Рішення Колегії N 3 від 23.01.2004 р.

Рішення Колегії N 3 від 23.01.2004 р. Про стан виконавської дисципліни у 2003 р. та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності структурних підрозділів Держбуду за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів і доручень Президента України і Кабінету Міністрів України

Рішення колегії від 23 січня 2004 р. № 3 Про стан виконавської дисципліни у 2003 р. та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності структурних підрозділів Держбуду за своєчасне і безумовне виконання законів України актів і доручень Президента України і Кабінету Міністрів України Рішення колегії від 23 січня 2004 р. № 3 Заслухавши інформацію начальника Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григора щодо роботи центрального апарату Держбуду з виконання завдань визначених Законами України актами та дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України колегія Держбуду відзначає що питання забезпечення належної виконавської дисципліни займають пріоритетне місце в діяльності апарату Комітету. Керівництвом Комітету послідовно проводяться організаційні та практичні заходи спрямовані на вдосконалення структури центрального апарату оптимізацію розподілу обов’язків між керівництвом Комітету підвищення рівня організації роботи структурних підрозділів координації виконання положень Послань Президента України до Верховної Ради України Програми діяльності Кабінету Міністрів України посилення контролю за виконанням завдань. Постійно вживаються заходи щодо підвищення персональної відповідальності як керівників так і безпосередніх виконавців за реалізацію визначених завдань у встановлені терміни. Введено в практику щотижневе проведення аналізу стану виконання завдань визначених актами законодавства і дорученнями Президента України та Уряду стосовно яких Держбуд визначений головним виконавцем та їх розгляд на апаратних нарадах у Голови Комітету а також розгляд питань виконавської дисципліни на засіданнях колегії двічі на рік. На постійному контролі знаходяться питання відпрацювання депутатських запитів і звернень робота структурних підрозділів Комітету щодо розгляду звернень громадян організовано особистий прийом громадян керівництвом Комітету. Завдяки цим та іншим заходам протягом року Держбудом забезпечено виконання у встановлені терміни завдань поставлених Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Разом з тим ряд питань організації роботи та контролю за виконанням завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України й Уряду залишаються для Комітету актуальними. Про це свідчить і аналіз результатів перевірки стану виконавської дисципліни що проводився працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України протягом 2003 року в Міністерстві охорони здоров’я Міністерстві промислової політики Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції Держжитлокомунгоспі. Це стосується зокрема відсутності у ряді випадків зворотної інформації при направленні звернень громадян на розгляд до облдержадміністрацій. Потребує більш активних і наполегливих зусиль та оперативних дій робота структурних підрозділів під час узгодження проектів нормативно-правових актів розроблених Держбудом в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади врегулювання розбіжностей які виникають при цьому. Через відсутність коштів загострюється питання оновлення парку комп’ютерів та оргтехніки впровадження нових інформаційних технологій управлінської діяльності у т.ч. підключення комп’ютерної мережі Комітету до АС КВД автоматизованої системи контролю виконання доручень Секретаріату Кабінету Міністрів України. Враховуючи наведене і з метою подальшого вдосконалення організації роботи центрального апарату Держбуду України забезпечення безумовного виконання законів України актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України колегія вирішила: 1. Відзначити що встановлений порядок та рівень організації і контролю роботи центрального апарату Комітету дозволяють в цілому забезпечити виконання поставлених перед Держбудом завдань визначених актами законодавства документами Президента України та Кабінету Міністрів України опрацювання депутатських запитів і звернень а також звернень громадян та власних рішень. 2. Заступникам Голови Комітету відповідно до розподілу обов’язків: 2.1. Підвищити рівень вимогливості до керівників структурних підрозділів апарату Держбуду України зокрема в частині застосування до винних у порушенні встановлених строків виконання завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України та Уряду відповідних заходів дисциплінарного впливу. 2.2. Посилити контроль за формуванням та виконанням місячних планів роботи структурних підрозділів. Започаткувати заслуховування звітів керівників структурних підрозділів про виконання місячних планів роботи на апаратних нарадах у Голови Комітету. 2.3. Забезпечити під час проведення узгодження проектів нормативно-правових актів у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади активну роботу з роз’яснення положень проектів документів усунення розбіжностей відповідно до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 915. 2.4. Посилити контроль за якісною підготовкою проектів законодавчих актів та їх супроводженням під час розгляду у Верховній Раді України. 3. Керівникам структурних підрозділів протягом місяця перевірити стан виконання звернень громадян які пересилались управлінням облдержадміністрацій і вжити заходів у разі необхідності до їх безумовного виконання. 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор розробити положення про порядок контролю в апараті Держбуду передбачивши дисциплінарну відповідальність за порушення встановлених строків виконання завдань визначених актами законодавства дорученнями Президента України та Уряду. 5. З метою оперативного формування та оновлення інформаційної бази про діяльність Комітету стан виконання законів України актів і доручень Президента України і Кабінету Міністрів України: 5.1. Запровадити щотижневу комплексну звітність структурних підрозділів. 5.2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор розробити форму звітності і довести до структурних підрозділів. 5.3. Керівникам структурних підрозділів визначити в підрозділах відповідальних працівників за своєчасну підготовку і подання звітності за посадою не нижче заступника керівника підрозділу . 6. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович разом з НДІАСБ опрацювати питання встановлення в приміщенні по вул. Великій Житомирській 9 системи електронного документообігу з врахуванням досвіду експлуатації існуючої автоматизованої системи діловодства. 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Голова колегіїВ. Череп