Рішення Колегії N 33 від 26.03.2004 р.

Рішення Колегії N 33 від 26.03.2004 р. Про роботу Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві

Рішення колегії від 26 березня 2004 р. № 33 Про роботу Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Рішення колегії від 26 березня 2004 р. № 33 Заслухавши інформацію начальника Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губеня про роботу Управління колегія вирішила: 1. Інформацію про роботу Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві взяти до відома. 2. Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень : погодити проект Закону України „Про державну експертизу проектів будівництва” із заінтересованими центральними органами виконавчої влади – співвиконавцями комплексної державної експертизи та підготувати його подання до Кабінету Міністрів України; здійснювати постійний контроль за правильністю визначення вартості робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації які фінансуються за рахунок резервного фонду бюджету України; посилити роботу щодо роз’яснення порядку підготовки та надання обгрунтувань до запитів щодо виділення з резервного фонду бюджету коштів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт; забезпечити розроблення нормативного акта щодо визначення вартості будівництва соціального житла; активізувати роботу з поновлення державної та відомчої нормативної кошторисної бази; забезпечувати методичне керівництво та здійснювати перевірки дотримання службами Укрінвестекспертизи законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва; розробити порядок оцінки діяльності служб Укрінвестекспертизи та проведення атестації їх працівників; своєчасно готувати та доводити до зацікавлених організацій інформацію щодо питомих вартісних показників об’єктів житла та соціального призначення на одну функціональну одиницю; здійснювати постійний моніторинг визначення вартісних складових будівництва у тому числі житлового будівництва; завершити впровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів які застосовуються при визначенні вартості складових будівельної продукції; активізувати роботу з удосконалення визначення вартості проектно-вишукувальних робіт. 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. Член колегіїА. Беркута