Наказ N 134 від 23.06.2004 р.

Наказ N 134 від 23.06.2004 р. Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування

Наказ від 23 червня 2004 р. № 134 Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування Наказ від 23 червня 2004 р. № 134 З метою реалізації Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” відповідно до „Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування” затвердженого наказом Держбуду України від 20.11.03 № 191 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.12.03 за № 1123/8444 та рішення науково-технічної ради Держбуду України від 16.01.04 № 4 „Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування” наказую: 1. Утворити робочу групу з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування далі – робоча група у складі згідно з додатком. 2. Робочій групі: 2.1. Організувати прийом та опрацювання заявок щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування далі – базова організація на 2004 рік та підготувати їх до розгляду на науково-технічній раді; 2.2. У місячний термін розробити Порядок ведення реєстру базових організацій та користування ним і подати на розгляд президії науково-технічної ради Держбуду України у ІІ кварталі 2004 року. 3. Організаційно-технічне забезпечення роботи робочої групи покласти на Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович . 4. Державному підприємству „Укрархбудінформ” В.Чеснок забезпечити розгляд та підготовку переліку нормативних документів що закріплюються за базовою організацією. 5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор здійснювати постійне інформування суб’єктів будівельної діяльності та громадськості про хід формування системи базових організацій та разом із організаціями визначеними базовими забезпечити ведення постійних рубрик у Інформаційному бюлетені та на веб-сайті Комітету. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка. Голова КомітетуВ. Череп * * * Додатокдо наказу Держбуду Українивід 23.06.04 № 134 СКЛАДробочої групи Держбуду України з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування Бондаренко О.М. - Заступник Голови Держбуду України голова робочої групи Барзилович Д.В. - начальник Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві заступник голови робочої групи Баглай В.А. - Заступник начальника Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві заступник голови робочої групи Котова Л.М. - Головний спеціаліст Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві секретар робочої групи Авдієнко О.П. - Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Григор А.Ф. - Начальник Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату Губень П.І. - Начальник Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Граужис О.О. - Головний архітектор „УкрНДІпроектреставрація” за згодою Економов А.О. - Начальник Управління містобудівної політики Калугін М.І. - Начальник відділу підприємств будіндустрії корпорації „Украгропромбуд” за згодою Ковальський Л.М. - Заступник директора з наукової роботи ВАТ „КиївЗНДІЕП” за згодою Ковтун В.В. - Начальник виробничо-технічного управління корпорації „Укрбуд” за згодою Майстерчук Т.П. - Начальник Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Одринська В.О. - Начальник Управління інновацій координації науково-технічної політики та енергозбереження корпорації „Українські будівельні матеріали” за згодою Палеха Ю.М. - Заступник директора з наукової роботи УДНДІ „Діпромісто” Романов С.В. - Заступник директора з наукової роботи НДІБВ Семенець О.В. - Директор ДП „Центр СЕПРОтепломережа” за згодою Слюсаренко Ю.С. - Заступник директора з наукової роботи НДІБК Тюшка М.М. - Генеральний директор ТК „Спецмонтаж” Федьков Л.М. - Заступник директора з наукової роботи ДНДІАСБ Черв’яков Ю.М. - Заступник директора з наукової роботи НДІБМВ Чеснок В.М. - Директор ДП „Укрархбудінформ” Шарапова Т.О. - Начальник Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу