Рішення НТР N 82 від 10.10.2003 р.

Рішення НТР N 82 від 10.10.2003 р. Про підсумки діяльності ВАТ „КиївЗНДІЕП”

Рішення НТР від 10 жовтня 2003 р. № 82 Про підсумки діяльності ВАТ „КиївЗНДІЕП” Рішення НТР від 10 жовтня 2003 р. № 82 Враховуючи значний внесок колективу інституту в розвиток будівельного комплексу та його науково-технічного потенціалу науково-технічна рада вирішила: 1. Взяти до відома інформацію директора ВАТ „КиївЗНДІЕП” про роботу колективу інституту з науково-технічного та нормативного забезпечення розвитку будівельного комплексу розробки нових типів житла та будівель соціальної сфери архітектурно-будівельних конструкцій і систем формування та впровадження прогресивних засад діяльності науково-технічної установи в ринкових умовах господарювання. 2. Визначити пріоритетними на подальший період такі напрями роботи інституту: розробка наукових архітектурно-типологічних та інженерно-технічних основ проектування і будівництва житлових будинків та закладів соціальної сфери з покращеними архітектурними експлуатаційними та техніко-економічними якостями; визначення ефективних заходів захисту будівель від деформацій земної поверхні в складних інженерно-геологічних умовах сейсміка просадка гірничі виробки та від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; дослідження проблем енергозбереження розробка науково-проектних засад використання в будівництві нетрадиційних відновлювальних джерел енергії; удосконалення системи нормативно-методичного забезпечення цивільного будівництва розробки нормативних документів та посібників з проектування сучасних житлових та громадських будинків різного призначення спрямованих на поліпшення умов соціально-культурного обслуговування населення; підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру підвищення кваліфікації фахівців інституту. 3. Директору ВАТ „КиївЗНДІЕП” В.Шевельову спрямувати роботу колективу на реалізацію поставлених завдань. 4. Управлінню містобудівної політики А.Економов Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор забезпечити: надання методичної допомоги колективу інституту при розробленні проектів державних програм; залучення інституту до участі в розробленні проектів нормативно-правових і нормативних документів спрямованих на подальший розвиток будівельного комплексу держави; поширення досвіду створення та організації роботи інституту як моделі сучасної науково-технічної установи. Голова КомітетуВ. Череп * * * Довідка У вересні 1963 року наказом Держбуду СРСР для вирішення державних завдань в галузі цивільного будівництва було створено інститут нового типу Київський зональний науково-дослідний і проектний інститут типового і експериментального проектування КиївЗНДІЕП в основу діяльності якого покладені комплексні наукові дослідження та проектування. У 60-ті роки молодий колектив інституту очолюваний В.Єлізаровим 1963-1964 згодом – О.Заваровим взяв активну участь у реалізації нових соціальних програм в галузі житлового будівництва зведенні житла масових серій для забезпечення кожної сім’ї квартирою. В основу робіт інституту було покладено розробку нових типів житлових будинків впровадження нових принципів формування житлового середовища. На основі наукового обгрунтування розроблені та впроваджені в населених пунктах України та інших республік колишнього СРСР уніфіковані серії житлових будинків. За проектами інституту збудовані ряд громадських будівель і комплексів до кращих зразків яких можна віднести навчально-виховні комплекси у Києві Луганську Дніпродзержинську Комунарську та інших містах пансіонат „Чайка” в Алушті Республіканську клінічну лікарню у Кишиневі комплекси вищих навчальних закладів у Києві Львові Кишиневі Центральний спортивний комплекс нині „Олімпійський” на 100 тис. місць у Києві готелі „Градецька” у Чернігові „Інтурист” в Одесі „Київ” „Русь” „Президент-готель” у Києві. Численні об’єкти відзначені Державними преміями дипломами нагородами. В інституті вперше створена і успішно впроваджена система великопанельного домобудування „Мобіль” а для забезпечення комплексності