Наказ N 52 від 30.03.2004 р.

Наказ N 52 від 30.03.2004 р. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України

Наказ від 30 березня 2004 р. № 52 Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію на території України Наказ від 30 березня 2004 р. № 52 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України24 травня 2004 р. за № 649/9248 Відповідно до Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 № 725 та з метою сприяння підвищенню якості проектування і будівництва поширення досвіду впровадження нових прогресивних технологій будівельних матеріалів і конструкцій вдалих конструктивно-планувальних та архітектурних рішень популяризації кращих об'єктів збудованих і прийнятих в експлуатацію наказую: 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію на території України що додається. 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Папка забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в порядку установленому чинним законодавством. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держбуду Ю.Казмірука. ГОЛОВА КОМІТЕТУВ. ЧЕРЕП * * * ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 30.03.04 № 52 Зареєстрованов Міністерстві юстиції України24 травня 2004 р. за № 649/9248 ПОЛОЖЕННЯпро проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію на території України 1. Це Положення регламентує порядок проведення конкурсу на кращі будинки та споруди і встановлює умови визначення переможців. 2. Конкурс на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію на території України оголошується щорічно в березні місяці Держбудом України. Оголошення щодо проведення конкурсу публікується в офіційному інформаційно-довідниковому виданні Держбуду України - "Інформаційний бюлетень" а також на офіційній сторінці Держбуду в мережі Інтернет http:/www.build.gov.ua. . 3. Метою проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію на території України далі - конкурс є сприяння поліпшенню якості будівництва узагальнення і поширення передового досвіду в житлово-цивільному та промисловому будівництві виявлення закінчених будівництвом мікрорайонів комплексів окремих об'єктів житлово-цивільного та промислового призначення виконаних з високою якістю будівельних робіт вдалих проектних рішень. 4. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб далі - учасники незалежно від форм власності зокрема на будівельні проектні організації замовників забудовників що бажають узяти участь у конкурсі. Участь у конкурсі здійснюється на добровільних засадах. 5. Претенденти які бажають узяти участь у конкурсі подають матеріали на розгляд експертної комісії склад якої затверджується наказом Держбуду України за пропозиціями Державної архітектурно-будівельної інспекції України. 6. Матеріали подані до експертної комісії Держбуду розглядаються за наявності рекомендації Міністерства архітектури та містобудування Автономної Республіки Крим відповідних управлінь містобудування та архітектури обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. 7. Остаточним терміном розгляду матеріалів експертною комісією Держбуду є 1 червня поточного року. Для участі в конкурсі претенденти подають заяву про участь у конкурсі у якій зазначаються: повне найменування юридичної особи; її місцезнаходження; прізвище ім'я та по батькові її керівника; перелік доданих до заяви матеріалів. Матеріали подані пізніше ніж 1 червня до участі в конкурсі не допускаються. Якщо претенденти що бажають узяти участь у конкурсі подали матеріали пізніше вказаного строку а також з порушенням вимог пункту 6 цього Положення експертна комісія приймає рішення про відмову від участі в конкурсі і письмово повідомляє про це претендентів. Рішення експертної комісії про відмову від участі претендентів у конкурсі може бути оскаржено у Голови Держбуду України. 8. Об'єкти що подаються на конкурс повинні відповідати таким вимогам: прийнятті в експлуатацію у році що передує проведенню конкурсу; відповідати державним стандартам нормам і правилам; бути на території України. 9. Організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу та підготовка експозиції виставки здійснюються організаціями які визначає Держбуд України за згодою . 10. Для підбиття підсумків конкурсу утворюється журі яке є тимчасово діючим колегіальним органом утвореним на пропозицію Державної архітектурно-будівельної інспекції України з метою визначення переможців конкурсу. Персональний склад журі щорічно затверджується наказом Держбуду України. 11. До складу журі входять працівники Держбуду України а також представники Академії будівництва України Творчої науково-технічної спілки будівельників України Спілки архітекторів України науково-дослідних та проектних інститутів будівельних корпорацій України за згодою . 12. Результати розгляду експертною комісією матеріалів поданих на конкурс надаються журі конкурсу для прийняття остаточного рішення. Журі визначає кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію з урахуванням таких критеріїв: відповідність виконаних будівельних робіт державним будівельним нормам та проектній документації; естетичність фасадів та покрівлі будинку; застосування сучасних конструктивних рішень високоякісних оздоблювальних матеріалів ефективних технологій; вдале розміщення об'єкта з урахуванням ландшафту території; гармонійність сполучення з архітектурним оточенням міського середовища; якість благоустрою прилеглої території до об'єкта. 13. Вибір переможців у конкурсі вважається правочинним якщо на засіданні присутні 2/3 членів журі і рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувала більшість присутніх. Рішення які приймає журі конкурсу ґрунтуються на принципах справедливості неупередженості та високого професійного рівня. 14. Проектним будівельним монтажним та іншим організаціям що брали участь у проектуванні і будівництві тих житлових громадських та промислових комплексів окремих будинків та споруд які визнані журі конкурсу кращими присуджуються призові місця перше друге третє із врученням дипломів першого другого та третього ступенів відповідно. 15. За поданням керівників проектних будівельних монтажних та інших організацій які визначені переможцями конкурсу також нагороджуються грамотами Держбуду України робітники та інженерно-технічні працівники які найбільше відзначилися при проектуванні та будівництві об'єктів-переможців. 16. Рішення журі з присудження призових місць учасникам конкурсу і відзначення робітників інженерно-технічних працівників які проектували та споруджували об'єкти-переможці затверджується наказом Держбуду. 17.Об'єкти які були відзначені і визнані журі кращими експонуються на виставці в Держбуді України. НАЧАЛЬНИК ДЕРЖАРХБУДІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИВ. ПАПКА