Рішення НТР N 73 від 12.09.2003 р.

Рішення НТР N 73 від 12.09.2003 р. Про інформаційно-аналітичну систему „Стан якості будівництва в Україні”

Рішення НТР від 12 вересня 2003 р. № 73 Про інформаційно-аналітичну систему „Стан якості будівництва в Україні” Рішення НТР від 12 вересня 2003 р. № 73 Розглянувши виконаний етап створення інформаційно-аналітичної системи „Стан якості будівництва в Україні” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити виконану роботу зі створення інформаційно-аналітичної системи „Стан якості будівництва в Україні” 2. З урахуванням пропозицій висловлених учасниками науково-технічної ради розробити робочий проект інформаційно-аналітичної системи „Стан якості будівництва в Україні” у 2004 р. та розпочати його впровадження залучивши служби держархбудконтролю України як постачальника інформації про якість будівництва та Науково-дослідний інститут будівельного виробництва як розробника цієї системи – аналітичний центр з обробки інформації. 3. Загальне керівництво з розробки робочого проекту системи та його впровадження покласти на Держархбудінспекцію Держбуду України. Заступник Голови НТРВ. Гречок * * * Довідка Інформаційно-аналітична система “Стан якості будівництва в Україні” розробляється на виконання Указу Президента України “Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції” та з метою вирішення проблеми забезпечення якості будівельної продукції. Досвід світових і європейських методів доводить що прийняття та реалізація ефективних заходів щодо забезпечення якості можливі тільки при всебічному систематичному аналізі фактичного стану якості продукції для чого і створюється база даних. Інформація про стан якості будівництва та здатності підприємств галузі до забезпечення її на нормативному рівні сьогодні в Держбуді України відсутня. Мета цієї роботи полягає в створенні автоматизованої інформаційно-аналітичної системи на базі уніфікованого вибіркового контролю будівельних об’єктів службами держархбудконтролю яка повинна задовольнити попит в інформації статистичного характеру а також надавати можливість у формуванні обґрунтованих стратегічних напрямків політики Держбуду щодо забезпечення нормативного рівня якості будівництва в країні та забезпечення переходу до європейського рівня вимог для будівельної продукції. Виходячи з чисельності працівників служби ДАБК близько 600- 650 чоловік система дає можливість реально одержати комплексну розгорнуту інформацію про стан якості будівництва 2500-3000 об’єктів на рік з статистичним висвітленням будь якого питання якості на всіх етапах будівництва - від проектування до гарантійної експлуатації будинків і споруд. Уніфікована за формою вихідна інформація складається зі складових блоків: загальні відомості про об’єкт перевірки 11 форм інформації ; характеристика об’єкта перевірки 6 форм інформації ; відомості про учасників будівництва; види виконаних робіт на об’єкті; виробнича документація за видами робіт що виконані на об’єкті 6 форм форм інформації ; фактичні відхилення від нормативів на об’єкті кількість підтаблиць дорівнює кількості виконаних видів робіт . причинно-наслідкова характеристика відхилень. Встановлена принципова можливість створення програми для обробки інформації складових блоків. На другому етапі необхідно розробити робочий проект аналітично-інформаційної системи у складі: уніфікованої за формою вихідної інформації яку формують інспекції держархбудконтролю шляхом проставляння окремих назв і цифр вимірів; програмного забезпечення для обробки первісної уніфікованої за формою вихідної інформації про перевірені будівельні об’єкти. Аналітично-інформаційна комп’ютерна система обробки закладеної вихідної інформації дозволить відслідковувати та одержувати близько 50 видів інформації з питань якості будівництва.