Рішення НТР N 75 від 10.10.2003 р.

Рішення НТР N 75 від 10.10.2003 р. Про міждержавні Зміну № 1 та Зміну № 2 ГОСТ 10832-91 „Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия”

Рішення НТР від 10 жовтня 2003 р. № 75 Про міждержавні Зміну № 1 та Зміну № 2 ГОСТ 10832-91 „Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия” Рішення НТР від 10 жовтня 2003 р. № 75 розглянуто у робочому порядку Розглянувши міждержавні Зміну № 1 та Зміну № 2 ГОСТ 10832-91 „Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження міждержавні Зміну № 1 ГОСТ 10832-91 „Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия” та Зміну № 2 ГОСТ 110832-91 „Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия”. 2. З введенням в дію міждержавних змін скасувати Зміну № 1 ГОСТ 10832-91 „Песок и щебень перлитовые вспученные” що діє на території України. 3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати наказ про затвердження та введення в дію зазначених змін. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів є головним розробником міждержавного стандарту ГОСТ 10832-91 „Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия” починаючи з першої його редакції в 1964 р. та усіх наступних 19974 р. 1983 р. 1991 р. . У 2001 році Держбудом України за поданням НДІБМВ була запропонована до розгляду Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації технічного нормування і сертифікації в будівництві МНТКБ Зміна ГОСТ 10832-91 з метою прийняття. І поки питання щодо прийняття зазначеної зміни вирішувалось Секретаріатом МНТКБ у зв’язку з виробничою необхідністю Держбудом України була затверджена і введена в дію Зміна № 1 ГОСТ 10832-91 для застосування на території України наказ Держбуду України від 18.06.01 № 145 . У 2002 році МНТКБ були прийняті Зміна № 1 щодо радіаційного контролю перліту та Зміна № 2 запропонована Україною . В цих змінах більш повно внесені уточнення до тексту стандарту з урахуванням сучасного стану промисловості. Рекомендується прийняти міждержавні Зміну № 1 та Зміну № 2 та ввести в дію в Україні а Зміну № 1 що діє на території України скасувати. Зазначені міждержавні Зміну № 1 та Зміну № 2 розглянуто секцією будівельних матеріалів НТР Держбуду України протокол № 9 від 18 вересня 2003 р. схвалено і рекомендовано до розгляду на НТР у робочому порядку з метою затвердження.