Наказ N 64 від 07.04.2004 р.

Наказ N 64 від 07.04.2004 р. Про виконання рішення колегії від 26.03.04 № 33 Про роботу Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві

Наказ від 7 квітня 2004 р. № 64 Про виконання рішення колегії від 26.03.04 № 33 „Про роботу Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Наказ від 7 квітня 2004 р. № 64 З метою виконання рішення колегії від 26 березня 2004 р. № 33 „Про роботу Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві” наказую: 1. Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень : до червня 2004 року погодити проект Закону України „Про державну експертизу проектів будівництва” із заінтересованими центральними органами виконавчої влади – співвиконавцями комплексної державної експертизи та підготувати його подання до Кабінету Міністрів України; здійснювати постійний контроль за правильністю визначення вартості робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації які фінансуються за рахунок резервного фонду бюджету України; посилити роботу щодо роз’яснення порядку підготовки та надання обгрунтувань до запитів про виділення з резервного фонду бюджету коштів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт; у місячний термін після затвердження державних стандартів з будівництва соціального житла розробити нормативний акт щодо визначення вартості будівництва соціального житла; активізувати роботу з поновлення державної та відомчої нормативної кошторисної бази; забезпечувати методичне керівництво та здійснювати перевірки дотримання службами Укрінвестекспертизи законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва; до 10 квітня 2004 року розробити рекомендації щодо порядку оцінки діяльності служб Укрінвестекспертизи та проведення атестації їх працівників; своєчасно готувати та доводити до зацікавлених організацій інформацію щодо питомих вартісних показників об’єктів житла та соціального призначення на одну функціональну одиницю; здійснювати постійний моніторинг визначення вартісних складових будівництва у тому числі житлового будівництва; у ІІ кварталі 2004 року в повному обсязі впровадити механізм взаємодії різних програмних комплексів які застосовуються при визначенні вартості складових будівельної продукції; активізувати роботу з удосконалення визначення вартості проектно-вишукувальних робіт. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова КомітетуВ. Череп