Рішення Колегії N 119 від 19.12.2003 р.

Рішення Колегії N 119 від 19.12.2003 р. Про проект остаточної редакції ДБН А.2.2-3-2003 „Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”

Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. № 119 Про проект остаточної редакції ДБН А.2.2-3-2003 „Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва” Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. № 119 Розглянувши остаточну редакцію проекту ДБН А.2.2-3-2003 „Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва” розроблений ВАТ „КиївЗНДІЕП” і доопрацьований робочою групою Держбуду України колегія вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження ДБН А.2.2-3-2003 „Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва”. 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати наказ про надання чинності зазначеним будівельним нормам. Голова колегіїВ. Череп * * * Довідка ДБН А.2.2-3-2003 „Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва” розроблений на підставі доручення Держбуду України за власні кошти ВАТ „КиївЗНДІЕП” на заміну ДБН А.2.2-3-97 з аналогічною назвою. Ці норми встановлюють склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації на нове будівництво і реконструкцію об’єктів цивільного та виробничого призначення. Під час розроблення проекту нової редакції зазначених ДБН розглянуто та враховано зауваження та пропозиції до чинних ДБН А.2.2-3-97 органів управлінь архітектури та містобудування служб державної Укрінвестекспертизи та низки провідних проектних організацій. Розроблений проект ДБН розглядався на засіданнях науково-технічної ради Держбуду 12.04.01 та 0808.01 рішення № 23 та № 41 . На виконання зазначеного рішення були здійснені такі кроки: 1 Створено робочу групу у складі: доктора архітектури професора В.Штолька інженерів А.Кармінського і А.Брусана керівник - Перший заступник Голови Держбуду А.Беркута для врахування висловлених на засіданнях науково-технічної ради зауважень. 2. Надіслано проект ДБН міністерствам і відомствам для відгуків. Зауваження і пропозиції що містяться в цих відгуках опрацьовані і враховані. 3. Розміщено проект зазначених ДБН на офіційному сайті Держбуду України для широкого громадського ознайомлення. Зауваження і пропозиції також були опрацьовані і враховані. Проект ДБН А.2.2-3-2003 погоджено з Міністерством екології та природних ресурсів України Міністерством праці та соціальної політики України Міністерством палива та енергетики України Державним комітетом України з енергозбереження Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. Науково-технічна та правова експертиза документа проведена Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва що засвідчено актом. Проект остаточної редакції ДБН А.2.2-3-2003 розглянуто секцією будівельних матеріалів НТР Держбуду України протокол № 11 від 29 жовтня 2003 р. схвалено і рекомендовано до затвердження. Начальник Управління науково-технічноїполітики та інформаційних технологій у будівництвіД. Барзилович