Наказ N 119 від 02.06.2004 р.

Наказ N 119 від 02.06.2004 р. Про організацію виконання доручення Прем’єр-міністра України від 20.05.04 № 20936/1/1-04

Про організацію виконання доручення Прем’єр-міністра України від 20.05.04 № 20936/1/1-04 Наказ від 2 червня 2004 р. № 119 З метою організації та забезпечення виконання доручення Прем’єр-міністра України від 20.05.04 № 20936/1/1-04 до доручення Президента України від 13.05.04 № 1-1/563 наказую: 1. Затвердити Заходи Держбуду України щодо виконання доручення Прем’єр-міністра України від 20.05.04 № 20936/1/1-04 до доручення Президента України від 13.05.04 № 1-1/563 далі – заходи що додаються. 2. Керівникам структурних підрозділів визначених відповідальними виконавцями Заходів розробити детальні робочі плани з їх реалізації затвердити у заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків і забезпечити виконання у встановлені терміни. 3. Заступникам Голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків забезпечити постійний контроль за реалізацією Заходів. 4. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Голова КомітетуВ. Череп * * * Додаток до наказуДержбуду Українивід 02.06.04 р. № 119 ЗаходиДержбуду України щодо виконання доручення Прем’єр-міністра України від 20.05.2004 р. № 20936/1/1-04 до доручення Президента України від 13.05.2004 р. № 1-1/563 № п/п Зміст доручення Прем’єр-міністра України Виконавці Заходи Держбуду Виконавці Термін 1. Розробити механізми додаткового залучення інвестицій у тому числі коштів підприємств на будівництво житла для працівників які потребують поліпшення житлових умов та у разі необхідності внести узгоджені пропозиції на розгляд Уряду. Про виконання поінформувати разом з проектом відповіді Президенту України. Держбуд Мінфін Мінекономіки Мінпраці Держжитло-комунгосп ДПА Мін’юст 1. Підготувати пропозиції щодо складу робочої групи з розробки механізму додаткового залучення інвестицій у житлове будівництво та подати на затвердження Першому заступнику Голови Комітету. Управління економіки та стратегії розвитку будівель-ного комплексу 01 липня 2004 року 2. Розробити графік підготовки узгоджених пропозицій щодо механізму додаткового залучення інвестицій у житлове будівництво та подати його на затвердження Першому заступнику Голови Комітету. 10 липня 2004 року 3. Узагальнити та підготувати для внесення до Кабінету Міністрів України разом з проектом відповіді Президенту України узгоджені пропозиції щодо механізму додаткового залучення інвестицій у житлове будівництво 15 грудня 2004 року 2. Проаналізувати практику ціноутворення при будівництві житла зокрема за кошти державного бюджету та забезпечити проведення перевірок додержання вимог законодавства при встановленні цін на новозбудоване житло. За результатами вжити заходів щодо недопущення необґрунтованого зростання цін на житло проявів узгоджених анти- конкурентних дій замовників і підрядних організацій у процесі будівництва штучного підвищення кошторисної вартості проектних і будівельно-монтажних робіт. Вжити інших заходів щодо недопущення правопорушень у сфері операцій з нерухомим майном. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України разом з проектом відповіді Президенту України Мінекономіки Мінфін Держбуд Фонд держмайна Антимонопо-льний комітет України УСПП ДПА ГоловКРУ Рада міністрів АР Крим обласні Київська та Севастополь-ська міські державні адміністрації 1. Здійснити в травні-червні поточного року вибіркову перевірку правильності визначення вартості житла будівництво якого здійснюється за рахунок державних коштів. 2. За результатами перевірки підготувати пропозиції щодо підвищення дисципліни ціноутворення у будівництві житла що здійснюється за рахунок державних коштів та направити їх Мінекономіки для підготовки інформації Кабінету Міністрів України. Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві 30 червня 2004 року 02 серпня 2004 року 3. За участю Національного банку розробити заходи щодо підвищення рівня доступності одержання та придбання житла громадянами України в тому числі через формування фонду соціального житла для малозахищених верств населення та про виконання поінформувати Кабінет Міністрів України разом з проектом відповіді Президенту України. Мінекономіки Мінфін Мінпраці Мінсім’я-молодь Держбуд Держжитло-комунгосп Пенсійний фонд України Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Підготувати та направити Мінекономіки пропозиції до Заходів щодо підвищення рівня доступності одержання та придбання житла громадянами України в тому числі через формування фонду соціального житла для малозахищених верств населення. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Управління архітектур-но-конструк-тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 07 червня 2004 року 4. Вжити заходів з удосконалення державного регулювання у сфері містобудування зокрема щодо спрощення процедури надання необхідних дозволів на будівництво об’єктів містобудування порядку надання земельних ділянок для будівництва житла а також фінансування спорудження недобудованих житлових об’єктів. Про вжиті заходи поінформувати Кабінет Міністрів України разом з проектом відповіді Президенту України. Держбуд Мінекономіки Мінфін Держкомзем Фонд держмайна Рада міністрів АР Крим обласні Київська та Севастополь-ська міські державні адміністрації 1. Підготувати проект Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України” з метою удосконалення дозвільної системи у будівництві порядку надання земельних ділянок для розміщення об’єктів містобудування та підготувати для внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку. Управління містобудів-ної політики Управління науково-технічної політики та інформацій-них технологій у будівництві Управління архітектур-но-конструк-тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурнобудівельна інспекція Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління містобудів-ної політики 15 серпня 2004 року 2. Підготувати для внесення до Кабінету Міністрів України разом з проектом відповіді Президенту України інформаційні матеріали щодо удосконалення державного регулювання у сфері містобудування зокрема щодо спрощення процедури надання необхідних дозволів на будівництво об’єктів містобудування порядку надання земельних ділянок для будівництва житла а також фінансування спорудження недобудованих житлових об’єктів 15 серпня 2004 року 5. Забезпечувати прозорість розподілу та використання коштів державного бюджету на спорудження житла для молоді селян військовослужбовців державних службовців відбору заявників на отримання пільгових кредитів на будівництво житла. Мінфін Міністерства керівники інших центральних органів виконавчої влади Рада міністрів АР Крим обласні Київська та Севастополь-ська міські державні адміністрації Забезпечувати своєчасність та достовірність подання фінансової звітності до Держказначейства України за результатами проведеного фінансування з державного бюджету на спорудження житла для державних службовців. Фінансово-економічне управління Постійно Начальник Управління економіки тастратегії розвитку будівельного комплексуТ. Шарапова