Наказ N 225 від 29.12.2003 р.

Наказ N 225 від 29.12.2003 р. Про затвердження зміни до державних будівельних норм

Наказ від 29 грудня 2003 р. № 225 Про затвердження зміни до державних будівельних норм Наказ від 29 грудня 2003 р. № 225 З метою удосконалення нормативно-технічної бази України наказую: 1. Затвердити та ввести в дію з 1 березня 2004 року зміну № 2 ДБН В.2.2-9-99 „Громадські будинки та споруди. Основні положення” розроблену інститутом ВАТ „КиївЗНДІЕП” схвалену рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 04.12.03 № 87. 2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор забезпечити опублікування тексту зазначеної зміни в Інформаційному бюлетені Держбуду України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Ю.Казмірука. Голова КомітетуВ. Череп * * * Зміна № 2 ДБН В.2.2-9-99 „Громадські будинки та споруди. Основні положення”. Наказом Держбуду України від 29.12.03 № 225 строк введення в дію встановлений з 1 березня 2004 р. Текст зміни „3.3 У громадських будинках і спорудах а також у приміщеннях громадського призначення вбудованих у будинки іншого призначення крім розташованих у IVB кліматичній зоні при кожному зовнішньому вході слід передбачати тамбури для теплового та вітрового захисту. Ширина тамбура повинна перевищувати ширину прорізу не менше ніж на 0 25 м з кожного боку а глибина тамбура повинна перевищувати ширину полотна дверей не менше ніж на 0 2 м. Мінімальна глибина тамбура – 1 2 м. Тамбури допускається не влаштовувати на виходах із будинків та приміщень якщо ці виходи є лише евакуаційними а також при входах до неопалюваних приміщень. За відповідного обґрунтування допускається також не передбачати тамбур при зовнішньому вході до приміщення громадського призначення площею до 100 м2 включно. В цьому випадку на вході необхідно передбачати повітряно-теплову завісу та обладнувати зовнішні двері пристроями самозачинення.” Текст изменения “3.3 В общественных зданиях и сооружениях а также в помещениях общественного назначения встроенных в здания иного назначения кроме расположенных в IVB климатической зоне при каждом наружном входе следует предусматривать тамбуры для тепловой и ветровой защиты. Ширина тамбура должна превышать ширину проема не менее чем на 0 25 м с каждой стороны а глубина тамбура должна превышать ширину полотна двери не менее чем на 0 2 м. Минимальная глубина тамбура – 1 2 м. Тамбуры допускается не устраивать на выходах из зданий и помещений если эти выходы являются только эвакуационными а также при входах в неотапливаемые помещения. При соответствующем обосновании допускается также не предусматривать тамбур при наружном входе в помещение общественного назначения площадью до 100 м2 включительно. В этом случае на входе необходимо предусматривать воздушно-тепловую завесу и оборудовать наружные двери устройствами самозакрывания”.