Наказ N 212 від 08.11.2004 р.

Наказ N 212 від 08.11.2004 р. Про затвердження Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004 - 2007 роки

Наказ від 11 листопада 2004 р. № 214 Про доручення Прем'єр-міністра України В.Ф. Януковича від 21.10.04 № 47050/0/1-04 Наказ від 11 листопада 2004 р. № 214 Відповідно до доручення Прем'єр-міністра України В.Януковича від 21 жовтня 2004 року № 47050/0/1-04 щодо неухильного виконання Угоди про координацію дій щодо сприяння розвитку вітчизняного виробництва між Кабінетом Міністрів України Союзом товаровиробників України та Федерацією професійних спілок України від 9 жовтня 2004 року наказую: 1. Заступникам Голови Комітету керівникам структурних підрозділів керівникам підприємств установ і організацій сфери управління Держбуду України взяти до неухильного виконання Угоду про координацію дій щодо сприяння розвитку вітчизняного виробництва між Кабінетом Міністрів України Союзом товаровиробників України та Федерацією професійних спілок України від 9 жовтня 2004 року далі - Угода . 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович довести цей наказ та текст Угоди до всіх підприємств установ і організацій сфери управління Держбуду України. 3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор опублікувати текст Угоди в Інформаційному бюлетені Держбуду України. 4. Керівникам структурних підрозділів Комітету відповідно до компетенції підрозділів здійснювати моніторинг виконання Угоди будівельною галуззю України та щорічно до 20 січня надавати інформацію Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату для узагальнення та висвітлення роботи у засобах масової інформації. 5. Керівникам підприємств установ і організацій сфери управління Держбуду України забезпечити включення умов виконання Угоди до колективних договорів. 6. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович при підведенні підсумків роботи підприємств установ і організацій сфери управління Держбуду України за рік включати питання стану виконання Угоди. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка. ГОЛОВА КОМІТЕТУВ. ЧЕРЕП * * * У Г О Д Апро координацію дій щодо сприяння розвитку вітчизняного виробництва між Кабінетом Міністрів України Союзом товаровиробників України та Федерацією професійних спілок України 9 жовтня 2004 р. м.Київ З метою об'єднання зусиль щодо розвитку вітчизняного виробництва зміцнення тенденцій динамічного зростання економіки реалізації активної соціальної політики та підвищення добробуту громадян України захисту їх конституційних прав а також утвердження принципів соціального партнерства і розвитку громадянського суспільства в Україні Кабінет Міністрів України Всеукраїнська спілка громадських організацій "Союз товаровиробників України" та Федерація професійних спілок України далі - Сторони укладають цю Угоду. 1. Сторони зобов'язуються: співпрацювати у розбудові демократичної правової соціальної держави у забезпеченні конституційних прав і свобод громадян захисті прав і інтересів трудящих; сприяти розвитку вітчизняного виробництва - основи економічного прогресу країни та підвищення добробуту громадян; сприяти поглибленню соціального діалогу органів виконавчої влади товаровиробників профспілок у розв'язанні соціально-економічних проблем; сприяти реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку України на період 2004-2015 років "Шляхом європейської інтеграції"; сприяти реалізації Програми соціально-економічного розвитку України в основу якої покладено принцип поєднання динамічного економічного зростання з активною соціальною політикою для забезпечення кардинального підвищення рівня життя та реалізації трудових і соціально-економічних прав громадян; разом опрацьовувати умови та порядок вступу України до Світової організації торгівлі які б сприяли мінімізації його можливих негативних наслідків у виробничій та соціальній сферах; сприяти розвитку системи соціального партнерства гармонізації суспільних інтересів збереженню громадянського миру; забезпечити спільне обговорення проектів найважливіших нормативно-правових актів у сфері соціально-економічного розвитку; сприяти участі Сторін у роботі рад комісій робочих груп та інших консультативних і дорадчих органів пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики утворюваних відповідно до Указу Президента України від 31.07.04 № 854 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"; сприяти щорічному проведенню Конгресу товаровиробників України. 2. Виконання цієї Угоди забезпечуватиметься Сторонами з проведенням робочих зустрічей консультацій обміну інформацією та висвітленням результатів у засобах масової інформації. ВІД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ В. ЯНУКОВИЧ ВІД СОЮЗУ ТОВАРОВИРОБНИКІВ УКРАЇНИГОЛОВА СТУ М. ІВАЩЕНКО ВІД ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИГОЛОВА ФПУ О. СТОЯН