Рішення НТР N 62 від 15.08.2003 р.

Рішення НТР N 62 від 15.08.2003 р. Про затвердження Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2003-2007 роки

Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 62 Про затвердження Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2003-2007 роки Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 62 Розглянувши проект "Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2003-2007 роки" розроблений робочою групою Держбуду України науково-технічна рада вирішила: 1.Взяти до уваги проведену роботу щодо розроблення проекту "Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2003-2007 роки". 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович надіслати розроблений проект "Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у будівельній галузі України на 2003-2007 роки" до базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування та членам президії науково-технічної ради Держбуду для опрацювання та надання письмових пропозицій і зауважень щодо розробленого проекту. 3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович разом з робочою групою з розроблення проекту "Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у будівельній галузі України на 2003-2007 роки" доопрацювати зазначений проект відповідно до отриманих зауважень і пропозицій та винести його на повторний розгляд засідання президії науково-технічної ради Держбуду в четвертому кварталі поточного року. Заступник голови НТРА.Беркута Довідка Проект Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України далі - Середньострокові пріоритетні напрями розроблено відповідно до Законів України: "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 11.07.2000 р. № 2623-ІІІ "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 р. № 40-IV "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16.01.2003 р. № 433 -IV. Метою розроблення проекту Середньострокових пріоритетних напрямів є підтримка курсу на поширення інноваційної спрямованості розвитку країни науково-технічне оновлення усіх сфер виробництва забезпечення внутрішнього ринку конкурентною наукоємною продукцією та виходу з нею на світовий ринок передбаченого Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та схваленою Верховною Радою України від 17.04.2003 р. № 729-IV. Комітетом була організована робота з вивчення і узагальнення пропозицій галузевих науково-дослідних інститутів корпорацій акціонерних товариств окремих підприємств будівельного комплексу. Для цього при Держбуді було створено постійно діючу робочу групу щодо розроблення проекту Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня з представників підприємств сфери управління Держбуду з залученням представників будівельних корпорацій та фахівців апарату управління Комітету. Функції координаційної ради з опрацювання пропозицій щодо проекту Середньострокових пріоритетних напрямів робоча група поклала на НДІ будівельного виробництва В.Балицький та Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович . Під час роботи над проектом Середньострокових пріоритетних напрямів були використані пропозиції НДІБМВ НДІ будівельних конструкцій НДІ будівельного виробництва НДІ автоматизованих систем в будівництві УкрНДІПроекстальконструкція КиївЗНДІЕП Укрбудматеріали Укравтодор Укртрансбуд Украгропромбуд Укрметротунельбуд а також ЗАТ "ТК "Спецмонтаж".Всього було подано близько 60 пропозицій проте деякі з них мали декларативний характер а інформація на підтвердження інноваційного характеру пропозицій не була наведена або не містила необхідного обґрунтування. З огляду на це 15 пропозицій було відхилено. З метою дотримання спрямованості пріоритетів інноваційної діяльності яка була закладена у Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" ст. 8 при опрацюванні поданих пропозицій було визначено шість основних напрямів інноваційної діяльності в будівельному комплексі України: І. Нові та відновлювальні джерела енергії. Новітні ресурсозберігаючі технології ст. 8 пп.1 7 ІІ. Технологічне оновлення будівельного комплексу ст. 8 пп.2 7 ІІІ. Розробка та впровадження інформаційних технологій та систем ст. 8 п.3 IV. Інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг мостів та транспортних систем ст. 8 п.6 V. Удосконалення нормативної та методичної бази щодо пріоритетів інноваційної продукції ст. 8 VI. Створення організаційних та соціально-економічних умов для здійснення інноваційної політики в будівельному комплексі України ст. 8 п.8 . Кожний з шести напрямів поділений на відповідні розділи що забезпечило системний підхід при формуванні програми.Увагу членів робочої групи привернули технологічне оновлення будівельного комплексу 14 пропозицій інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг мостів та транспортних систем 10 пропозицій новітні ресурсозберігаючі технології 8 пропозицій . Згідно з проектом Середньострокових пріоритетних напрямів реалізація внесених пропозицій потребує фінансування в обсягах 238 046 тис. грн. Джерелами фінансування зазначених напрямів мають бути: бюджетні кошти в тому числі кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної Республіки Крим; кошти інвесторів фізичних і юридичних осіб ; власні кошти суб'єктів інноваційної діяльності; кредитні ресурси та інша фінансово-кредитна підтримка суб'єктів інноваційної діяльності;інші не заборонені законодавством джерела. * * *Публікується в порядку обговорення: Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2003-2007 роки отримати заархівований документ у форматі MS Word - 89кб . зауваження та пропозиції подавати до Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництвітел 227-65-15 227-72-45