Наказ N 130 від 16.06.2004 р.

Наказ N 130 від 16.06.2004 р. Про затвердження орієнтовних планів засідань колегії та науково-технічної ради Держбуду України на ІІ півріччя та ІІІ квартал 2004 р. Відповідно

Про затвердження орієнтовних планів засідань колегії та науково-технічної ради Держбуду України на ІІ півріччя та ІІІ квартал 2004 р. відповідно Наказ від 16 червня 2004 р. № 130 З метою організації роботи колегій та науково-технічної ради Комітету наказую: 1. Затвердити орієнтовний план засідань колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури на ІІ півріччя 2004 р. згідно з додатком 1. 2. Затвердити орієнтовний план засідань науково-технічної ради Комітету на ІІІ квартал 2004 р. згідно з додатком 2. 3. Керівникам структурних підрозділів членам колегії та науково-технічної ради призначеним відповідальними виконавцями забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях колегії та науково-технічної ради. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова КомітетуВ. Череп * * * Додаток 1до наказу Держбуду Українивід 16.06.04 № 130 ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАНзасідань колегії Держбуду України на ІІ півріччя 2004 року № п/п Дата проведення засідання. Питання що виноситься на розгляд колегії Відповідальні за підготовку матеріалів Термін подання матеріалів Засідання 30 липня 1. Про діяльність Міністерства архітектури і будівельної політики Автономної Республіки Крим щодо забезпечення містобудівного законодавства при забудові курортно-рекреаційних територій Казмірук Ю.Й. Економов А.О. 20 липня 2004 р. 2. Про затвердження Комплексної програми проведення експериментальних та науково-дослідних робіт при спорудженні багатоповерхових вище 25 поверхів монолітно-каркасних житлових будинків Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. ХК “Київміськбуд” 20 липня 2004 р. 3. Про прогнозні показники розвитку житлового будівництва в Україні на 2005-2009 роки визначені Автономною Республікою Крим обласними Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями Беркута А.В. Шарапова Т.О. 20 липня 2004 р. 4. Аналіз показників контрольно-ревізійної роботи внутрішнього фінансового контролю Держбуду України за підсумками І півріччя 2004 року Беркута А.В. Щавінська Т.М. 20 липня 2004 р. 5. Про результати відряджень за кордон працівників Держбуду у IІ кварталі 2004 року Гречок В.О. Григоренко Г.В. 20 липня 2004 р. 6. Про представлення до державних нагород працівників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 20 липня 2004 р. Засідання 27 серпня 1. Про хід виконання Комплексної програми збереження історичної забудови м. Глухова затвердженої постановою Кабінету Міністрів України Казмірук Ю.Й. Майстерчук Т.П. 17 серпня 2004 року 2. Про заснування премії Кабінету Міністрів України у будівельній галузі Пелих Ю.К. 17 серпня 2004 року 3. Про стан виконавської дисципліни у І півріччі 2004 року та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів Держбуду за своєчасне і безумовне виконання законів України актів і доручень Президента України і Кабінету Міністрів України Беркута А.В. Григор А.Ф. 17 серпня 2004 року 4. Про державну атестацію науково-дослідних науково-технічних організацій Бондаренко О.М. Баглай В.А. 17 серпня 2004 року 5. Про представлення до державних нагород працівників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 17 серпня 2004 року Засідання 24 вересня 1. Про затвердження Комплексної програми проведення експериментальних та науково-дослідних робіт при спорудженні високоповерхових вище 25 поверхів монолітно-каркасних житлових будинків Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. ХК „Київміськбуд” 14 вересня 2004 р. 2. Про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за будівництвом об’єктів містобудування в Автономній Республіці Крим Бондаренко О.М. Ліванідов В.А. 14 вересня 2004 р. 3. Про проект Закону України “Про нормування у будівництві” Бондаренко О.М. Барзилович Д.В. 14 вересня2004 р. 4. Про представлення до державних нагород працівників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 14 вересня 2004 р. Засідання 29 жовтня 1. Про забезпечення державного архітектурно-будівельного контролю за будівництвом об’єктів містобудування та його ефективність у Миколаївській області Бондаренко О.М. Ліванідов В.А. 19 жовтня2004 р. 2. Про роботу з формування кадрового резерву для державної служби на посади державних службовців Держбуду України та аналіз його використання Беркута А.В. Осяєва Н.В. 19 жовтня2004 р. 3. Про діяльність управління містобудування та архітектури Миколаївської обласної державної адміністрації щодо забезпечення містобудівного законодавства Казмірук Ю.Й. Економов А.О. 19 жовтня2004 р. 4. Про практику проведення комплексної державної експертизи та дотримання законодавства всіма виконавцями окремих її складових частин у Дніпропетровській області Беркута А.В. Губень П.І. 19 жовтня2004 р. 5. Про хід виконання Комплексної програми збереження об’єктів Національного заповідника “Софія Київська” затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.03 № 624 Казмірук Ю.Й. Майстерчук Т.П. 19 жовтня2004 р. 6. Про результати відряджень за кордон працівників Держбуду у IІІ кварталі 2004 року Гречок В.О. Григоренко Г.