забудови розроблені архітектурно-будівельні системи торговельно-побутових споруд „БАСФОК” та „АКТИВ” які широко використовуються у вирішенні проблем організації міського середовища. Для швидкого спорудження будівель різного функціонального призначення та конфігурації розроблена система „ГІТОР” яка знайшла особливо ефективне застосування при зведенні культових споруд різних конфесій. Створені великопрогонові покриття та інші ефективні конструкції. КиївЗНДІЕП є піонером у галузі монолітного домобудування. За розробками вчених та проектувальників зведені перші монолітні будинки в Ялті Одесі. Вінниці Алушті Чернігові Одесі Києві. Окремі об’єкти отримали Державні премії дипломи та інші відзнаки. Поряд з проектами окремих будинків колектив інституту розробив комплексні проекти житлових районів Теремки Комсомольський у Києві та окремих міст Славутич . У 1994 році інститут було реорганізовано у відкрите акціонерне товариство – Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву ВАТ „КиївЗНДІЕП” . КиївЗНДІЕП – провідний інститут з проблем будівництва у складних умовах: просадні грунти території що підробляються сейсмічні райони. Завдяки науковим розробкам та значному практичному досвіду колектив інституту вніс вагомий внесок у відбудову після землетрусів міст Узбекистану Вірменії Дагестану. Інститут неодноразово надавав практичну допомогу іншим країнам що постраждали від землетрусів. КиївЗНДІЕП практикує міжнародну науково-проектну діяльність. За проектом фахівців на основі виграного тендеру в Китаї м. Шеньян споруджується комплекс Ляонінського університету на 13 тис. студентів. Значна увага приділяється проблемам енергозбереження впровадженню ефективних теплових насосів електротеплоакумуляційних систем опалення використанню нетрадиційних джерел тепла. КиївЗНДІЕП – базова організація Держбуду України з питань нормування та стандартизації. Проводиться розробка системи нормативних документів із проектування та будівництва житлових будинків та закладів громадського обслуговування в звичайних та складних інженерно-геологічних умовах. Наявність сучасного випробувального комплексу дає змогу проводити атестаційні та сертифікаційні випробування продукції будівельної індустрії інженерні обстеження будівельних конструкцій та будівель в цілому. Завдяки високій кваліфікації фахівців – докторів та кандидатів наук - інститут веде постійну роботу з підвищення кваліфікації співробітників підготовки наукових кадрів для будівельної галузі в аспірантурі. Архітектурна та інженерно-технічна спрямованість КиївЗНДІЕП органічно доповнюється розробкою та впровадженням в цивільне будівництво елементів монументально-декоративного мистецтва. Творчий потенціал колективу та матеріально-технічна база дозволяють інституту залишатися провідною організацією Держбуду України. Професійна майстерність колективу інституту підтверджена Міжнародним сертифікатом якості ISO-2001 та визнана багатьма національними та міжнародними нагородами. Сьогоднішня діяльність інституту тісно пов’язана з проблемами соціально-економічного розвитку держави в умовах незалежності: вирішенням проблем формування сучасного висококомфортного житлового середовища з урахуванням можливостей різних верств населення створенням необхідних матеріально-технічних умов для соціальної підтримки інвалідів та інших маломобільних груп населення відродженням духовності та збагаченням національної культури. Науково-технічна діяльність інституту відповідає завданням які поставлені перед Держбудом будівельним комплексом Президентом України та Урядом. Інститут є флагманом вітчизняної проектної школи провідною науково-технічною установою країни у сфері будівництва. Враховуючи що інститут є моделлю сучасної наукової установи Комітетом покладаються на колектив важливі завдання щодо науково-технічного та нормативного забезпечення виконання завдань Послань Президента України до Верховної ради України Програми діяльності Кабінету Міністрів України Державної програми економічного і соціального розвитку України та інших. Начальник Управління апаратуА. Григор