Рішення Колегії N 118 від 19.12.2003 р.

Рішення Колегії N 118 від 19.12.2003 р. Про роботу Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення

Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. № 118 Про роботу Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. № 118 Розглянувши питання „Про роботу Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення” колегія вирішила: 1. Визнати роботу Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення задовільною а основні напрями як такі що відповідають основним завданням Держбуду та спрямовані на вирішення актуальних питань архітектурно-технічної та інженерної політики в житлово-цивільному будівництві та основних завдань Держбуду. 2. Заступнику Голови Держбуду Ю.Казміруку начальнику Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнку забезпечити виконання завдань визначених програмою діяльності Кабінету Міністрів України та основними завданнями організаційно-технічними заходами Держбуду на 2003 р. та визначити основні завдання з головних напрямів діяльності Управління на 2004 р. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення: узагальнити інформацію про виконання в 2003 р. заходів державних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій забезпечення доступу інвалідів до об’єктів житлового та громадського призначення модернізації ліквідації аварійно небезпечних будинків і споруд галузевої програми енергозбереження в житлово-цивільному будівництві а також окремих заходів програм: „Здоров’я нації” „Діти України” „Освіта” Україна ХХІ століття ” „Фізичне виховання” в яких Держбуд визначено співвиконавцем та надати інформацію в установлені дорученнями терміни; забезпечити підготовку пропозицій до плану на 2004 рік за головними напрямами державної соціальної політики архітектури будівництва і реконструкції будинків і споруд житлово-цивільного призначення з врахуванням пропозицій організацій галузі; забезпечити у 2004 р. запровадження нової редакції ДБН „Житлові будинки і комплекси” завершити розроблення ДБН „Реконструкція житлових будинків перших масових серій” „Посібника з проектування житлових будинків садибного типу”; організувати розроблення у 2004 р. проекту ДБН „Терміни та визначення у будівництві” із залученням структурних підрозділів Комітету та підвідомчих організацій галузі; здійснити у І кварталі 2004 р. аналіз стану наявної нормативної документації з інженерного обладнання житлових та громадських будинків і споруд та підготувати пропозиції для розгляду на засіданні науково-технічної ради з метою їх удосконалення зокрема з питань застосування енергозберігаючих рішень прогресивних систем опалення і гарячого водопостачання та альтернативних джерел енергії геотермального тепла енергії сонця тощо ; забезпечити реалізацію заходів Державної програми безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення і зокрема організувати видання і розповсюдження у І кварталі 2004 р. Збірника законодавчих та нормативно-методичних документів щодо проектування і будівництва житлово-цивільних будинків і споруд з врахуванням потреб інвалідів; активізувати роботу щодо розроблення нормативних та методичних документів з проектування ефективних будівельних систем конструктивних рішень та оздоблювально-утеплюючих фасадних систем на основі перевірених у будівництві технічних рішень; забезпечити у 2004 р. разом з Держпожбезпеки МНС України та будівельними корпораціями розгляд питань з пожежних випробувань будівельної продукції та конструкцій підприємств галузі та прийняти рішення щодо продовження випуску продукції та типовими серіями; надавати науково-методичну допомогу у проведенні експериментального будівництва висотних будинків згідно з затвердженими програмами та забезпечити підготовку і розгляд на науково-технічній раді науково-технічних звітів для розроблення спеціальних нормативних вимог. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету Ю.Казмірука. Голова колегіїВ. Череп