Кабінет Міністрів України направив для врахування у роботі міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади лист Міністерства освіти і науки України наступного змісту

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ НДІБК Кабінет Міністрів України направив для врахування у роботі міністерствам іншим центральним органам виконавчої влади лист Міністерства освіти і науки України наступного змісту. Останнім часом на ринок програмного забезпечення та комп’ютерної техніки в Україні надходить значна кількість як контрафактних неліцензійних примірників програмних продуктів так і ліцензійних випущених в інших країнах з дотриманням авторських прав але ввезених на територію України поза митним контролем тобто з порушенням чинного законодавства. В обох випадках придбання та використання таких програмних продуктів є протиправним і завдає збитків інтересам держави. Розповсюдження примірників контрафактних і контрабандних програмних продуктів як правило здійснюють підприємства та організації які переважною більшістю працюють в тіньовому секторі економіки не мають законних підстав для розповсюдження такого програмного забезпечення діють з порушенням чинного авторського податкового та митного законодавства. Проте при поверхневому розгляді програмного забезпечення яке пропонується зазначеними „підприємцями” та супроводжуючих його документів у більшості випадків дуже важко встановити протизаконність розповсюдження такого програмного забезпечення. Трапляються випадки коли суб’єктами господарювання програмне забезпечення яке протиправно знаходиться в обігу пропонується для придбання державним органам та бюджетним організаціям в ході проведення останніми закупівель товарів робіт послуг за державні кошти. Як правило такі пропозиції є за цінами нижчими ніж пропозиції легального програмного забезпечення що пов’язано з „економією” на сплаті авторської винагороди податків та митних платежів і як наслідок в ході тендерів зазначені суб’єкти підприємницької діяльності успішно конкурують з легальними постачальниками. Придбання державними органами та бюджетними організаціями контрафактних і контрабандних програмних продуктів не лише створює умови для порушення такими органами законодавства України про авторське право але і призводить до відтоку бюджетних коштів у тіньову сферу ухилення від оподаткування сприяє загальній криміналізації економічних відносин. Саме тому до основних організаційних заходів передбачених Концепцією легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 року № 247-р віднесені зокрема заборона незаконної інсталяції нового програмного забезпечення та обов’язковість придбання ліцензійного програмного забезпечення під час закупівлі комп’ютерної техніки. На виконання зазначених заходів і згідно з планом реалізації Концепції наказом Міністерства освіти і науки України від 8 січня 2003 року № 8 було утворено Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення далі – Реєстр який розпочав свою роботу з 1 березня 2003 року. Реєстр створено з метою збору та систематизації на загальнодержавному рівні достовірних даних про суб’єктів господарювання які в Україні здійснюють виробництво та чи розповсюдження програмного забезпечення вжиття ефективних заходів спрямованих на захист прав авторів та їх правонаступників створення цивілізованого конкурентного середовища у цій сфері. Внесення суб’єктів господарювання до Реєстру є безоплатним та добровільним відбувається на підставі їх заяв і пакета документів що підтверджує правомірність діяльності заявників у галузі виробництва та чи розповсюдження програмного забезпечення. Зазначені документи мають містити відомості про суб’єкта господарювання які у своїй сукупності можуть бути підтвердженням того що заявник на легальних підставах виробляє та або реалізує програмне забезпечення на території України. Отримання інформації з Реєстру надасть можливість органам державної влади бюджетним установам і організаціям мати достовірні дані про діяльність суб’єктів підприємницької діяльності які пропонують їм для придбання програмне забезпечення встановити правомірність таких пропозицій. Враховуючи зазначене з метою вдосконалення механізмів протидії розповсюдженню нелегальних програмних продуктів та забезпечення оптимального і раціонального використання державних коштів Міністерство освіти і науки України звертається до Вас з проханням розглянути можливість надання рекомендацій державним органам та бюджетним організаціям при проведенні ними процедур закупівлі програмного забезпечення а також комп’ютерної техніки з встановленим програмним забезпеченням вносити до тендерних умов вимогу про реєстрацію постачальника в Реєстрі виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення держателем якого є державний департамент інтелектуальної власності та отримувати від Державного департаменту інтелектуальної власності письмове підтвердження про факт такого внесення. * тел. Департаменту інтелектуальної власності 044 212-50-82