Наказ N 121 від 02.06.2004 р.

Наказ N 121 від 02.06.2004 р. Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.04 № 609

Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.04 № 609 Наказ від 2 червня 2004 р. № 121 З метою забезпечення належного виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 609 „Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів” наказую: 1. Управлінням і відділам Комітету інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю що входять до складу органів містобудування і архітектури Автономної республіки Крим областей та інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю у містах Києві і Севастополі прийняти зазначену постанову до керівництва та виконання. 2. Визначити Державну архітектурно-будівельну інспекцію відповідальною за організацію роботи з контролю відповідно до Порядку визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 609 „Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів”. 3. Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю що входять до складу органів містобудування і архітектури Автономної республіки Крим областей та інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю у містах Києві і Севастополі забезпечити: складання та подання на погодження Державній архітектурно-будівельній інспекції планів перевірок за дотриманням договірних зобов’язань відповідно до вимог Закону України „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів”; здійснення перевірок відповідно до погоджених планів з письмовим попередженням замовника та підрядника про дату перевірки не пізніше ніж за 10 днів до її початку; проведення аналізу повідомлень щодо порушень договірних зобов’язань у разі їх надходження від замовників або підрядників та здійснення позапланових перевірок відповідно до вимог пунктів 5-7 Порядку; надання Державній архітектурно-будівельній інспекції двічі на рік відповідної інформації щодо результатів контролю до 15 числа місяця що настає за звітним періодом . 4. Державній архітектурно-будівельній інспекції забезпечити: погодження поданих інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю що входять до складу органів містобудування і архітектури Автономної республіки Крим областей та інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю у містах Києві і Севастополі планів перевірок та їх опублікування в інформаційно-довідковому виданні Держбуду „Інформаційний бюлетень”; здійснення аналізу повідомлень щодо порушень договірних зобов’язань у разі їх надходження від замовників або підрядників та проведення позапланових перевірок відповідно до вимог пунктів 5-7 Порядку; проведення вибіркових перевірок роботи із здійснення контролю інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю що входять до складу органів містобудування і архітектури Автономної республіки Крим областей та інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю у містах Києві і Севастополі методичне забезпечення контролю та координацію діяльності інспекцій. 5. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу підготувати листи для направлення міністерствам іншим органам виконавчої влади управлінням капітального будівництва обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій корпораціям щодо необхідності дотримання вимог Закону України „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів” далі – Закон та у разі порушення їх прав визначених Законом забезпечити надання інспекціям та Державній архітектурно-будівельній інспекції повідом-лення відповідно до пункту 5 Порядку. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків. Голова КомітетуВ. Череп