Рішення Колегії N 35 від 26.03.2004 р.

Рішення Колегії N 35 від 26.03.2004 р. Про діяльність ВАТ „УкрНДІінжпроект” з питань інженерного забезпечення житлових та громадських будинків

Рішення колегії від 26 березня 2004 р. № 35 Про діяльність ВАТ „УкрНДІінжпроект” з питань інженерного забезпечення житлових та громадських будинків Рішення колегії від 26 березня 2004 р. № 35 Заслухавши інформацію директора ВАТ „УкрНДІінжпроект” А.Власюка про діяльність ВАТ „УкрНДІінжпроект” щодо нормативного забезпечення проектування та влаштування інженерних мереж та систем обладнання будинків та споруд колегія вирішила: 1. Схвалити діяльність ВАТ „УкрНДІінжпроект” щодо створення нормативної бази з проектування будівництва та експлуатації систем газопостачання та теплопостачання норм і правил державних стандартів правил безпеки в газовому господарстві та вирішення проблем пов’язаних із впровадженням ефективних інженерних систем та обладнання спрямовану на виконання завдань Держбуду з удосконалення сучасної нормативної бази щодо інженерного забезпечення житлових та громадських будинків при забудові населених пунктів. 2. Визнати за доцільне продовжити співпрацю між Держбудом та ВАТ „УкрНДІінжпроект” відповідно до „Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування” яке затверджено наказом Держбуду України від 20.11.03 № 191 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.12.03 за № 1123/8444. 3. Зважаючи на те що схема газопостачання України природним попутним та скрапленим газами була розроблена у 1986 році на період до 2000 року вважати актуальним розроблення ВАТ „УкрНДІінжпроект” із залученням заінтересованих організацій нової схеми з врахуванням сучасних вимог. 4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко забезпечити розгляд та затвердження в І півріччі 2004 року змін до СНиП ІІ-35-76 „Котельные установки” враховуючи актуальність вирішення проблеми підвищення надійності експлуатації існуючих газових котелень розташованих у підвальних цокольних поверхах будинків різного призначення необхідності їх модернізації та з метою вдосконалення нормативно-методичної бази з реконструкції та переобладнання таких котелень. 5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ВАТ „УкрНДІінжпроект” із залученням підрозділів Міністерства охорони здоров’я Держнаглядохоронпраці інших органів виконавчої влади науково-дослідних та проектних інститутів підприємств-виробників інженерного обладнання внести в І півріччі 2004 року пропозиції щодо удосконалення чинних нормативних документів з питань проектування автономних систем опалення з використанням сучасного обладнання. 6. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення разом з ВАТ „УкрНДІінжпроект” продовжити роботу щодо проведення експериментальних досліджень із впровадження високоефективного інженерного обладнання будинків і споруд з метою вдосконалення існуючої бази та нових нормативних документів у сфері теплогазопостачання. 7. Управлінню промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення та ВАТ „УкрНДІінжпроект” з залученням „Асоціації інженерів енергоефективних технологій” та СП „Укрінтерм” організувати у І півріччі 2004 р. перегляд ДБН В.2.5-20-2001 „Газопостачання” з врахуванням сучасних вимог та досвіду впровадження ефективних інженерних систем та обладнання. 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка. Член колегіїА. Беркута * * * Довідка Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню теплопостачанню та комплексному благоустрою міст України ВАТ “УкрНДІінжпроект” більше 50 років здійснює комплекс науково-дослідних та проектних робіт і є головною організацією з проектування газопостачання і розроблення схем теплопостачання населених пунктів; базовою організацією з нормування газопостачання теплопостачання та захисту від корозії; територіальною організацією з питань газо- теплопостачання на всій території України. ВАТ “УкрНДІінжпроект” бере активну участь у реалізації програм та заходів Держбуду спрямованих на удосконалення існуючої нормативно-методичної бази та розробленні нових нормативних документів з проектування будівництва та експлуатації систем газопостачання та теплопостачання населених пунктів будинків і споруд різного призначення в т.ч. державних будівельних норм стандартів правил безпеки в газовому господарстві правил технічної експлуатації систем газопостачання інструкцій положень методичних рекомендацій щодо проектування та експлуатації систем газопостачання та теплопостачання. За останні п’ять років інститутом у співпраці із структурними підрозділами Держбуду розроблено більше 20 нормативно-методичних документів у будівництві та ще 15 документів знаходяться в роботі. За останні роки в Україні суттєво змінилися підходи до використання сучасних інженерних систем при забудові населених пунктів обладнанні житлових та громадських будинків з використанням в якості палива газу. Збільшився ринок інженерного обладнання як зарубіжного так і вітчизняного виробництва підвищився їх рівень безпеки експлуатації внаслідок чого зростає попит населення та організацій-користувачів на застосування такого обладнання. Так набуває поширення використання в забудові енергоефективних автономних систем опалення особливо там де відсутнє централізоване теплопостачання. Це дахові модульні котельні поквартирні системи опалення і гарячого водопостачання з використанням маломірних опалювальних приладів. Поступово проводиться реконструкція підвальних котелень в існуючих будинках із застосуванням сучасних високоефективних котлів ведеться пошук безпечних систем опалення культових спортивних споруд з масовим епізодичним перебуванням людей тощо. Разом з тим враховуючи міжвідомчий характер у проведенні наукових досліджень щодо забезпечення надійності та безпеки експлуатації інженерних систем запровадженні нових технічних рішень ще залишаються невирішеними ряд організаційних і технічних проблем. В останні роки фактичний розвиток систем газопостачання населених пунктів ведеться не системно без проведення необхідних техніко-економічних обґрунтувань та розрахунків. Режими подачі газу населеним пунктам встановлювались чинними нормативами які забезпечували надійне та безпечне функціонування систем газопостачання при оптимальних капіталовкладеннях в їх будівництво. При цьому надійне та безпечне функціонування систем газопостачання населених пунктів підприємств та інших споживачів газу неможливе без підтримання в газопроводах тиску газу в заданих межах необхідного для забезпечення всіх об’єктів газоспоживання розрахунковою кількістю газу. Необхідно відзначити що на практиці ДК “Укртрансгаз” зменшує кількість подачі газу населеним пунктам шляхом зниження тиску газу на виході із газорозподільчих станцій. Таке рішення суперечить “Правилам подачі та використання природного газу в народному господарстві України” та “Правилам надання населенню послуг з газопостачання”. Технічні умови які видаються експлуатаційними організаціями на проектування і будівництво нових газопроводів до населених пунктів та споживачів газу видаються без необхідних розрахунків та техніко-економічних обґрунтувань що в свою чергу призводить при проектуванні та будівництві газопроводів до завищених діаметрів та перевитрат труб і коштів. В існуючих системах газопостачання населених пунктів порушуються розрахункові режими тиску газу за якими були визначені діаметри газопроводів внаслідок чого неможливо забезпечити подачу газу споживачам у необхідних об’ємах та необхідного тиску. Враховуючи викладене інститут ініціював 13.03.2003 р. за участю ВАТ “Київгаз” та Асоціації ділового співробітництва підприємств газового ринку Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” Дочірньої компанії “Газ України” Дочірньої компанії “Укртрансгаз” Національної комісії з регулювання електроенергетики Мінекономіки Держнаглядохоронпраці Держспоживстандарту Держжитлокомунгоспу проведення наради якою прийнято відповідні рекомендації але на сьогоднішній день ситуація не поліпшилась. Згідно з ДБН А.2.3-1-99 “Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення” щодо забезпечення територіальної діяльності у газопостачанні та комунальному теплопостачанні ВАТ “УкрНДІінжпроект” як територіальна організація здійснює також збір узагальнення матеріалів та аналіз стану і технічного рівня систем газопостачання та комунального теплопостачання створення та ведення відповідного банку даних прогнозування розвитку систем газопостачання областей та комунального теплопостачання адміністративних районів міст і сільських поселень розроблення схем газопостачання областей районів міст і селищ та схем теплопостачання населених пунктів. За висновками інституту останнім часом склалася ситуація яка характеризується наявністю великої кількості розробників схем газопостачання які не виконують вимоги ДБН А.2.3-1-99 в частині надання розроблених схем газопостачання інституту ВАТ “УкрНДІінжпроект” для ведення банку даних та здійснення загального моніторингу з проблем територіальної діяльності Також при будівництві об'єктів теплопостачання та теплових мереж замовники не дотримуються вимог зазначеного ДБН щодо погодження та затвердження технічних умов на підключення до систем газопостачання та особливо комунального теплопостачання що значною мірою сприяє зниженню вимог до цього питання з боку проектних організацій. Це призводить до прийняття некомпетентних рішень при будівництві об'єктів теплопостачання та інженерних мереж та ускладнює проблему ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Важливим