Рішення НТР N 93 від 17.12.2003 р.

Рішення НТР N 93 від 17.12.2003 р. Про погодження проекту відомчих будівельних норм

Рішення НТР від 17 грудня 2003 р. № 93 Про погодження проекту відомчих будівельних норм Рішення НТР від 17 грудня 2003 р. № 93 Розглянувши проект ВБН В.1.1-34-...-2003 „Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами” розроблений ВАТ „Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут „Енергопроект” науково-технічна рада вирішила: Рекомендувати до погодження проект ВБН В.1.1-34-...-2003 „Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами” розроблений на заміну діючих ВСН 01-87 Мінатоменерго СРСР „Противопожарные нормы проектирования атомных станций”. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Відомчі будівельні норми ВБН В.1.1-34-...-2003 „Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами” розроблені ВАТ „Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут „Енергопроект”. Дані норми призначені для керівництва при проектуванні протипожежного захисту діючих і споруджуваних АЕС що містять енергоблоки з водо-водяними енергетичними реакторами ВВЕР . Вимоги цих норм обов’язкові для дотримання всіма організаціями що здійснюють проектування АЕС із ВВЕР незалежно від форм власності. Відхилення від вимог протипожежного проектування що містяться в цьому документі й інших діючих НД допускаються при відповідному обґрунтуванні і узгодженні в установленому порядку з наглядовими органами та органами державного регулювання. Основною метою роботи є нове розроблення відомчих будівельних норм на заміну діючих ВСН 01-87 „Противопожарные нормы проектирования атомных станций” Мінатоменерго СРСР в яких викладені вимоги до протипожежного проектування будинків споруд приміщень і встановлених у них систем протипожежного захисту. Ці вимоги розроблені відповідно до принципів забезпечення безпеки АЕС установлених НП 306.1.02/1.034-00 і рекомендаціями МАГАТЕ № 50-SG-D2. Поширення цих норм на проектування систем нормальної експлуатації що не впливають на безпеку рекомендується здійснювати у випадках відсутності відповідних вимог у загально промислових НД. Проект ВБН погоджено з Державним Департаментом пожежної безпеки МНС України Державним комітетом ядерного регулювання України та Міністерством екології та природних ресурсів України науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. Проект ВБН розглянуто секцією будівельних матеріалів НТР Держбуду України протокол № 9 від 18 вересня 2003 р. . Начальник Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництвіД.Барзилович