Рішення НТР N 44 від 16.05.2003 р.

Рішення НТР N 44 від 16.05.2003 р. Про надання статусу базових організацій

Рішення НТР від 16 травня 2003 р. № 44 Про надання статусу базових організацій Рішення НТР від 16 травня 2003 р. № 44 Відповідно до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування [далі – базова організація] наказ Держбуду України від 14.11.2002р. № 74 за підсумками розгляду заявок на надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності Держбуду України науково-технічна рада вирішила: 1. Рекомендувати надати статус базової організації з науково-технічної діяльності за визначеними згідно з додатком напрямами діяльності: ВАТ „Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву” КиївЗНДІЕП ; Державному науково-дослідному інституту будівельних конструкцій НДІБК ; Науково-дослідному інституту будівельного виробництва НДІБВ ; Українському науково-дослідному та проектно-конструкторському інституту будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ . 2. Схвалити перелік нормативних документів та нормативних актів заявлених до супроводу та співсупроводу зазначеними базовими організаціями з врахуванням висловлених зауважень і пропозицій згідно з додатком. 3. Управлінню науково-технічної політики у будівництві Д. Барзилович підготувати наказ про надання статусу базових організацій інститутам: КиївЗНДІЕП НДІБК НДІБВ та НДІБМВ. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Реорганізація системи головних організацій за напрямами науково-технічної діяльності та базових зі стандартизації обумовлена необхідністю упорядкування інформаційних потоків щодо формування та реалізації науково-технічної політики галузі підвищення ефективності дії важелів технічного регулювання у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів. Становлення ринкових відносин в Україні актуалізувало поняття конкурентоспроможності науково-технічних організацій результатом чого стало формування осередку дієздатних науково-технічних структур різної форми власності спроможних позитивно впливати на формування науково-технічної політики галузі ефективно сприяти її впровадженню. Утворення інституції базових організацій з науково-технічної діяльності Держбуду має на меті : системну консолідацію Комітетом потенціалу провідних науково-технічних організацій які працюють над проблематикою галузі; концентрацію інформаційної бази за напрямами науково-технічної діяльності; систематизацію процесів розроблення та супроводження нормативної бази галузі. Відповідно до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування затвердженого наказом Держбуду України від 14.11.2002 р. № 74 Управлінням науково-технічної політики у будівництві опрацьовано заявки на отримання статусу базової організації з науково-технічної діяльності Держбуду України: ВАТ „Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву” КиївЗНДІЕП ; Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій НДІБК ; Науково-дослідний інститут будівельного виробництва НДІБВ ; Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ .