Рішення НТР N 74 від 12.09.2003 р.

Рішення НТР N 74 від 12.09.2003 р. Про проект ДБН „Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції”

Рішення НТР від 12 вересня 2003 р. № 74 Про проект ДБН „Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції” Рішення НТР від 12 вересня 2003 р. № 74 Розглянувши поданий на затвердження до Держбуду України проект державних будівельних норм „Будинки і споруди для зберігання й переробки сільськогосподарської продукції” розроблених об’єднанням „УкрНДІагропроект” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження ДБН „Будинки і споруди для зберігання й переробки сільськогосподарської продукції”. 2. Управлінню промислової забудови будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Г.Перекута підготувати наказ про надання чинності зазначеним будівельним нормам порядок їх видання та розповсюдження. Заступник Голови НТРВ. Гречок * * * Довідка Українським державно-кооперативним науково-дослідним та проектно-вишукувальним об’єднанням “УкрНДІагропроект” Мінагрополітики України за участю Інституту медицини праці АМНУ та Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Міністерства культури та мистецтв України розроблено проект ДБН “Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції” відповідно до “Програми розробки системи основних документів нормативної бази проектування об’єктів АПК України” погоджено Мінінвестбудом України договором № 334-Н-95-97 202/№ 4 від 29.11.95 р. з Держбудом України а також технічним завданням на розробку ДБН погодженим Мінбудархітектури та затвердженим Мінсільгосппродом України в січні 1996 р. В основу розробки нормативного документа покладено СНиП 2.10.02-84 “Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции”. При розробці нового нормативного документа порівняно з узятим за основу суттєво розширені вимоги чинних в Україні НД особливо пожежні розширена номенклатура будівельних конструкцій наведені вимоги до їх проектування та будівництва; згідно з пропозицією експертизи нормативний документ доповнено чотирма додатками яких не було в НД взятому за основу. В додатках зокрема висвітлена номенклатура основних будинків і споруд для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції перелік санітарно-побутових приміщень у таких будинках і спорудах та види опорядження внутрішньої поверхні стін у виробничих приміщеннях. При розробці нормативного документа враховано багаторічний досвід та проаналізована практика проектування таких об’єктів в інститутах об’єднання “УкрНДІагропроект”. Проект розробленого ДБН В. 2.2-2003 “Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції” розглянуто секцією будівельних матеріалів протокол № 7 від 27.07.03 схвалено і рекомендовано до розгляду на засіданні НТР Держбуду України.