Наказ N 197 від 21.10.2004 р.

Наказ N 197 від 21.10.2004 р. Про внесення змін до Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України, затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 р. № 91

Наказ від 21 жовтня 2004 р. № 197 Про внесення змін до „Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах в установах і організаціях що належать до сфери управління Держбуду України" затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 р. № 91 Наказ від 21 жовтня 2004 р. № 197 З метою приведення контрольно-ревізійної роботи Комітету до єдиних норм і правил для створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у сфері використання бюджетних коштів державного майна та відповідно до п. З наказу Головного контрольно-ревізійного управління України від 13.07.2004р. № 185 „Про затвердження Стандарту державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів державного і комунального майна 9 „Взаємодія з правоохоронними органами" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2004 р. № 940/9539 керуючись „Положенням про Державний комітет України з будівництва та архітектури" затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 р. № 725/2002 наказую: 1. Внести зміни до „Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах в установах і організаціях що належать до сфери управління Держбуду України" затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 р. № 91 що додаються. 2. Начальнику Фінансово-економічного управління Держбуду України Т.Щавінській забезпечити доведення цього наказу до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату Комітету підприємств установ і організацій що належать до сфери управління Держбуду України. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Голова КомітетуВ. Череп * * * ДодатокЗАТВЕРДЖЕНО:наказ Держбуду Українивід 21.10.2004 р. № 197 Змінидо „Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах в установах і організаціях що належать до сфери управління Держбуду України" затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 р. № 91 опубліковано в Інформаційному бюлетені 5’2004 1. У пункті 1.2. Інструкції: - підпункт 1.2.4. викласти в такій редакцій: „Правоохоронні органи - органи прокуратури Міністерства внутрішніх справ Служби безпеки України підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби". - після підпункту 1.2.4. доповнити новим підпунктом 1.2.5. такого змісту: „Звернення правоохоронних органів - оформлені згідно з вимогами чинного законодавства та компетенцією відповідного правоохоронного органу письмові документи: листи постанови слідчих або прокурорів винесені в ході розслідування кримінальних справ". У зв'язку з цим підпункти 1.2.5. - 1.2.15. пункту 1.2. Інструкції вважати відповідно підпунктами 1.2.6. - 1.2.16. 2. Абзац п'ятий пункту 2.2. Інструкції викласти в такій редакції: „Особливості проведення контрольних заходів за зверненнями правоохоронних органів визначаються „Стандартом державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів державного і комунального майна - 9 „Взаємодія з правоохоронними органами" затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 13.07.2004р. №185" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2004р. № 940/9539. Начальник Фінансово-економічногоуправління КомітетуТ. Щавінська