В. 19 жовтня2004 р. 7. Про представлення до державних нагород працівників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 19 жовтня2004 р. Засідання 26 листопада 1. Про дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу зокрема при фінансуванні робіт з резервного фонду бюджету України Беркута А.В. Губень П.І. 16 листопада2004 р. 2. Про посилення відповідальності організацій та фізичних осіб які експлуатують житло та об’єкти соціально-побутового призначення за несанкціоновані перебудови та перепланування споруд Бондаренко О.М. Ліванідов В.А. 14 вересня2004 р. 3. Про програму сприяння інноваційній діяльності у галузі будівництва Бондаренко О.М. Барзилович Д.В. 16 листопада2004 р. 4. Про технічний регламент з підтвердження відповідності “Будівельні вироби” Бондаренко О.М. Барзилович Д.В. 16 листопада2004 р. 5. Про представлення до державних нагород працівників галузі. Беркута А.В. Осяєва Н.В. 16 листопада2004 р. Засідання 24 грудня 1. Про стан підготовки та перепідготовки робітничих та інженерно-технічних кадрів для організацій та підприємств будівельної галузі Бондаренко О.М. Барзилович Д.В. 14 грудня2004 р. 2. Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.02 р. № 318 та наказу Держбуду від 04.04.02 р. № 67 “Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.02 р. № 318 “Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць” Казмірук Ю.Й. Майстерчук Т.П. 14 грудня2004 р. 3. Про результати перевірок за 2004 рік суб’єктів господарювання які зареєстровані в Дніпропетровській Кіровоградській Львівській Харківській областях Гречок В.О. Лісничук В.А. ДП “Укрінвестліцензія” 14 грудня2004 р. 4. Про представлення до державних нагород працівників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 14 грудня2004 р. Заступник начальника Управлінняорганізаційно-аналітичногозабезпечення апаратуО. Бродко * * * Додаток 2до наказу Держбуду Українивід 16.06.04 № 130 ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАНзасідань президії науково-технічної ради Держбуду Українина III квартал 2004 року № пор. Питання що пропонується до розгляду Відповідальні виконавці Термін подання матеріалів 9 л и п н я 1 Про сучасні системи сміттєвидалення та їх пожежогасіння для багатоквартирних житлових та громадських будинків. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. До 29 червня 2 Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. До 29 червня 3 Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України за надходженням . Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. До 29 червня 4 Про внесення змін до Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки затверджених наказом Держбуду від 19.07.2002 № 13 за надходженням . Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. До 29 червня 13 с е р п н я 1 Про внесення змін до ДБН із проектування житлових і громадських будинків у зв’язку із введенням у дію з 01.05.2003 нової редакції ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об’єктів будівництва". Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. До 3 серпня 2 Про проект Положення з організації нормування праці у будівництві. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. До 3 серпня 3 Про проект Змін і доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. У робочому порядку . Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. До 3 серпня 4 Про проект Порядку проектування та перегляду норм затрат часу на будівельно-монтажні роботи. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. До 3 серпня 5 Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. До 3 серпня 6 Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України за надходженням . Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. До 3 серпня 7 Про внесення змін до Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки затверджених наказом Держбуду від 19.07.2002 № 13 за надходженням . Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. До 3 серпня 8 Про розгляд Проекту Закону України "Про нормування у будівництві". Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. До 3 серпня 9 Про можливість застосування на панельних будинках на базі виробів АПВС КТ та Т однотрубної системи опалення. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. До 3 серпня 10 в е р е с н я 1 Про нову редакцію ДБН "Житлові будинки і комплекси". Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. До 31 серпня 2 Про досвід розроблення генеральних планів адміністративних і промислових центрів на прикладі м. Запоріжжя. Управління містобудівної політики Економов А.О. До 31 серпня 3 Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. До 31 серпня 4 Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України за надходженням . Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. До 31 серпня 5 Про внесення змін до Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки затверджених наказом Держбуду від 19.07.2002 № 13 за надходженням . Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. До 31 серпня 6 Про Проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" на основі директиви ЄЕС 89/106. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. До 31 серпня Заступник начальника Управлінняорганізаційно-аналітичногозабезпечення апаратуО. Бродко