напрямом діяльності інституту є створення сучасної нормативної бази з теплопостачання будинків і споруд для нового будівництва та реконструкції існуючої забудови. На цей час інститутом розроблений проект першої редакції “Вимог до проектування та реконструкції існуючих газових котелень вбудованих в підвальні цокольні поверхи будинків різного призначення”. Обладнання таких котелень застаріле та зношене разом з тим реконструкція та переобладнання їх на цей час нормативно не врегульоване. Введення у дію такого документа що передбачає переоснащення діючих підвальних котелень сучасним економічним теплотехнічним і газовим обладнанням із застосуванням необхідних засобів захисту дозволить суттєво зменшити капітальні вкладення у реконструкцію житлового фонду у центральних частинах міст за відсутності вільних площ для будівництва окремо розташованих котелень. Введення у дію цієї розробки доцільне до початку наступного опалювального сезону. Крім того інститут розробляє нову редакцію ДБН В.2.5- “Котельні установки” якою передбачено врахувати всі зміни в т.ч. з питань проектування автономних систем опалення. На сьогоднішній день на ринку України пропонується широка номенклатура обладнання вітчизняного та імпортного виробництва запроваджуються нові технології на які відсутні нормативні вітчизняні вимоги. Так наприклад інститутом розроблений робочий проект опалення тренувального комплексу футбольного клубу “Динамо-Київ” з використанням темних інфрачервоних газових обігрівачів який реалізовано на практиці. Це дало можливість зменшити у 2 5 раза витрати палива порівнянно з традиційними варіантами опалення таких споруд. Розроблені також нові пальникові пристрої різні варіанти технічних рішень з реконструкції діючих малоефективних котлів з метою підвищення ККД до вимог чинного стандарту що дає вагомий економічний ефект у масштабах України. Впровадження у масове будівництво таких систем можливе після коригування відповідних нормативних документів. З таких напрямів інститутом готуються разом з Держбудом пропозиції щодо вдосконалення нормативних документів на підставі проведених наукових досліджень і експериментального впровадження. Прикладом такої співпраці є також робота з Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення з впровадження в житлово-цивільне будівництво нового сучасного інженерного обладнання з використанням газу для поквартирного опалення будинків улаштування “дахових” котелень як альтернативи централізованому теплопостачанню. Технічні рішення таких систем відпрацьовані на експериментальних будинках і за результатами впровадження розроблені відповідні нормативні документи для масового їх поширення. Такі системи за відсутності надання якісних централізованих послуг суттєво знижують споживання енергоресурсів а головне – створюють умови для комфортної експлуатації будинків. Перспективними у цьому напрямі є узагальнення результатів експериментального впровадження поквартирних систем у житлових будинках з поверховістю вище ніж визначено державними наглядовими органами на цей час з метою розширення застосування таких систем. Ця робота здійснюється згідно з програмами експериментального впровадження нових систем поквартирного опалення для окремих житлових будинків в мм. Києві Дніпропетровську Одесі Тернополі Чернівцях. Зазначені програми складені за участю головної науково-дослідної організації ВАТ “УкрНДІінжпроект” та узгоджені з Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України. В стадії опрацювання також питання щодо встановлення нормативних регламентів з опалення безпечними автономними системами приміщень громадських будинків з масовим перебуванням людей більше 50 осіб . Особливо ця проблема актуальна для культових споруд де згідно з функціональним призначенням немає потреби у постійному опаленні. ВАТ “УкрНДІінжпроект” у співпраці з Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення продовжує у 2004 році роботу з удосконалення існуючих нормативних документів та розроблення нових норм і стандартів методичних рекомендацій з інженерного обладнання будинків і споруд житлово-цивільного призначення. Інститут здійснює також значну роботу щодо надання методично-наукової допомоги структурним підрозділам Держбуду у підготовленні відповідних роз'яснень відповідей на запити організацій та окремих громадян які надходять до Держбуду з регіонів і стосуються в переважній більшості обладнання газовими приладами житлових будинків та вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення. За результатами опрацювання таких звернень інститут відпрацьовує питання щодо створення у 2004 році збірника основних нормативних та методичних документів для широкого кола споживачів. Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначенняО. Авдієнко