Рішення НТР N 84 від 14.11.2003 р.

Рішення НТР N 84 від 14.11.2003 р. Про запровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування

Рішення НТР від 14 листопада 2003 р. № 84 Про запровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування Рішення НТР від 14 листопада 2003 р. № 84 На виконання заходів Держбуду України щодо реалізації завдань розвитку будівельного комплексу передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та з метою удосконалення порядку визначення вартості будівництва шляхом впровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до застосування Методику щодо створення механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва. 2. Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень : довести інформацію про схвалення Методики до зацікавлених організацій; забезпечити перевірку програмних комплексів щодо взаємодії з іншими програмами при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування з підготовкою відповідних висновків та рекомендацій. Голова НТРВ.Череп * * * Довідка На виконання заходів Держбуду України щодо реалізації завдань розвитку будівельного комплексу передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України затверджених рішенням колегії від 23 травня 2003 р. № 30 з метою спрощення визначення вартості будівництва на всіх стадіях його здійснення підготовлено Методику щодо створення механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості нового будівництва розширення реконструкції. технічного переоснащення підприємств будинків і споруд ремонту житла об’єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування далі -будівництва . Необхідність створення такого механізму викликана застосуванням при визначенні вартості будівництва різних програмних комплексів на сьогодні діє вісім у тому числі і по конкретних будовах. Це створює неможливість передачі для опрацювання кошторисної документації на магнітних носіях учасниками будівництва „проектувальник” „замовник” „підрядник” та є стримуючим чинником широкого запровадження автоматизованої технології визначення вартості будівництва. Механізм взаємодії різних програмних комплексів реалізується шляхом створення додаткового файлу – інформаційного блоку даних із стислою інформацією про вихідні дані обсяги робіт та результати обчислення. За допомогою цього файлу учасники будівництва мають можливість передавати інформацію на магнітних носіях для оперативного опрацювання кошторисної вартості будівництва при використанні різних програмних комплексів на всіх стадіях інвестування. Впровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів дозволить зменшити трудовитрати та скоротити терміни складання та погодження кошторисних документів а також погодження учасниками будівництва типових форм первинних документів з обліку в будівництві № КБ-2в „Акт приймання виконаних підрядних робіт” та № КБ-3 „Довідка про вартість виконаних підрядних робіт” . Методику розглянуто секцією цінової політики та експертизи у будівництві схвалено та рекомендовано до розгляду на засіданні НТР Держбуду України. Начальник Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництвіП. Губень