ТУ для визначення їх відповідності погодженому примірнику; визначення процедури „відкликання погодження”. Процедура що пропонується до розгляду пройшла апробацію в Комітеті та підтвердила певні прогнози які були передбачувані: підвищено якість проведення експертизи як наслідок – якість ТУ; активізувалося формування осередків нормотворців у провідних інститутах галузі; Комітет отримав можливість зіставляти рівень виконання експертиз різними експертами; дещо збільшилися строки виконання процедур на кінцевих етапах але скоротились на стадії проведення експертизи. З метою сприяння прискоренню доступу на будівельний ринок нової продукції при недопущенні необгрунтованого застосування виробів які мають суттєвий вплив на безпеку життєдіяльності населення надійність експлуатації будинків та споруд доцільно запровадити двоетапну систему технічної легалізації продукції будівельного призначення в Україні. Пропозиції розглядатимуться наступним питанням.