Рішення НТР N 65 від 15.08.2003 р.

Рішення НТР N 65 від 15.08.2003 р. Про погодження техніко-економічного обгрунтування Будівництво пілотної установки демінералізації шахтних вод. Комплекс споруд з очищення і опріснення шахтної води для питного водозабезпечення м. Антрацит

Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 65 Про погодження техніко-економічного обгрунтування "Будівництво пілотної установки демінералізації шахтних вод. Комплекс споруд з очищення і опріснення шахтної води для питного водозабезпечення м. Антрацит" Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 65 Розглянувши техніко-економічне обгрунтування "Будівництво пілотної установки демінералізації шахтних вод. Комплекс споруд з очищення і опріснення шахтної води для питного водозабезпечення м. Антрацит" замовник - Міністерство палива та енергетики України науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити основні конструктивні та технічні рішення техніко-економічного обгрунтування "Будівництво пілотної установки демінералізації шахтних вод. Комплекс споруд з очищення і опріснення шахтної води для питного водозабезпечення м. Антрацит" ТЕО . 2. Замовнику отримати погодження ТЕО Держжитлокомунгоспом та Держводгоспом України в частинах що відносяться до їх повноважень. 3. Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губеню підготувати до погодження Держбудом проект розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження ТЕО після доопрацювання з урахуванням наданих на засіданні НТР зауважень та пропозицій і одержання висновків відповідних центральних органів виконавчої влади. Заступник голови НТРА.Беркута Довідка Нагальною проблемою сьогодення у вуглевидобувній галузі яка загострюється з закриттям багатьох шахт є очищення шахтних вод. У той же час у Донбасі існують регіони де шахтні води є практично єдиним джерелом водопостачання а в шахтарських містах і селищах відчувається гострий дефіцит води що призводить до збільшення соціальної напруги та численних негативних наслідків. Єдиним рішенням цієї проблеми є введення у водяний баланс міст і селищ очищеної шахтної води що дотепер на Україні не впроваджувалося. За рішенням науково-технічної наради Мінпаливенерго України від 17.12.2002 р. інституту "Дондіпрошахт" було доручено розробити ТЕО технології очищення шахтних вод за технологією компанії "Culligan". Будівництво пілотної установки дозволить впровадити на практиці технологію опріснення шахтних вод. Місцем будівництва зазначеної установки визначено місто Антрацит Луганської області що протягом декількох десятків років забезпечується водою лише на 30-50% від необхідного об. Інших ємурел водопостачання місто не ає. Техніко-економічне обґрунтування "Будівництво пілотної установки демінералізації шахтних вод. Комплекс споруд з очищення і опріснення шахтної води для питного водозабезпечення м. Антрацит" розроблене інститутом "Дондіпрошахт" у 2003 році. Розробленим ТЕО передбачається здійснити будівництво комплексу з очищення та знесолення шахтних вод для питного водопостачання м. Антрацит з використанням при нормативному режимі 800 м3/год. вихідної води діючого водозабору колишньої шахти "Центральна" та 250 м3/год. води яку отримують із затоплених виробіток колишньої шахти №7-7-біс за технологією що вперше впроваджується в Україні. Після обробки вказаних об'ємів води комплекс буде забезпечувати виготовлення 847 м3/год. питної води за якістю яка відповідає діючим стандартам. Прогноз притоку води в шахту "Центральна" який виконано ПО "Спецтампонажгеологія" свідчить що середній багаторічний приток становить 1126 м3/год. максимальний - 1878-2000 м3/год. Статистичні запаси води в затоплених виробітках шахти №7-7-біс становлять 1980 тис. м3 забезпечені експлуатаційні запаси дорівнюють 250 м3/год. Технологічна схема очищення вихідних вод розроблена з урахуванням забезпечення якості води щодо вимог ГОСТ 2874-82 "Вода питна" і включає в себе наступне: знезалізення очищення від завислих речовин пом'якшування опріснення знезаражування очищення від запахів та присмаків. Всі об'єкти комплексу окрім зовнішніх комунікацій передбачено розмістити на трьох окремих ділянках що зумовлено наявністю двох вододжерел які розміщені в протилежних районах міста і місцем розміщення існуючого водопровідного вузла міста: ділянка очисних споруд з існуючим водопровідним вузлом міста; ділянка насосної станції №1; ділянка насосної станції №2. ТЕО передбачає будівництво двох блоків оборотного осмосу "Agua- Cleer" продуктивністю 200 м3/год. кожний. Блок включає в себе вузол глибокого очищення від завислих речовин на патронних фільтрах які забезпечують уловлювання частинок розміром до 5 мікрон; високонапірні насоси устрої промивання мікрофільтрів мембран; запірну та регулюючу апаратуру; комплекс котрольно-вимірювальних приладів для автоматизації процесів роботи установки. Подача опрісненої води передбачена в резервуари опрісненої води де відбувається видалення карбонатної жорсткості декарбонація і далі вода подається в резервуари чистої води. Концентрат розсол після установок "Agua- Cleer" відводиться в резервуар розсолу і далі разом з водами від промивання фільтрів самотоком по колектору скидається в ставки біля водовідливних свердловин шахти "Центральна" і далі в річку Кріпенька. Будівництво комплексу очисних споруд дозволить одержати 7420 0 тис. м3 питної води на рік що цілком покриває потребу міста Антрацит. При цьому одночасно покращиться забезпечення питною водою поруч розташованого міста Червоний Промінь шляхом перерозподілу об'єму звільненої води що надходила в м. Антрацит. З огляду на викладене будівництво комплексу споруд з очищення і опріснення шахтної води для питного водозабезпечення м. Антрацит є соціальним та таким що орієнтується на вирішення проблем дефіциту питної води для багатьох міст і селищ Донбасу. Техніко-економічне обґрунтування "Будівництво пілотної установки демінералізації шахтних вод. Комплекс споруд з очищення і опріснення шахтної води для питного водозабезпечення м. Антрацит" схвалено та рекомендовано до затвердження в установленому порядку Кабінетом Міністрів України і технічною нарадою Мінпаливенерго України протокол від 4.06.03 .