Наказ N 179 від 21.09.2004 р.

Наказ N 179 від 21.09.2004 р. Про заходи Держбуду щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005 роки

Наказ від 21 вересня 2004 р. № 179 Про заходи Держбуду щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005 роки Наказ від 21 вересня 2004 р. № 179 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 року № 651-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005 роки" наказую: 1. Заступникам Голови Комітету керівникам структурних підрозділів взяти до неухильного та своєчасного виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 року № 651-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005 роки". 2. Затвердити заходи Держбуду щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005 роки далі - Заходи згідно з додатком. 3. Відповідальним структурним підрозділам Комітету подавати до відповідальних виконавців щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним інформацію про стан виконання плану Заходів. 4. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович корпорації "Укрбуд" Ю.Пелих корпорації "Укрмонтажспецбуд" О.Копил : вжити заходів до приведення положень галузевої угоди у відповідність до Генеральної угоди; розглядати кожного півріччя на спільних засіданнях представників сторін питання про хід реалізації положень галузевої угоди. 5. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович проводити моніторинг укладання та виконання колективних договорів на підприємствах в організаціях і установах що належать до сфери управління Комітету. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків. ГОЛОВА КОМІТЕТУВ. ЧЕРЕП * * * Додаток до наказу від 21.09.04 № 179 Заходи Держбудущодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннямина 2004-2005 роки Положення Генеральної Угоди Зміст заходу строк виконання Відповідальні виконавці Відповідальні виконавці Держбуду Запровадити у першому півріччі 2004 р. механізм контролю за здійсненням структурної перебудови галузей реструктуризації стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств та місто- утворюючих підприємств з метою задоволення потреб вивільнюваних працівників щодо зайнятості та соціального захисту Підготувати пропозиції щодо запровадження механізму контролю за здійсненням структурної перебудови галузей реструктуризації стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств та місто- утворюючих підприємств з метою задоволення потреби вивільнюваних працівників у їх зайнятості та соціальному захисті Серпень 2004 р Мінекономіки Мінпромполітики Мінпаливенерго Мінагрополітики Держбуд Держпідприємництво Міністерство транспорту і зв'язку Фонд держмайна МНС Мінпраці Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О Визначити у першому півріччі 2004 р. спільні дії сторін щодо здійснення практичних заходів із детінізації економіки Підготувати пропозиції стосовно визначення спільних дій сторін щодо вжиття практичних заходів для детінізації економіки Серпень 2004 р. Мінекономіки МОН Мінпаливенегро Мінпромполітики Держбуд Держпідприємництво Мінпраці Держмитслужба МВС СБУ Державна податкова адміністрація Комісія з цінних паперів та фондового ринку Мінфін Міністерство транспорту та зв'язку Держкомзем Держкомзв'язку Держкомстат Фонд державного майна Пенсійний фонд Антимонопольний комітет Держспоживстандарт Мін'юст. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. Подати до Верховної Ради України проекти законів України про ратифікацію таких Конвенцій МОП: № 155"Про безпеку гігієну праці та виробниче середовище" протягом 3-х місяців після прийняття Закону України "Про загальну безпеку праці" Подати пропозиції до проекту законів України про ратифікацію Конвенцій МОП: № 155 "Про безпеку гігієну праці та виробниче середовище" протягом 3-х місяців після прийняття Закону України "Про загальну безпеку праці" Держнаглядохорон-праці Мінпраці МОЗ Мінпромполітики Міністерство транспорту та зв'язку Держбуд Мін'юст МЗС за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців сторони профспілок. Управління науково-технічних політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. Розробити у 2004 році за участю сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців Державну комплексну програму збереження і подальшого розвитку об'єктів соціально-культурного та спортивного призначення передбачивши забезпечення потреб населення послугами соціально-культурного і побутового характеру відповідно до завдань визначених у постанові Верховної Ради України від 04.03.2004 р. № 1585 Надати до Мінекономіки за належністю питань Комітету пропозиції щодо нормативної бази спрямованої на розвиток об'єктів соціально-культурної сфери та фізкультурно-оздоровчих закладів з врахуванням сучасного попиту населення. Протягом 2004 року Мінекономіки Мінкультури МОН МОЗ Міністерство у справах сім'ї дітей та молоді Мінпромполітики Мінфін Держбуд Держкомспорт Держжитлокомунгосп Мінпраці Мін'юст Фонд державного майна за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок. Управління архітектурно-констркутивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Т.П.Майстерчук