Наказ N 89 від 26.04.2004 р.

Наказ N 89 від 26.04.2004 р. Про виконання рішення колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури від 26 березня 2004 року № 36

Наказ від 26 квітня 2004 р. № 89 Про виконання рішення колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури від 26 березня 2004 року № 36 Наказ від 26 квітня 2004 р. № 89 З метою забезпечення виконання рішення колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури від 26 березня 2004 року № 36 “Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” наказую: З метою підвищення ефективності функціонування офіційного веб-сайту Держбуду України щодо забезпечення відкритості діяльності Комітету та інформування громадськості про роботу будівельного комплексу керівникам структурних підрозділів Комітету відповідно до наказу Держбуду від 21 квітня 2003 року № 45: забезпечувати подання щомісяця Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату інформації про основні результати діяльності Комітету та будівельного комплексу; про події та проведення заходів що матимуть великий резонанс у суспільстві подавати терміново інформацію Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату для розміщення її на сайті Комітету; постійно здійснювати заходи щодо актуалізації інформаційного наповнення сайту з питань що належать до компетенції підрозділу. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор постійно здійснювати розміщення на сайті Комітету актуалізованих матеріалів. Державному науково-дослідному інституту автоматизованих систем в будівництві Б.Волобоєв до 01.07.2004 р. внести пропозиції з проведення навчання працівників центрального апарату Комітету щодо користування мережею Інтернет та засобами електронного зв'язку. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату Відділу кадрів Н.Осяєва протягом місяця подати пропозиції Голові Комітету щодо кандидатури працівника на якого покладаються обов'язки супроводу і забезпечення функціонування веб-сайту Держбуду. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор врахувати пропозиції щодо фінансування в 2005 році робіт з супроводу та забезпечення роботи веб-сайту Комітету при підготовці бюджетного запиту 2005 року та вжити заходів щодо їх захисту під час розгляду в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України та Кабінеті Міністрів України. Будівельним корпораціям підвідомчим організаціям Комітету забезпечити зв'язок власних веб-сайтів з сайтом Комітету та наповнення і актуалізацію їх відповідними матеріалами про діяльність корпорації інституту для інформування громадськості. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова КомітетуВ.Череп