Наказ N 56 від 01.04.2004 р.

Наказ N 56 від 01.04.2004 р. Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 315 „Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України”

Наказ від 1 квітня 2004 р. № 56 Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 315 „Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України” Наказ від 1 квітня 2004 р. № 56 З метою забезпечення успішної реалізації положень Послання Президента України до Верховної Ради „Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” завдань визначених у щорічних посланнях Президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 315 „Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України” наказую: 1. Заступникам Голови Комітету керівникам структурних підрозділів Комітету взяти до неухильного виконання постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 315 „Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України”. 2. До 15 квітня 2004 року підготувати відповідно до повноважень Комітету та подати на затвердження плани реалізації завдань визначених зазначеною постановою Уряду: щодо розвитку доступної для широких верств населення системи житлового будівництва зокрема на засадах іпотечного кредитування відповідальний виконавець – Т.Шарапова ; щодо удосконалення державної цінової політики насамперед на ринках соціально-значущих товарів робіт і послуг житлового будівництва відповідальні виконавці - Т.Шарапова П.Губень ; щодо повсюдного поширення позитивного регіонального досвіду розвитку підприємництва видачі документів дозвільного характеру на провадження підприємницької діяльності за принципом „єдиного вікна” відповідальні виконавці – А.Економов П.Губень В.Папка . Зазначеним відповідальним виконавцям забезпечити щоквартальне підбиття підсумків виконання затверджених планів на засіданнях колегії Комітету першого місяця що настає за звітним кварталом. 3. Затвердити відповідальних виконавців заходів щодо підготовки проектів законодавчих актів передбачених планом роботи Кабінету Міністрів України у 2004 році відповідальність за виконання яких покладено на Держбуд України згідно з додатком 1. 4. Затвердити відповідальних виконавців заходів з підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України передбачених планом роботи Кабінету Міністрів України у 2004 році відповідальність за виконання яких покладено на Держбуд України згідно з додатком 2. 5. Заступникам Голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків керівникам структурних підрозділів Комітету забезпечити розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів спрямованих на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у визначені планом строки та в порядку передбаченому Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і Тимчасовим регламентом Кабінету Міністрів України. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків. Голова КомітетуВ. Череп * * * Додаток 1до наказу Держбуду Українивід 1.04.04 № 56 Відповідальні виконавці заходів щодо підготовки проектів законодавчих актів передбачених планом роботи Кабінету Міністрів України у 2004 році відповідальність за виконання яких покладено на Держбуд України Зміст роботи Назва проекту законодавчого акта Підстава для підготовки проекту Строк подання до Кабінету Міністрів України Відповідальні виконавці в Комітеті Визначення шляхів вирішення проблеми забезпечення житлом громадян України які потребують соціального захисту або підтримки з боку держави шляхом будівництва придбання соціального житла та розширення можливості будівництва придбання житла за рахунок кредитів Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла Програма діяльності Кабінету Міністрів України підрозділ 4.7 Березень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова Удосконалення дозвільної системи у сфері будівництва та врегулювання процедури проведення державної експертизи Про державну експертизу проектів будівництва Програма діяльності Кабінету Міністрів України підрозділ 4.7. Червень Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень Спрощення дозвільної системи у будівельній галузі в частині врегулювання питань здійснення державної експертизи проектів будівництва Про внесення змін до деяких законодавчих актів Програма діяльності Кабінету Міністрів України підрозділ 4.7. Червень Управління містобудівної політики А.Економов Визначення правових засад нормування у галузі будівництва Про нормування в будівництві Програма діяльності Кабінету Міністрів України підрозділ 4.7. Грудень Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович * * * Додаток 2до наказу Держбуду Українивід 1.04.04 № 56 Відповідальні виконавці заходів з підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України передбачених планом роботи Кабінету Міністрів України у 2004 році відповідальність за виконання яких покладено на Держбуд України Зміст роботи Підстава для підготовки проекту акта Строк подання до Кабінету Міністрів України Відповідальні виконавці в Комітеті Урегулювання особливостей укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві за участю іноземних суб’єктів господарювання Господарський кодекс України глава 33 Березень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова Створення системи взаємної відповідальності для забезпечення реалізації підрядних контрактів у будівництві що здійснюються за рахунок бюджетних коштів та коштів державних і комунальних підприємств установ організацій Доручення Прем’єр-міністра від 12 травня 2000 р. № 7951/1 до Закону України „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів” стаття 6 Березень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова Удосконалення порядку прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів містобудування Програма діяльності Кабінету Міністрів України підрозділ 4.7. Квітень Державна архітектурно-будівельна інспекція України В.Папка Визначення порядку спорудження створення пам’ятників і монументів Доручення Кабінету Міністрів України від 9 січня 2003 р. № 12122/26 Червень Управління містобудівної політики А.Економов Визначення загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві Господарський кодекс України глава 33 Листопад Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова