Наказ N 125 від 08.06.2004 р.

Наказ N 125 від 08.06.2004 р. Про виконання Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки

Про виконання Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки Наказ від 8 червня 2004 р. № 125 З метою забезпечення виконання вимог Закону України від 20 квітня 2004 року № 1692-ІV „Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки” наказую: 1. Затвердити відповідальних виконавців заходів визначених Загальнодержавною програмою збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки згідно з додатком. 2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів визначених Загальнодержавною програмою збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки згідно з додатком. 3. Контроль за виконанням заходів покласти на заступника Голови Комітету Ю.Казмірука. Голова КомітетуВ. Череп * * * Відповідальні виконавці заходів визначених Загальнодержавною програмою збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки затвердженою Законом України від 20 квітня 2004 року №1692-ІV №пор. Найменування заходів Відповідальні виконавці Відповідальні виконавці від Держбуду Термін виконання 1 Підготовка пропозицій щодо внесення змін: - до Закону України “Про охорону культурної спадщини”; Мінкультури Держбуд Мінфін Мінекономіки НАН Мін’юст Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Юридичний сектор Управління містобудівної політики 2004 р. - до проекту закону про перелік пам’яток культурної спадщини що не підлягають приватизації. Мінкультури Держбуд Державна служба охорони культурної спадщини Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 2004 р. 2 Розробка та затвердження в установленому законодавством порядку: - Положення про історичне населене місце України; Держбуд Мінекономіки Мінфін Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини НАН Держтурадміністрація Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 2004- 2005р. - Порядку проектування фінансування і здійснення комплексної регенерації районів історичної забудови; Держбуд Мінекономіки Мінфін Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини НАН Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Фінансово-економічне управління Управління містобудівної політики 2004 р. - Положення про державне замовлення на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини; Мінекономіки Мінкультури Держбуд Державна служба охорони культурної спадщини Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Фінансово-економічне управління –– // –– - Порядку виявлення та обліку об’єктів культурної спадщини; Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Держбуд НАН Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 2004 р. - Державних норм щодо проведення робіт з реставрації консервації реабілітації та музеєфікації пам’яток; Держбуд Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 2004- 2005 рр. - Порядку розробки погодження та затвердження генеральних планів історико-культурних заповідників; Держбуд Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві –– // – - змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року №1195 “Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів та коштів що передаються до державного бюджету між державним бюджетом та місцевими бюджетами” щодо запровадження коригувальних коефіцієнтів до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво розрахованих виходячи з кількості об’єктів культурної спадщини предметів основного фонду музеїв охорона яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету; Мінфін Мінкультури Держбуд Державна служба охорони культурної спадщини Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації Фінансово-економічне управління Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 2004 р. - змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1761 “Про занесення пам’яток історії монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” щодо уточнення переліку пам’яток відповідно до класифікації об’єктів культурної спадщини; Мінкультури Держбуд Державна служба охорони культурної спадщини НАН Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації Управління реставрації та реконструкції історичної забудови –– // – - бюджетну програму “Заходи з охорони культурної спадщини паспортизації інвентаризації та реставрації пам’яток культурної спадщини” і передбачати кошти для її виконання в проектах законів про Державний бюджет України на відповідний рік. Мінфін Мінекономіки Мінкультури Держбуд Державна служба охорони культурної спадщини Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Фінансово-економічне управління –– // – 3 Забезпечення: - організації роботи щодо підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони пам’яток у навчальних закладах МОН Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Держбуд Відділ кадрів Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Постійно - розроблення переліку спеціальностей у сфері охорони культурної спадщини в тому числі для наукових установ та навчальних закладів усіх рівнів акредитації. МОН Мінпраці Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Держбуд ВАК Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 2004 р. 4 Забезпечення: - проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини; Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Держбуд Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міськдержадміністрації НАН разом з Українським товариством охорони пам’яток історії та культури за згодою Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Фінансово-економічне управління Управління містобудування та архітектури обласних Київської Севастопольської держадміністрацій Постійно - перевірки стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах що є пам’ятками; Мінкультури Держбуд Державна служба охорони культурної спадщини Держкомрелігій Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міськдержадміністрації Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобудування та архітектури обласних Київської Севастопольської держадміністрацій 2004-2005р. - проведення обстеження стану пам’яток з метою визначення об’єктів на яких необхідно першочергово провести дослідні проти аварійні та консервацій ні роботи та складення їх переліку; Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Держбуд Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міськдержадміністрації Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобудування та архітектури обласних Київської Севастопольської держадміністрацій –– // – - сприяння розвитку матеріально-технічної бази науково-дослідних організацій у сфері охорони культурної спадщини; Мінкультури Держбуд Державна служба охорони культурної спадщини Мінекономіки Мінфін Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Фінансово-економічне управління Постійно - оновлення та розвитку матеріальної бази державних історико-культурних заповідників; Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Мінекономіки Мінфін Держбуд Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міськдержадміністрації Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Фінансово-економічне управління Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Постійно - розробки генеральних планів історико-культурних заповідників; Мінкультури Держбуд Державна служба охорони культурної спадщини Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міськдержадміністрації Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 2004- 2010 рр. - виконання науково-дослідних проектних робіт із розроблення історико-архітектурних опорних планів та проектів зон охорони пам’яток визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів населених місць проведення інвентаризації забудови для подальшого розроблення генеральних планів історичних населених місць; Держбуд Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міськдержадміністрації Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобудівної політики Фінансово-економічне управління Управління містобудування та архітектури обласних Київської Севастопольської держадміністрацій –– // –– - проведення обстеження стану садово-паркового мистецтва здійснення заходів щодо їх збереження та використання; Держбуд Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Мінекоресурсів НАН Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобудування та архітектури обласних Київської Севастопольської держадміністрацій –– // –– - ведення моніторингу об’єктів культурної спадщини; Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Держбуд Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міськдержадміністрації Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобудування та архітектури обласних Київської Севастопольської держадміністрацій Постійно 5 Здійснення заходів з популяризації та розвитку об’єктів культурної спадщини: - забезпечення видання науково-методичної навчальної літератури з питань дослідження охорони та реставрації пам’яток; Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Мінекономіки Держбуд МОН НАН Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Постійно - сприяння діяльності громадських науково-дослідних проектних організацій та майстерень у питаннях охорони культурної спадщини; Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Держбуд МОН НАН органи місцевого самоврядування; Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобудівної політики –– // – - розроблення пропозицій щодо створення нових історико-культурних заповідників та археологічних парків; Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Мінекономіки Мінфін МОН Держбуд НАН Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міськдержадміністрації Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Фінансово-економічне управління 2004- 2006 рр. - забезпечення музеєфікації найбільш цінних і видовищних об’єктів культурної спадщини; Мінкультури Державна служба охорони культурної спадщини Держбуд НАН Рада міністрів АР Крим обласні Київська та Севастопольська Міськдержадміністрації Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобудування та архітектури обласних Київської Севастопольської держадміністрацій 2004- 2010 рр. - сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до національних і міжнародних туристичних маршрутів; Держтурадміністрація Мінкультури Держбуд Державна служба охорони культурної спадщини Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міськдержадміністрації Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобудування та архітектури обласних Київської Севастопольської держадміністрацій Постійно - підготовка і видання інформаційних проспектів туристичних карт а також ілюстрованих путівників музеїв заповідників по найбільш визначних пам’ятках та історичних місцях України з їх відповідною категоризацією . Держтурадміністрація Держкомінформ Мінкультури Держбуд Державна служба охорони культурної спадщини Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міськдержадміністрації Мінфін Мінекономіки Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Постійно