Рішення НТР N 66 від 15.08.2003 р.

Рішення НТР N 66 від 15.08.2003 р. Про проект ДБН А.2.2-1-2003 „Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”

Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 66 Про проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд. Основні положення проектування" Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 66 Розглянувши проект державних будівельних норм ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд. Основні положення проектування" розробленого Українським державним головним науково-дослідним виробничим інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань науково-технічна рада вирішила: 1. Розробнику зазначеного проекту ДБН протягом місяця доопрацювати проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд. Основні положення проектування" з врахуванням висловлених зауважень здійснити технічне редагування нормативного документа та погодити доопрацьований проект в Міністерстві охорони здоров'я України. 2. Управлінню промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Г.Перекута подати доопрацьований та погоджений проект зазначеного ДБН на розгляд науково-технічної ради Держбуду в робочому порядку. Заступник голови НТРА.Беркута Довідка Українським державним головним науково-дослідним і виробничим інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань Держбуду України за участю Управління промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Держбуду України Управління екологічної експертизи та оцінки впливу на довкілля Мінекоресурсів Центральної служби Укрінвестекспертизи Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування Міністерства охорони здоров?я України та Інституту гігієни та медичної екології АМН України переглянуто ДБН А.2.2-1-95 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд. Основні положення проектування" згідно з планом науково-дослідних розробок Держбуду України на 2001 рік та технічним завданням погодженим Держбудом та Мінекоресурсів. На цій підставі розроблено проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд. Основні положення проектування" на заміну ДБН А.2.2-1-95. Основною метою виконання зазначених робіт є коригування ДБН А.2.2-1-95 за результатами його дії протягом 7 років і необхідністю узагальнення передового вітчизняного досвіду урахування змін до відповідних законодавчих актів України гармонізації нормативних актів з європейськими і світовими стандартами та врахування набутого досвіду проектування. Особлива увага приділяється основним положенням та складу матеріалів що характеризують клімат і мікроклімат повітряне геологічне водне середовища ґрунт рослинний і тваринний світ заповідні обўєкти умови проживання та здоров'я населення забезпечення експлуатаційної надійності техногенних обўєктів. Дані будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище ОВНС у складі передпроектної ТЕО інвестицій ескізний проект та проектно-кошторисної документації проекти робочі проекти на нове будівництво розширення реконструкцію і ліквідацію об?єктів господарської діяльності визначають основні вимоги до складу і змісту цих матеріалів. До цього НД необхідно розробити посібник що конкретизує основні його положення. Проект розробленого ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд. Основні положення проектування" розглянуто секцією будівельних матеріалів протокол № 3 від 25.03.03 схвалено і рекомендовано до розгляду на засіданні НТР Держбуду України.