Наказ N 85 від 22.04.2004 р.

Наказ N 85 від 22.04.2004 р. Про подальше забезпечення відкритості в діяльності Державного комітету України з будівництва та архітектури

Наказ від 22 квітня 2004 р. № 85 Про подальше забезпечення відкритості в діяльності Державного комітету України з будівництва та архітектури Наказ від 22 квітня 2004 р. № 85 Кабінет Міністрів України надає пріоритетного значення забезпеченню відкритості в діяльності органів виконавчої влади прозорості при прийнятті рішень з важливих питань економічного та соціального життя держави що сприятиме створенню громадянського суспільства утвердженню демократичних засад в роботі органів виконавчої влади на всіх рівнях ґрунтовному вивченню та врахуванню громадської думки при визначенні стратегічних напрямів державної політики в різних галузях економіки держави. Держбудом України послідовно здійснюються заходи щодо забезпечення відкритості діяльності Комітету залучаються представники громадськості при формуванні державної політики у сферах будівництва і містобудування. Комітет постійно співпрацює з Академією будівництва України Українською академією архітектури Національною спілкою архітекторів іншими громадськими організаціями що об'єднують фахівців у сфері будівництва архітектури та промисловості будівельних матеріалів. Разом з тим численні звернення організацій і громадян запити і звернення народних депутатів України що надходять до Держбуду свідчать про необхідність поглиблення та подальшої активізації роботи Комітету щодо залучення громадськості до формування державної політики у сфері містобудування та будівництва. З метою поглиблення практики ґрунтовного та всебічного вивчення громадської думки з питань розвитку населених місць та більш широкого залучення громадськості до участі у прийнятті суспільно важливих рішень щодо подальшого розвитку галузі містобудівного розвитку територій забезпечення населення житлом наказую: Керівникам державних будівельних корпорацій підприємств і організацій сфери управління Комітету керуватися у роботі та забезпечити виконання актів і доручень Президента України Кабінету Міністрів України та рішень Держбуду України спрямованих на запровадження демократичних засад у діяльності звітності та готовності до конструктивного діалогу і співпраці з громадськістю. Керівникам структурних підрозділів Комітету: запровадити практику подання інформації про підсумки роботи галузі за місяць квартал півріччя рік а також про важливі події які відбулися або відбудуться найближчим часом в житті будівельного комплексу та мають значний резонанс для розміщення в офіційних друкованих та електронних засобах масової інформації Комітету; розміщувати для широкого оприлюднення проекти нормативно-правових і нормативних документів з питань регулювання діяльності будівельного комплексу; надавати теми для проведення в рамках офіційного веб-сайту Комітету інтернет-опитування громадської думки з актуальних питань забудови територій розвитку житлового будівництва та інших питань що належать до компетенції Держбуду. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор та Державному науково-дослідному інституту автоматизованих систем в будівництві Б.Волобоєв забезпечити технічну реалізацію завдань викладених у п. 2 цього наказу. Провести у вересні-жовтні 2004 року Всеукраїнські громадські слухання з актуальних проблем містобудівного розвитку територій та щодо шляхів вирішення важливих проблем соціально-економічного життя країни з залученням до участі широких кіл громадськості. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату у тижневий термін внести пропозиції щодо складу Організаційного комітету та Плану заходів з організації проведення Всеукраїнських громадських слухань. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату забезпечити широке інформування громадськості через друковані та електронні засоби масової інформації про проведення Всеукраїнських громадських слухань з визначенням орієнтовного переліку питань що передбачається розглянути. Відділу кадрів Н.Осяєва керівникам структурних підрозділів Комітету продовжити практику широкого оприлюднення наявності вакансій в центральному апараті Комітету та забезпечення прозорості під час відбору кандидатур для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад в Комітеті першочергову увагу приділяти діловим і професійним якостям кандидатів. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. Голова КомітетуВ.Череп