Наказ N 191 від 18.10.2004 р.

Наказ N 191 від 18.10.2004 р. Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243 „Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

Наказ від 18 жовтня 2004 р. № 191 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243„Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" Наказ від 18 жовтня 2004 р. № 191 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243 „Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" наказую: 1. Заступникам Голови Комітету структурним підрозділам Комітету Міністерству архітектури і будівельної політики АР Крим управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрацій Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю взяти зазначену постанову для керівництва в роботі та неухильного виконання. 2. Міністерству архітектури і будівельної політики АР Крим управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрацій Київської та Севастопольської міськдерж-адміністрацій інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю: 2.1. Відповідно до територіальної належності щоквартально здійснювати вибірковий контроль за додержанням порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів та за результатами до 10 числа місяця наступного за звітним інформувати Держбуд; 2.2. Протягом двох місяців привести у відповідність до вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України власні правові та нормативні положення. 3. Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Ліванідов до 20 листопада розробити та подати на затвердження форми актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів та перелік виконавчої документації. 4. Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Ліванідов Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко спільно з відповідними підрозділами МНС у двомісячний термін підготувати та подати на підпис керівництву Держбуду та МНС наказ у якому визначити Перелік типів об'єктів і споруд за якими проектна документація закладається до страхового фонду та обсяг цієї документації. 5. Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Ліванідов Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко у місячний термін підготувати та подати на затвердження Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків. 6. Раді міністрів АР Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у двомісячний термін розробити порядки прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу дачних та садових будинків та подати на погодження Держбуду. 7. З набуттям чинності зазначеної постанови Кабінету Міністрів України вважати такими що втратили чинність державні будівельні норми ДБН А. 3.1-3-94 „Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення" затверджені наказом Держкоммістобудування від 5 жовтня 1994 року № 48 і введені в дію з 01.01.95 року. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка. Голова КомітетуВ. Череп