Наказ N 111 від 25.05.2004 р.

Наказ N 111 від 25.05.2004 р. Про виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

Про виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Наказ від 25 травня 2004 р. № 111 З метою забезпечення виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 2004 р. № 152-р „Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади” наказую: 1. Заступникам Голови Комітету керівникам структурних підрозділів взяти до неухильного виконання Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 2. Визначити відповідальними за реалізацію державної регуляторної політики за напрямами роботи відповідно до компетенції підрозділів: Барзиловича Д.В.- нормування та стандартизація у будівництві; Губеня П.І. – ціноутворення у будівництві; Економова А.О. – планування та забудова територій; Ліванідова В.А. – архітектурно-будівельний контроль; Лісничука В.А. – ліцензування будівельної діяльності; Майстерчук Т.П. – збереження історичної забудови; Шарапову Т.О. – договірні відносини в будівництві. 3. Керівникам структурних підрозділів Комітету: 3.1. Щорічно до 5 грудня подавати до Юридичного сектора О.Ступак пропозиції до плану підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. 3.2. Забезпечити підготовку аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308; 3.3. Забезпечити відстеження результативності регуляторних актів згідно з Методикою відстеження результативності регуляторного акта затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308; 3.4. Не пізніше 45 днів до прийняття регуляторного акта надавати Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату розроблені проекти регуляторних актів разом з аналізом регуляторного впливу для їх оприлюднення та інформаційні матеріали повідомлення про оприлюднення; 3.5. Забезпечити погодження в Держпідприємництві проектів регуляторних актів які розробляються Держбудом України; 3.6. Надавати до 20 січня поточного року Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві інформацію про здійснення регуляторної політики за минулий рік. 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор : 4.1. В десятиденний термін після затвердження плану діяльності Держбуду України з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього забезпечити його оприлюднення шляхом опублікування в Інформаційному бюлетені або розміщення на офіційній сторінці Держбуду України в мереж Інтернет; 4.2. Не пізніше одного місяця до прийняття регуляторного акта забезпечити його оприлюднення шляхом опублікування в Інформаційному бюлетені або розміщенням на офіційній сторінці Держбуду України в мережі Інтернет; 5. Юридичному сектору О.Ступак до 10 грудня поточного року подавати Голові Комітету на затвердження плани діяльності Держбуду України з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. 6. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович забезпечити до 1 лютого щорічне подання Держпідприємництву інформації про здійснення регуляторної політики Держбудом України за рік що минув відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 2004 року № 152-р „Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади”. 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Голова КомітетуВ.Череп