Рішення НТР N 63 від 15.08.2003 р.

Рішення НТР N 63 від 15.08.2003 р. Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість

Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 63 Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість" Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 63 Розглянувши проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість" розроблений УкрНДІПБ МНС України науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість". 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко та Управлінню науково-технічної політики у будівництві Д.Барзилович протягом одного місяця підготувати наказ про надання чинності зазначеному ДСТУ та сформувати "Справу нормативного документа" в установленому порядку. Заступник голови НТРА.Беркута Довідка Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України відповідно до плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт УкрНДІПБ МВС України на 2002 рік розроблено проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість". Мета розроблення - врахування особливостей кабельних проходок при проведенні випробувань і забезпечення приведення положень стандарту у відповідність до європейських норм з урахуванням практичного досвіду випробувань за ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги". Проект ДСТУ Б В.1.1- -2003 виконано у повному обсязі відповідно до технічного завдання узгодженого з Держбудом. В проекті стандарту додатково до вимог ДСТУ Б В.1.1-4-98 визначені види граничних станів з вогнестійкості та їх критерії а також особливості розміщення термопар та інші вимоги що враховують особливості об'єкта випробувань. Введення в дію цього стандарту дозволить підвищити точність та відтворюваність результатів випробувань кабельних проходок на вогнестійкість. На проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість" отримані необхідні відгуки і погодження відповідно до технічного завдання. Проект розглянуто на секції "Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд" НТР Держбуду України 9 квітня 2003р. протокол № 4 та рекомендовано для розгляду на НТР Держбуду України.