Рішення НТР N 94 від 17.12.2003 р.

Рішення НТР N 94 від 17.12.2003 р. Про експериментальне будівництво 5-поверхового 23-квартирного житлового будинку з мансардою по вул. Героїв Сталінграда, 44-а в Оболонському районі м. Києва

Рішення НТР від 17 грудня 2003 р. № 94 Про експериментальне будівництво 5-поверхового 23-квартирного житлового будинку з мансардою по вул. Героїв Сталінграда 44-а в Оболонському районі м. Києва Рішення НТР від 17 грудня 2003 р. № 94 Розглянувши експериментальний проект та Програму експериментального будівництва 5-поверхового 23-квартирного житлового будинку з мансардою по вул. Героїв Сталінграда 44-а в Оболонському районі м. Києва розроблену ВАТ „КиївЗНДІЕП” науково-технічна рада вирішила: 1. Підтримати ініціативу ВАТ „КиївЗНДІЕП” щодо розроблення та впровадження експериментального будинку на основі новітніх технологій та енергозберігаючих архітектурно-технічних рішень з метою їх поширення у масове будівництво. 2. Погодити Програму експериментального будівництва 5-поверхового 23-квартирного житлового будинку з мансардою по вул. Героїв Сталінграда 44-а в Оболонському районі м.Києва. 3. ВАТ „КиївЗНДІЕП” із співвиконавцями експериментальних робіт за результатами проведення експериментального будівництва розробити та представити в Держбуд детальний науково-технічний звіт з наданням пропозицій щодо поширення ефективних архітектурно-технічних та інженерних рішень у масове будівництво. 4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко та Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович надавати науково-методичну допомогу у реалізації Програми та забезпечити контроль за проведенням експериментального будівництва та дотриманням проектних рішень. 5. Рекомендувати Київській міськдержадміністрації сприяти у здійсненні експериментального будівництва згідно з узгодженою Програмою. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Експериментальний проект 5-поверхового 23-квартирного житлового будинку з мансардою по вул. Героїв Сталінграда 44-а в Оболонському районі м.Києва розроблено за ініціативи ВАТ „КиївЗНДІЕП” яке виступає замовником і генпідрядником експериментального будівництва для конкретної території – по вул.Героїв Сталінграда 44-а в м.Києві. Метою експериментального будівництва є впровадження та перевірка в умовах зведення будинку і експлуатації нових архітектурно-планувальних ефективних конструктивних технологічних та інженерних рішень що забезпечать підвищення техніко-економічних показників експлуатаційних якостей та зниження вартості будівництва і енергоспоживання. У складі проекту розроблена Програма експериментальних робіт якою передбачено розв’язання таких задач: натурна перевірка прогресивних архітектурно-планувальних рішень сучасного багатоквартирного житла функціональних якостей квартир з гнучкою планувальною структурою; перевірка технологічності зведення будинку із застосуванням тришарових полегшених монолітних перекриттів та інших несучих конструкцій; впровадження теплоефективних огороджувальних конструкцій з опором теплопередачі до R=3 5 м2*°С/Вт; експлуатаційна перевірка параметрів нових енергозберігаючих систем інженерного обладнання та систем з використанням альтернативних джерел енергії. Закладені в проекті рішення багатопрольотного трьохшарового полегшеного монолітного перекриття були попередньо досліджені на фрагменті виготовленому та вивченому при всіх видах навантажень і деформацій на науково-дослідній базі ВАТ „КиївЗНДІЕП”. На експериментальному об’єкті заплановано провести натурні дослідження щодо фактичної звукоізоляції перекриття запропонованої конструкції та його фактичної деформації в період розпалубки та експлуатації. Передбачені в проекті конструкції зовнішніх стін із панелей „сандвіч” зі схованим каркасом були попередньо досліджені на фрагментах виготовлених на виробничих ділянках ДБК-1 ім.Співака і змонтованих на науково-дослідній базі ВАТ „КиївЗНДІЕП”. При дослідженні було проведено комплекс робіт щодо виявлення дійсної роботи при різних навантаженнях та перевірки теплофізичних характеристик у зимовому та літньому режимах. При проведенні натурних досліджень передбачається визначити в зимовий період відповідність проектних тепловитрат фактичним перевірити технологічність будівництва з використанням панелей „сандвіч” а також фактичну ефективність роботи запропонованої системи інженерного обладнання в т.ч. теплових насосів систем охолодження системи обліку та регулювання теплопостачання. Після узагальнення результатів експерименту на основі науково-технічних досліджень ВАТ „КиївЗНДІЕП” планує розробити рекомендації з проектування теплоефективних житлових будинків багатошарового полегшеного багатопрольотного перекриття з підвищеною звукоізоляцією рекомендації з проектування багатошарових зовнішніх стін з використанням панелей „сандвіч” зі схованим каркасом та технічні умови з виробництва та монтажу конструкцій зовнішніх стін із панелей „сандвіч”. Передбачається також розробити рекомендації щодо подальшого впровадження комплексу енергозберігаючих технологій технічних рішень із застосування прогресивних інженерних систем. Експериментальний проект та Програму розглянуто секцією „Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд” науково-технічної ради Держбуду 2 грудня 2003 р. протокол № 7 . Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначенняО.Авдієнко