Рішення НТР N 64 від 15.08.2003 р.

Рішення НТР N 64 від 15.08.2003 р. Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість

Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 64 Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість" Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 64 Розглянувши проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість" розроблений УкрНДІПБ МНС України науково-технічна рада вирішила: 1.Схвалити проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість". 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко та Управлінню науково-технічної політики у будівництві Д.Барзилович протягом одного місяця підготувати наказ про надання чинності зазначеному ДСТУ та сформувати "Справу нормативного документа" в установленому порядку. Заступник голови НТРА.Беркута Довідка Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України відповідно до плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт УкрНДІПБ МВС України на 2002 рік розроблено проект ДСТУ Б В.1.1- -2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість". Мета розроблення - врахування особливостей випробування вогнезахисних та вогнестійких стель і приведення положень стандарту у відповідність до європейських норм з урахуванням практичного досвіду випробувань за ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги". Проект ДСТУ Б В.1.1- -2003 виконано у повному обсязі відповідно до технічного завдання узгодженого з Держбудом. В проекті стандарту визначені додаткові вимоги до ДСТУ Б В.1.1-4-98 щодо умов випробування розмірів зразків для випробування умов встановлення зразків у печі визначення видів граничних станів з вогнестійкості для підвісних вогнезахисних та вогнестійких стель кількості та місць розташування термопар на зразку та інші вимоги що враховують особливості об'єкта випробувань. Введення в дію цього стандарту дозволить забезпечити єдність випробувань та підвищити точність та відтворюваність результатів випробувань цього типу будівельних конструкцій на вогнестійкість. На проект ДСТУ Б В.1.1- -2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість" отримані необхідні відгуки і погодження згідно з технічним завданням. Проект розглянуто на секції "Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд" НТР Держбуду України 9 квітня 2003р. протокол № 4 та рекомендовано для розгляду на НТР Держбуду України.